pm w5 prezentacja.pdf


Preview of PDF document pm-w5-prezentacja.pdf

Page 1...3 4 56741

Text preview


I

Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne

Materiał nieprzewodzący

Obiekty nieprzewodzące (izolatory) umieszczone w polu elektrostatycznym kondensatora otwartego zwiększają jego pojemność, proporcjonalnie do stałej dielektrycznej izolatora. Wynika to z tego, że
pojemność początkowa kondensatora otwartego związana jest z przenikalnością powietrza, a stałe dielektryczne cieczy czy ciał stałych
są zawsze większe od stałej dielektrycznej powietrza
Jarosław M. Adamiec

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II