Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .pdf

File information


Original filename: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.pdf
Author: biuro

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2016 at 15:55, from IP address 95.171.x.x. The current document download page has been viewed 250 times.
File size: 70 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.pdf (PDF, 70 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr…..……
Rady Miasta Włocławek
z dnia …………………………..2016r.

/numer zaświadczenia w rejestrze/

ZAŚWIADCZENIE
Potwierdzam, że…………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko ucznia/

będzie uczniem* / będzie kontynuował edukację* w ………………………………………………………
/podać pełną nazwę szkoły/

prowadzonej przez ……………………………………………………………………………………….
/podać nazwę organu prowadzącego szkołę/

w oddziale …………………………………………………………………………………………………
/wpisać typ oddziału: ogólnodostępny, dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, zawodowy lub integracyjny/

w klasie
……………………………………………w
szkolnym……………………………………
/wpisać poziom nauczania/

……………………………………………..
/data wydania zaświadczenia/

*Niepotrzebne skreślić

……………………………………………..
/pieczęć szkoły/

roku
/wpisać rok szkolnym/

……………………………………………..
/pieczęć i podpis dyrektora szkoły
lub osoby przez niego upoważnionej/


Document preview Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.pdf - page 1/2

Document preview Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.pdf - page 2/2

Related documents


za cznik nr 2 do uchwa y nr
p ywanie pr ba oceny radom 2010
wykaz podrencznikow 2012
edited wniosek spoza obwod1819
folder na drzwi otwarte
katalog shanti

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.pdf