pm w5 prezentacja.pdf


Preview of PDF document pm-w5-prezentacja.pdf

Page 1 2 3 45641

Text preview


I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Materiał przewodzący

Obiekt przewodzący, umieszczony w polu elektrostatycznym kondensatora otwartego, staje się sam elektrodą pośrednią C, a pojemność
takiego układu jest zawsze większa od pojemności kondensatora bez
elektrody pośredniej
Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II