Faber PRZEBIEG INWESTYCJI.pdf


Preview of PDF document faber-przebieg-inwestycji.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


FAZA 1

FAZA 2

FAZA 3

FAZA 4

WSTĘPNA

PROJEKTOWA

WYKONAWCZA

KOŃCOWA

6-8 tygodni

1-2 tygodnie

M
U

8

9

10

O

RT

7
SP

6

AN

A
N

W
O
W
A

RE
iP
IE

5

KO POM
N
SU IARY
LT
A
PR CJE
O
JEK
T
U
M
O
W
A
G
ŁÓ
W
N
A

N
ZE

W
RT
A
O
TK
AN

ĘP

TA
C
JA

A
ST

ĘP

N

TA
KT
N
O
FE
SP

KO

4

3

2

ST

1

2-4 tygodnie

TR

2-3 tygodnie

POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA

* czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych