Tablice.pdf


Preview of PDF document tablice.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Text preview


Liczba

Zalety

Wady

Relacje
międzyludzkie

Dodatkowe
określenia

8

uczciwość,
odwaga,
towarzyskość,
pewność siebie

agresja, pycha,
zuchwałość

lojalność,
namiętność,
dominacja

mściwy władca,
opanowany
przywódca

altruizm, bogata
wyobraźnia, chęć
niesienia pomocy

agresja, egoizm,
kłótliwość,
potrzeba
nieustannego
“stawiana na
swoim”

wierność, czułość,
delikatność,
romantyzm

zgryźliwa
maruda, nieufny
samotnik

9

Charakterystyka wibracji mistrzowskich
Liczba

Zainteresowania

Znaczenie

Rady

11

SPRAWY DUCHOWE

artyzm, zdolność
obserwacji

Panuj nad własnymi
emocjami. Odrzuć dobra
materialne.

KONSTRUKCJE

inteligencja, twórczość,
bogata wyobraźnia

Wszystkie pomysły
opracowuj na bieżąco.
Unikaj złorzeczenia. Myśl
o innych.

HUMANITARYZM,
MIŁOŚĆ

empatia, altruizm,
pocieszenie

Staraj się pracować nad
swoją łatwowiernością.
Unikaj narzekania.
Zacznij brać
odpowiedzialność za
własne czyny.

BOGACTWO

sława, zamożność,
dostatek

Dziel się swym
bogactwem. Przestań
koncentrować się
wyłącznie na sobie.

22

33

44

4