Tablice.pdf


Preview of PDF document tablice.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Text preview


Charakterystyka wibracji podstawowych

Liczba

Zalety

Wady

Relacje
międzyludzkie

Dodatkowe
określenia

1

silny charakter,
duma,
indywidualizm,
umiejętność
dowodzenia grupą,
niebywała intuicja

skłonność do
dominacji,
agresja,
niecierpliwość,
złośliwość

porywczość,
zmienność,
namiętność,
zaborczość

krytyczny
przywódca, obiekt
pożądania,
kłopotliwy
współpracownik

2

altruizm,
subtelność,
marzycielstwo,
skromność, ufność

przewrażliwienie,
nieśmiałość,
problemy z
samoakceptacją

romantyzm,
bezgraniczne
poświęcenie

zamyślony
artysta,
wspomożyciel
cierpiących

3

otwartość,
charyzma,
szczerość,
entuzjazm, siła,
witalizm

łatwowierność,
egocentryzm,
zarozumiałość,

lojalność,
spontaniczność

nieustanne
działanie, brak
rutyny, chęć
pokazania swoich
możliwości

4

skuteczność,
dokładność,
ambitność

zamknięcie w
sobie,
odosobnienie,
popadanie w
rutynę

stałość, pewność,
bezpieczeństwo,
lojalność

zdrowy rozsądek,
analityczny umysł

5

inteligencja,
towarzyskość,
błyskotliwość,
charyzma

niestałość,
impulsywność,
zmienność,
złośliwość

romantyzm,
idealizm, kłopoty ze
stałymi związkami

dusza
towarzystwa,
nieustanne
działanie

6

ufność, łagodność,
szczodrość,
prawość,
subtelność

pesymizm,
lenistwo,
nietolerancyjność

idealizm, czułość,
potrzeba pełnego
zaufania

pamiętliwy
mściciel,
konserwatysta
wierny ideałom

skłonność do
sarkazmu,
krytycyzm,
nieufność,

wierność,
uprzejmość,
delikatność

przenikliwy
umysł, spokojny
introwertyk

7

potężna intuicja,
powaga,
wewnętrzna
dyscyplina,
zdolność
obserwacji,
spostrzegawczość

3