pm w1 prezentacja .pdf

File information


Original filename: pm_w1_prezentacja.pdf
Title: Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie
Author: Jarosław M. Adamiec

This PDF 1.5 document has been generated by LaTeX with Beamer class version 3.33 / pdfTeX-1.40.15, and has been sent on pdf-archive.com on 11/06/2016 at 23:02, from IP address 77.65.x.x. The current document download page has been viewed 1529 times.
File size: 2.3 MB (32 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


pm_w1_prezentacja.pdf (PDF, 2.3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


I
II
III

Podstawy mechatroniki
1. Wprowadzenie
Jarosław M. Adamiec
Politechnika Poznańska
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Poznań, 26 października 2015

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Odpowiedzialny za przedmiot

dr inż. Jarosław Adamiec
Pokój 736
Telefon (61) 665 2254
www.cbmd.put.poznan.pl
jaroslaw.adamiec@put.poznan.pl
Konsultacje:
wtorek 11:30-12:30
czwartek 13:30-14:30
www.daa.pl/konsultacje

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest poznanie struktury i elementów składowych
systemu mechatronicznego.

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Opis przedmiotu
W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Geneza powstania i rozwoju mechatroniki jako nauki multidyscyplinarnej.
Istota systemu mechatronicznego, podstawowe elementy składowe i ich rola w systemie.
Ogólna budowa sensorów i aktorów.
Rola procesorów oraz zasady komunikacji w systemie.
Praktyczne przykłady systemów mechatronicznych (z dziedziny
maszyn technologicznych, manipulacyjnych, transportowych oraz
powszechnego użytku).

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Metody oceny
Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z testu rozwiązywanego przed komputerem:
rodzaj pytań: 35 pytań jednokrotnego wyboru, 5 pytań wielokrotnego wyboru, cztery możliwe odpowiedzi
czas trwania testu: 20 min.
punktacja: za poprawną odpowiedz 1 pkt, niepoprawna odpowiedz oraz brak odpowiedzi 0 pkt, maksymalnie za pytanie jednokrotnego wyboru 1 pkt, wielokrotnego wyboru 4 pkt.
maksymalna ilość pkt za test: 55 pkt (100%)
skala ocen w zależności od otrzymanych % punktacji:
bdb
100-91

db plus
90-81

db
80-71

Jarosław M. Adamiec

dst plus
70-61

dst
60-51

ndst
50-...

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Bibliografia
1

2
3

4

Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika, Komponenty, Metody, Przykłady, PWN, Warszawa 2001
Schmidt D.: Mechatronika, wydawnictwo REA, Warszawa 2002
Świder J.: Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych układów mechatronicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej,
Gliwice 2012
Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne,
Wyd. elektroniczne, Białystok 1997

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Wstęp I

Druga połowa XX W – w jednej z niewielkich Japońskich firm powstaje aparat małoobrazkowy o zautomatyzowanych funkcjach ustawiania parametrów ekspozycji zdjęć – zaistnienie terminu mechatronika. Mechatronika to całkiem nowy model pracy układu mechanicznego w którym istnieje wzajemne oddziaływanie pomiędzy częścią mechaniczną, elektryczną oraz programami sterującymi.

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Wstęp II

Mechatronika zajmuje się badaniem i rozwojem nowych zintegrowanych systemów mechaniczno-elektronicznych, które wykazują się
pewnym stopniem „inteligencji”, polegającej przede wszystkim
na samodzielności podejmowania decyzji. Podstawowym celem mechatroniki jest optymalne sterowanie ruchem urządzeń mechanicznych. Osiąga się to przez: (1) fizyczne integrowanie mikroelektroniki z częściami mechanicznymi oraz (2) podział urządzenia
na moduły, które realizują funkcje częściowe.

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie

I
II
III

Karta opisu przedmiotu ECTS
Wprowadzenie w tematykę

Definicja mechatroniki I

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 1. Wprowadzenie


Related documents


pm w1 prezentacja
pm w2 prezentacja
pm w4 prezentacja
pm w3 prezentacja
pm w5 prezentacja
metodologia pracy doktorskiej

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file pm_w1_prezentacja.pdf