SW-4-2014-obalka.indd (Vícefaktorová. autentizace v praxi.pdf)

Original file name: Vícefaktorová. autentizace v praxi.pdf
This document has been shared on pdf-archive.com on 06/10/2016 at 15:01, from IP 109.81.***.***. This document download page have been viewed 148 times.
File size: 609 KB (5 pages).

Share this document:


           


Document preview

Autentizace a autorizace Vícefaktorová autentizace v praxi PETR GAŠPARÍK Vícefaktorová autentizace, která se stále častěji objevuje v souvislosti se zabezpečeným řízením přístupu, představuje poměrně širokou oblast zahrnující fyzickou i virtuální vrstvu. S rozšířením chytrých telefonů se tento způsob ověření uživatele dostává do širšího povědomí. 32 SECURITYWORLD 4/2014 SW-4-2014-blok.indd 32 11.11.14 12:53 Autentizace a autorizace T akřka každý informační systém potřebuje znát identitu uživatele, který k němu přistupuje. A také musí mít přijatelnou úroveň jistoty, že přistupující uživatel je skutečně tím, za koho se vydává. Pryč jsou doby, kdy stačilo ověření jménem a  heslem. S  nástupem bankovních aplikací se uživatelé mohli seznámit s certifikáty jako autentizačními nástroji. V  korporátní sféře zase existuje povědomí o přihlašování pomocí hardwarových tokenů. Tyto rozličné způsoby identifikace uživatele a  jejich vhodné použití řeší vícefaktorová autentizace (MFA, Multi-Factor Authentication). Co je vícefaktorová autentizace? Vícefaktorová autentizace je metoda ochrany přístupu k  prostředku (například webu či informačnímu systému), založená na kombinaci zabezpečení ve třech oblastech (takzvaných faktory): znalost (něco, co  uživatel zná nebo se mu sdělí), vlastnictví (něco, co má uživatel ve svém držení)  a  konečně biometrie (něco, co představuje uživatele samotného – čím uživatel sám je). O  MFA se mluví v  případech, kde je


         

Download Vícefaktorová. autentizace v praxi.pdf
PDF - Download document

Download original PDF file
(PDF1.6, 609 KB)
Similar documentsMake a link to this document


  Link to document download page (short link)


  HTML code - Use this code to share your document on a Website, a Weblog or your Myspace profile


  BB-Code - Use this code to share your document on a Forum community


  Permalink - Permanent link to this document download page

QR-Code link to this page


Comments


comments powered by Disqus