pm w5 prezentacja .pdf

File information


Original filename: pm_w5_prezentacja.pdf
Title: Podstawy mechatroniki 5. Sensory II
Author: Jarosław M. Adamiec

This PDF 1.5 document has been generated by LaTeX with Beamer class version 3.33 / pdfTeX-1.40.15, and has been sent on pdf-archive.com on 11/06/2016 at 23:02, from IP address 77.65.x.x. The current document download page has been viewed 1065 times.
File size: 5.1 MB (41 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


pm_w5_prezentacja.pdf (PDF, 5.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


I

Podstawy mechatroniki
5. Sensory II
Jarosław M. Adamiec
Politechnika Poznańska
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Poznań, 20 grudnia 2015

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Budowa

Czujniki pojemnościowe w odróżnieniu od czujników indukcyjnych
mogą, oprócz obiektów metalowych wykrywać, obiekty nieprzewodzące np. tworzywa sztuczne, obiekty znajdujące się za nieprzewodzącą warstwą, co czyni go klasycznym czujnikiem do wykrywania
obecności płynów czy granulatu poprzez ścianki pojemnika. Głównymi składnikami czujnika pojemnościowego są: głowica z elektrodami, potencjometr P, oscylator, układ detekcji i układ wyjściowy
Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Zasada działania

Rysunek: Układ elektrod w kondensatorze: a) kondensator z elektrodami
A i B umieszczonymi naprzeciw siebie, b) kondensator otwarty z
elektrodami A i B położonymi w jednej płaszczyźnie.

εo ε r S
d
gdzie: C - pojemność kondensatora, S - powierzchnia elektrod, εo stała elektryczna (dla próżni lub powietrza), εr – stała dielektryczna
materiału wypełniającego kondensator, d – odległość pomiędzy elektrodami.
Jarosław M. Adamiec
Podstawy mechatroniki 5. Sensory II
C=

I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Materiał przewodzący

Obiekt przewodzący, umieszczony w polu elektrostatycznym kondensatora otwartego, staje się sam elektrodą pośrednią C, a pojemność
takiego układu jest zawsze większa od pojemności kondensatora bez
elektrody pośredniej
Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Materiał nieprzewodzący

Obiekty nieprzewodzące (izolatory) umieszczone w polu elektrostatycznym kondensatora otwartego zwiększają jego pojemność, proporcjonalnie do stałej dielektrycznej izolatora. Wynika to z tego, że
pojemność początkowa kondensatora otwartego związana jest z przenikalnością powietrza, a stałe dielektryczne cieczy czy ciał stałych
są zawsze większe od stałej dielektrycznej powietrza
Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Głowica czujnika

Układ pól elektrycznych w głowicy czujnika pojemnościowego
Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Zmiana pojemności

Rysunek: Struktura pojemnościowa czujnika dla obiektu:
a) nieprzewodzącego, b) przewodzącego nieuziemionego,
c) przewodzącego uziemionego
Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Zakres działania

Rysunek: Definicje odległości działania czujnika pojemnościowego

Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Odmiany czujników

Rysunek: Typowe odmiany czujników pojemnościowych
Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II


Related documents


pm w5 prezentacja
pm w4 prezentacja
pm w1 prezentacja
pm w3 prezentacja
pm w2 prezentacja
opracowanie elektronika1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file pm_w5_prezentacja.pdf