E2b. Nej talong PKU vuxen, v 5.1 .pdf

File information


Original filename: E2b. Nej-talong PKU vuxen, v 5.1.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 03/06/2016 at 18:19, from IP address 46.166.x.x. The current document download page has been viewed 544 times.
File size: 144 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


E2b. Nej-talong PKU vuxen, v 5.1.pdf (PDF, 144 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Samtyckesbegränsning för ditt PKU prov
I samband med din födelse togs ett PKU prov. Detta prov sparas rutinmässigt för att säkra möjligheten
till at du i framtiden ska få säker diagnostik och rätt behandling. Det kan också ha ett stort värde för
den medicinska forskningen. Prov tagna efter 1975-01-01 finns sparade i PKU-biobanken.
Nej-talongen nedan används om du vill begränsa eller återta samtycke av det sparade provet eller
inte samtycker till att tagna prov sparas.
Om du inte vill begränsa ditt samtycke, utan samtycker till alla tre kategorierna nedan, behöver du inte
skicka in talongen.
Vill du veta mer om biobankslagen och sparande av prov, se www.biobanksverige.se

Nej-talong PKU-prov vuxen (Fyll gärna i den tillsammans med sjukvårdspersonal)
Ange provuppgifter som identifierar vilket prov det gäller (VÄNLIGEN TEXTA):
Ditt namn ______________________________________ och personnummer
__________________
Adopterad

Tvilling 1

Tvilling 2

Din moders namn ________________________________ och personnummer
__________________
Födelsesjukhus ______________________________________________

Jag samtycker till att provet sparas för:
Ja

Nej

Vård, diagnostik och behandling
Forskning eller klinisk prövning

Blankett E2b: Nej-talong, version 5.1 PKU vuxen

Utbildning, kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården
Om du svarat nej på alla tre alternativen ovan kommer provet antingen att förstöras eller att
avidentifieras efter analys. Du kan inte välja det ena eller det andra. Avidentifiering innebär att
provet finns kvar, men att möjligheten att identifiera att det är du som är provgivaren försvinner.
Observera att analysresultatet inte förstörs.
Ja

Nej

Skicka bekräftelse på denna talongs genomförande till folkbokföringsadressen

Underskrift
Undertecknas av provgivare/patient
Datum _________________________
Underskrift ...........................................................
Namnförtydligande __________________________________
Skickas till: Regionalt Biobankscentrum, Box 22550, 104 22 Stockholm


Document preview E2b. Nej-talong PKU vuxen, v 5.1.pdf - page 1/1


Related documents


e2b nej talong pku vuxen v 5 1
handledning for handl ggare 2015 09 04
handledning for handl ggare 2016 02 17
jonas f rnqvist bengtssonutskrivningsprovning 2
jonas f rnqvist bengtsson utskrivningsprovning
motioner djurskydd

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file E2b. Nej-talong PKU vuxen, v 5.1.pdf