pm w2 prezentacja .pdf

File information


Original filename: pm_w2_prezentacja.pdf
Title: Podstawy Mechatroniki 2. Urzadzenia mechatroniczne
Author: Jarosław M. Adamiec

This PDF 1.5 document has been generated by LaTeX with Beamer class version 3.33 / pdfTeX-1.40.15, and has been sent on pdf-archive.com on 11/06/2016 at 23:02, from IP address 77.65.x.x. The current document download page has been viewed 1480 times.
File size: 1.1 MB (24 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


pm_w2_prezentacja.pdf (PDF, 1.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


I
II

Podstawy Mechatroniki
2. Urządzenia mechatroniczne
Jarosław M. Adamiec
Politechnika Poznańska
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Poznań, 09 listopada 2015

Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne

I
II

System mechatroniczny
Sterowanie i regulacja

Budowa systemu mechatronicznego

Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne

I
II

System mechatroniczny
Sterowanie i regulacja

System mechatroniczny - struktura
System mechatroniczny - zamknięty układ sterowania
zbudowany z:
obiektu podlegającego kontroli,
modułu pomiarowego,
układu sterującego,
modułu nastawczego.
Moduł pomiarowy - pojedynczy czujnik lub dodatkowe
komponenty: wzmacniacz, modulator.
Układ sterujący - rejestruje sygnały z modułu pomiarowego
i w oparciu o algorytm sterujący wysyła sygnały do modułu
nastawczego.
Układ nastawczy - nastawniki i opcjonalnie źródło napięcia
zasilania.
Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne

I
II

System mechatroniczny
Sterowanie i regulacja

Wprowadzenie

W systemach technicznych (np. urządzeniach) bardzo często występuje konieczność realizacji takich działań, żeby zmienne w czasie wielkości systemu miały określone przebiegi. W najprostszym
przypadku wielkości te powinny mieć stałe wartości, pomimo działających na system zakłóceń. Tego rodzaju zadania można realizować
przez zastosowanie sterowania i regulacji. Należy zatem wyjaśnić
różnicę między tymi pojęciami.

Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne

I
II

System mechatroniczny
Sterowanie i regulacja

Sterowanie

Sterowanie jest działaniem, w którym należy zrealizować żądany
przebieg czasowy własnej wielkości wyjściowej układu, przy czym
wielkość na którą się oddziałuje nie jest mierzona. Cechą charakterystyczną sterowania jest otwarty przebieg działania. Nie ma
sprzężenia zwrotnego wielkości wyjściowej układu z jego wejściem.
Otwarty sposób działania jest często określany jako sterowanie w
obwodzie otwartym.
Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne

I
II

System mechatroniczny
Sterowanie i regulacja

Regulacja
Regulacja to takie działanie, w którym wielkość regulowana jest
ciągle mierzona i porównywana z wielkością zadaną. Wynik
porównania (różnicy) to
uchyb regulacji, którym oddziałujemy na
wielkość regulowaną, tak
żeby była ona równa
wielkości zadanej. Takie działanie nazywamy
sprzężeniem zwrotnym wyjścia układu z wejściem. Zbudowany w
taki sposób zamknięty obwód jest określany jako obwód regulacji.
Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne

I
II

System mechatroniczny
Sterowanie i regulacja

Cechy układów sterowania i regulacji

Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne

I
II

System mechatroniczny
Sterowanie i regulacja

Rodzaje regulacji
Istnieje wiele różnych rozwiązań układów sterowania i regulacji I tak
np. ze względu na rodzaj zadania regulacyjnego rozróżnia się układy:
regulacji stałowartościowej (stabilizujące) oraz
układy regulacji nadążnej (śledzące).
W układach regulacji stałowartościowej wartość zadana jest stała
w długim okresie czasu. Zadaniem układu regulacji jest minimalizacja oddziaływania na obiekt regulacji występujących zakłóceń. Natomiast w przypadku układów regulacji nadążnej wielkość zadana
nie jest stała w czasie i może się zmieniać w sposób z góry nieprzewidziany (jest nieznaną funkcją czasu). Zadaniem urządzenia regulacyjnego jest możliwie dokładne odwzorowanie przebiegu czasowego
wielkości zadanej na wyjściu obiektu (wielkości regulowanej).
Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne

I
II

System mechatroniczny
Sterowanie i regulacja

Wymagania stawiane układowi regulacji

Jarosław M. Adamiec

Podstawy Mechatroniki 2. Urządzenia mechatroniczne


Related documents


pm w2 prezentacja
pm w3 prezentacja
pm w1 prezentacja
pm w4 prezentacja
pm w5 prezentacja
cennik vidos

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file pm_w2_prezentacja.pdf