Tablice .pdf

File information


Original filename: Tablice.pdf
Title: Tablice
Author: KrzyÅ›

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, and has been sent on pdf-archive.com on 25/06/2016 at 14:37, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 1464 times.
File size: 162 KB (12 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Tablice.pdf (PDF, 162 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


prof. Krzysiek Kot

TABLICE NUMEROLOGICZNE
SPIS TREŚCI:
2. Alfabety numerologiczne
3-4. Charakterystyka wibracji podstawowych
4. Charakterystyka wibracji mistrzowskich
5. Charakterystyka wibracji karmicznych
6. Charakterystyka pierwszych liter imion
7. Charakterystyka dni urodzenia
8. Kompatybilność liczb
9. Kwadrat Numerologiczny numerologii chińskiej
10-11. Numerologiczna Wyrocznia Kabalistyczna
12. Charakterystyka roku numerologicznego i osobistego

1

ALFABETY NUMEROLOGICZNE
I. ALFABET NUMEROLOGICZNY PITAGOREJSKI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

II. ALFABET NUMEROLOGICZNY KABALISTYCZNY
1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

U

O

F

I

K

G

M

H

V

Z

P

J

R

L

T

N

W

Q

S

X

Y

III. ALFABET NUMEROLOGICZNY WEDYJSKI
1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

G

D

E

U

O

F

I

C

L

M

N

V

Z

H

J

K

S

T

Q

R

W

P

X

Y

2

Charakterystyka wibracji podstawowych

Liczba

Zalety

Wady

Relacje
międzyludzkie

Dodatkowe
określenia

1

silny charakter,
duma,
indywidualizm,
umiejętność
dowodzenia grupą,
niebywała intuicja

skłonność do
dominacji,
agresja,
niecierpliwość,
złośliwość

porywczość,
zmienność,
namiętność,
zaborczość

krytyczny
przywódca, obiekt
pożądania,
kłopotliwy
współpracownik

2

altruizm,
subtelność,
marzycielstwo,
skromność, ufność

przewrażliwienie,
nieśmiałość,
problemy z
samoakceptacją

romantyzm,
bezgraniczne
poświęcenie

zamyślony
artysta,
wspomożyciel
cierpiących

3

otwartość,
charyzma,
szczerość,
entuzjazm, siła,
witalizm

łatwowierność,
egocentryzm,
zarozumiałość,

lojalność,
spontaniczność

nieustanne
działanie, brak
rutyny, chęć
pokazania swoich
możliwości

4

skuteczność,
dokładność,
ambitność

zamknięcie w
sobie,
odosobnienie,
popadanie w
rutynę

stałość, pewność,
bezpieczeństwo,
lojalność

zdrowy rozsądek,
analityczny umysł

5

inteligencja,
towarzyskość,
błyskotliwość,
charyzma

niestałość,
impulsywność,
zmienność,
złośliwość

romantyzm,
idealizm, kłopoty ze
stałymi związkami

dusza
towarzystwa,
nieustanne
działanie

6

ufność, łagodność,
szczodrość,
prawość,
subtelność

pesymizm,
lenistwo,
nietolerancyjność

idealizm, czułość,
potrzeba pełnego
zaufania

pamiętliwy
mściciel,
konserwatysta
wierny ideałom

skłonność do
sarkazmu,
krytycyzm,
nieufność,

wierność,
uprzejmość,
delikatność

przenikliwy
umysł, spokojny
introwertyk

7

potężna intuicja,
powaga,
wewnętrzna
dyscyplina,
zdolność
obserwacji,
spostrzegawczość

3

Liczba

Zalety

Wady

Relacje
międzyludzkie

Dodatkowe
określenia

8

uczciwość,
odwaga,
towarzyskość,
pewność siebie

agresja, pycha,
zuchwałość

lojalność,
namiętność,
dominacja

mściwy władca,
opanowany
przywódca

altruizm, bogata
wyobraźnia, chęć
niesienia pomocy

agresja, egoizm,
kłótliwość,
potrzeba
nieustannego
“stawiana na
swoim”

wierność, czułość,
delikatność,
romantyzm

zgryźliwa
maruda, nieufny
samotnik

9

Charakterystyka wibracji mistrzowskich
Liczba

Zainteresowania

Znaczenie

Rady

11

SPRAWY DUCHOWE

artyzm, zdolność
obserwacji

Panuj nad własnymi
emocjami. Odrzuć dobra
materialne.

KONSTRUKCJE

inteligencja, twórczość,
bogata wyobraźnia

Wszystkie pomysły
opracowuj na bieżąco.
Unikaj złorzeczenia. Myśl
o innych.

HUMANITARYZM,
MIŁOŚĆ

empatia, altruizm,
pocieszenie

Staraj się pracować nad
swoją łatwowiernością.
Unikaj narzekania.
Zacznij brać
odpowiedzialność za
własne czyny.

BOGACTWO

sława, zamożność,
dostatek

Dziel się swym
bogactwem. Przestań
koncentrować się
wyłącznie na sobie.

