Godišnji izvještaj 2015 CINAZ.pdf


Preview of PDF document godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


CILJ UDRUGE
Cilj udruge je pomaganje i poticanje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djece i
mladih s izvaninstitucionalnim aktivnostima odgoja i obrazovanja.
DJELATNOST UDRUGE
 preventivno djelovanje u prepoznavanju vršnjaka iz tzv. "rizične skupine" uz
psihološku pomoć prethodnom "edukacijom edukatora";
 poticanje učenja za kritičko razmišljanje s posebnim osvrtom na etička pitanja;
 promicanje kritičnosti i kreativnosti u novinarskim radionicama s promoviranjem
novinarske "vrijednosne neutralnosti" i učenja elementarnih "zanata struke" iz oblasti
novinarstva;
 poticanje edukacijskih vrijednosti sa školom u prirodi;
 poticanje međunarodne suradnje učenika i studenata;
 promicanje vrijednosti umjetničkih radionica za srednjoškolce,
 održavanje seminara, predavanja, tribina o problemima mladih;
 poticanje ispitivanja javnog mišljenja u osmišljavanju korištenja slobodnog vremena
djece i mladih;
 poticanje i vođenje baze podataka za darovitu djecu i rad s darovitom djecom (od
osnovnih škola do dobi do sveučilišta);
 pomaganje roditeljima i djeci s posebnim potrebama u izvannastavnim aktivnostima;
 poticanje dramske kulture kod učenika srednjih škola;
 pružanje pomoći mladima u informacijama koje njih interesiraju a koje se odnose na
problematiku mladih, profesionalni razvoj i sl.;
 poticanje odgovornog roditeljstva;
 prevencija ovisnosti o medijima itd.

NAŠI KORISNICI SU:

predškolska djeca
učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola
opća populacija mladih (15-30 godina)
mladi iz alternativne skrbi
studenti
volonteri
roditelji
građani (bez obzira na spol, dob, rasu, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu
pripadnost)
poduzetnici, udruge i inicijative građana
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
javne ustanove i institucije
predstavnici medija