Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr (PDF)
File information


Author: biuro

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2016 at 15:55, from IP address 95.171.x.x. The current document download page has been viewed 250 times.
File size: 72 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr…..……
Rady Miasta Włocławek
z dnia …………………………..2016r.

/numer zaświadczenia w rejestrze/

ZAŚWIADCZENIE
Potwierdzam, że…………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko ucznia/

będzie uczniem* / będzie kontynuował edukację* w ………………………………………………………
/podać pełną nazwę szkoły/

prowadzonej przez ……………………………………………………………………………………….
/podać nazwę organu prowadzącego szkołę/

w oddziale …………………………………………………………………………………………………
/wpisać typ oddziału: ogólnodostępny, dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, zawodowy lub integracyjny/

w klasie
……………………………………………w
szkolnym……………………………………
/wpisać poziom nauczania/

……………………………………………..
/data wydania zaświadczenia/

*Niepotrzebne skreślić

……………………………………………..
/pieczęć szkoły/

roku
/wpisać rok szkolnym/

……………………………………………..
/pieczęć i podpis dyrektora szkoły
lub osoby przez niego upoważnionej/


Download Załącznik Nr 2 do Uchwały NrZaÅ‚Ä…cznik Nr 2 do UchwaÅ‚y Nr.pdf (PDF, 72 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000391701.
Report illicit content