22

33

44

4

Charakterystyka wibracji karmicznych
Liczba

Pokuta

Błędy wcieleń

Rady

13

POTRZEBA PRACY
bieda, brak pracy lub długa
i wyczerpująca praca

zaniedbywanie
obowiązków,
unikanie pracy

Niech każda praca
przynosi Ci radość. Nie
szukaj rozgłosu.

14

POTRZEBA WOLNOŚCI
nieszczęśliwa miłość, straty,
bolesne doświadczenia

nadużywanie
wolności, nieustanne
poszukiwanie
przyjemności

Skup się na rozwoju
własnego wnętrza. Unikaj
używek. Panuj nad
własnymi zachciankami.

16

POTRZEBA MIŁOŚCI
I ODPOWIEDZIALNOŚCI
nieudane związki, samotność,
intrygi

lekceważenie
drugiego człowieka,
odrzucenie miłości

Staraj się działać
bezinteresownie. Wolny
czas poświęć na pomoc
innym. Ucz się
odpowiedzialności.

19

POTRZEBA WŁADZY
I ZARZĄDZANIA INNYMI
lekceważenie, poniżanie,
samotność

egoizm, krzywdzenie
innych ludzi,
nieustanne dążenie
do dominacji

Zatroszcz się o drugiego
człowieka. Zwracaj
uwagę na jego potrzeby
i uczucia.

26

POTRZEBA DYNAMIKI
I WŁADZY
zastój, kłopoty materialne,
nieszczęśliwa miłość

rozgrzebane sprawy,
problemy
z koncentracją,
praca na zbyt wielu
polach

Zaufaj swojej intuicji.
Staraj się pracować
systematycznie.
Powierzone obowiązki
wypełniaj dokładnie.

5

Charakterystyka pierwszych liter imion

A

ambitność,
niezależność,
pionierstwo, egoizm

B

delikatność, wrażliwość,
altruzim, emocjonalność

C

radość, twórczość,
zapobiegliwość,
estetyka

D

uporządkowanie,
rzetelność, powaga,
życzliwość

E

dociekliwość,
towarzyskość, radość
życia, skłonność do
samokrytyki

F

powaga, życzliwość,
odpowiedzialność,
niepokój

G

samotność, ambitność,
zarozumiałość

H

dobroć, życzliwość,
inteligencja, zaradność

I

mądrość, wrażliwość,
niecierpliwość,
pesymizm

J

inteligencja, odwaga,
towarzyskość,
kłamliwość

K

stanowczość,
sprawiedliwość,
uczuciowość

L

spokój, altruizm,
rozsądek, rozwaga

M

realizm, dominacja,
intuicja, rozsądek

N

nerwowość, pęd do
wiedzy,
wszechstronność

O

pesymizm, wrażliwość,
podejrzliwość,
ambitność

P

inteligencja,
zmienność, chęć
posiadania władzy,
otwartość

R

przyjacielskość,
hojność, uległość,
ufność

S

emocjonalność,
problemy z samooceną,
towarzyskość, chęć
niesienia pomocy

T

krytycyzm, zamknięcie
w sobie, rodzinność

U

wrażliwość, wyniosłość,
nieufność, intuicja

V

ryzykanctwo, ruchliwość,
potrzeba pochwał

W

spokój, opanowanie,
upartość, intuicja

Z

pewność siebie,
energiczność, chęć
niesienia pomocy

6

Charakterystyka dni urodzenia
Poniedziałek

spokój, rozsądek, intuicja, bogata wyobraźnia, uczuciowość,
nadwrażliwość, apatia

Wtorek

odwaga, zdecydowanie, stanowczość, radość, inteligencja, potrzeba
przestrzeni do działania, ryzykanctwo

Środa

inteligencja, towarzyskość, ruchliwość, nerwowość, pycha

Czwartek

ład, potęga, sprawiedliwość, dobroduszność, energiczność, odwaga,
łakomstwo, nieobliczalność

Piątek

idealizm, romantyzm, towarzyskość, szczerość, determinacja,
próżność, skąpstwo, konserwatyzm

Sobota

realizm, obowiązkowość, rozsądek, lojalność, pesymizm, wyniosłość,
lekceważenie innych osób

Niedziela

altruizm, ruchliwość, sprawiedliwość, zawziętość, bezwzględność,
duma, gniew

7

Kompatybilność liczb
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

D

K

K

X

D

X

D

N

K

2

K

D

K

D

X

K

X

D

K

3

K

K

D

X

K

D

X

X

D

4

X

D

X

D

X

K

K

D

X

5

D

X

K

X

D

X

D

N

K

6

X

K

D

K

X

D

X

K

D

7

D

X

X

K

D

X

D

X

X

8

N

D

X

D

N

K

X

D

X

9

K

K

D

X

K

D

X

X

D

D

LICZBY NATURALNIE DOPASOWANE

K

LICZBY KOMPATYBILNE

N

LICZBY NEUTRALNE

X

LICZBY NIEBEZPIECZNE

8

KWADRAT NUMEROLOGICZNY NUMEROLOGII CHIŃSKIEJ

9


Related documents


tablice
labirynt mierci instrukcja gry
brd
pesymizm o nierza tu acza recenzja filmu john rambo
asd2017 ps0102 zlozonosc
58c143ff21e3d z

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Tablice.pdf