PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFaber PRZEBIEG INWESTYCJI.pdf


Preview of PDF document faber-przebieg-inwestycji.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


KONTAKT

DZIAŁ MEBLI HOTELOWYCH

+48 91 4314074

+48 91 4875827

Maciej Sargalski

Iwona Sargalska

Katarzyna Uszek

Paweł Sobański

Prezes Zarządu
контакт на языке российским

Projektant

Architekt
Contact in English

Architekt
Contact in English

+48 608505884

+48 608476544

+48 608019101

+48 600434258

msargalski@faber-meble.pl

isargalska@faber-meble.pl

katarzyna@faber-meble.pl

architekt@faber-meble.pl

Faber Sp. z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska
NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln