PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFaber PRZEBIEG INWESTYCJI.pdf


Preview of PDF document faber-przebieg-inwestycji.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


FAZA 1
WSTĘPNA
2 tygodnie

A
N

Przedstawiony do tego momentu zakres prac wykonywany jest przez naszą Firmę nieodpłatnie.

W
O
W
A

M
U

ĘP

TA
C
JA
N
ZE
RE
iP
IE
O
TK
AN
SP

4

3

2

ST

1

Jeśli otrzymaną ofertę uznasz za atrakcyjną chętnie spotkamy się z Tobą, najlepiej w Twoim obiekcie by
zaprezentować Ci bliżej nasz potencjał, wzor y i próbki dostępnych materiałów.
Informacje uzyskane podczas spotkania pozwolą opracować i wysłać Ci kalkulację wyposażenia wraz z
projektem układu mebli w typowych pokojach uwzględniającą nasze ustalenia.

Podpisanie umowy wstępnej na realizację projektu jest obopólną deklaracją rozpoczęcia współpracy.
Nam pozwala w pełni zaangażować się w pracę nad szczegółowym opracowaniem będącym podstawą
do podpisania umowy głównej, natomiast Tobie zapewnia niezmienność przedstawionych cen (kalkulacja
stanowi załącznik do umowy wstępnej).
4