PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactpm w1 prezentacja .pdf


Original filename: pm_w1_prezentacja.pdf
Title: Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie
Author: Jarosław M. Adamiec

This PDF 1.5 document has been generated by LaTeX with Beamer class version 3.33 / pdfTeX-1.40.15, and has been sent on pdf-archive.com on 11/06/2016 at 23:02, from IP address 77.65.x.x. The current document download page has been viewed 878 times.
File size: 2.3 MB (32 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


I
II
III

Podstawy mechatroniki
1. Wprowadzenie
Jarosław M. Adamiec
Politechnika Poznańska
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Poznań, 26 października 2015

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Odpowiedzialny za przedmiot

dr inż. Jarosław Adamiec
Pokój 736
Telefon (61) 665 2254
www.cbmd.put.poznan.pl
jaroslaw.adamiec@put.poznan.pl
Konsultacje:
wtorek 11:30-12:30
czwartek 13:30-14:30
www.daa.pl/konsultacje

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest poznanie struktury i elementów składowych
systemu mechatronicznego.

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Opis przedmiotu
W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Geneza powstania i rozwoju mechatroniki jako nauki multidyscyplinarnej.
Istota systemu mechatronicznego, podstawowe elementy składowe i ich rola w systemie.
Ogólna budowa sensorów i aktorów.
Rola procesorów oraz zasady komunikacji w systemie.
Praktyczne przykłady systemów mechatronicznych (z dziedziny
maszyn technologicznych, manipulacyjnych, transportowych oraz
powszechnego użytku).

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Metody oceny
Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z testu rozwiązywanego przed komputerem:
rodzaj pytań: 35 pytań jednokrotnego wyboru, 5 pytań wielokrotnego wyboru, cztery możliwe odpowiedzi
czas trwania testu: 20 min.
punktacja: za poprawną odpowiedz 1 pkt, niepoprawna odpowiedz oraz brak odpowiedzi 0 pkt, maksymalnie za pytanie jednokrotnego wyboru 1 pkt, wielokrotnego wyboru 4 pkt.
maksymalna ilość pkt za test: 55 pkt (100%)
skala ocen w zależności od otrzymanych % punktacji:
bdb
100-91

db plus
90-81

db
80-71

Jarosław M. Adamiec

dst plus
70-61

dst
60-51

ndst
50-...

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Bibliografia
1

2
3

4

Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika, Komponenty, Metody, Przykłady, PWN, Warszawa 2001
Schmidt D.: Mechatronika, wydawnictwo REA, Warszawa 2002
Świder J.: Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych układów mechatronicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej,
Gliwice 2012
Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne,
Wyd. elektroniczne, Białystok 1997

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Wstęp I

Druga połowa XX W – w jednej z niewielkich Japońskich firm powstaje aparat małoobrazkowy o zautomatyzowanych funkcjach ustawiania parametrów ekspozycji zdjęć – zaistnienie terminu mechatronika. Mechatronika to całkiem nowy model pracy układu mechanicznego w którym istnieje wzajemne oddziaływanie pomiędzy częścią mechaniczną, elektryczną oraz programami sterującymi.

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Wstęp II

Mechatronika zajmuje się badaniem i rozwojem nowych zintegrowanych systemów mechaniczno-elektronicznych, które wykazują się
pewnym stopniem „inteligencji”, polegającej przede wszystkim
na samodzielności podejmowania decyzji. Podstawowym celem mechatroniki jest optymalne sterowanie ruchem urządzeń mechanicznych. Osiąga się to przez: (1) fizyczne integrowanie mikroelektroniki z częściami mechanicznymi oraz (2) podział urządzenia
na moduły, które realizują funkcje częściowe.

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Definicja mechatroniki I

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie


Related documents


pm w1 prezentacja
pm w2 prezentacja
pm w4 prezentacja
uk ady cyfrowe
pm w3 prezentacja
pm w5 prezentacja


Related keywords