Tablice.pdf


Preview of PDF document tablice.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Text preview


Charakterystyka wibracji karmicznych
Liczba

Pokuta

Błędy wcieleń

Rady

13

POTRZEBA PRACY
bieda, brak pracy lub długa
i wyczerpująca praca

zaniedbywanie
obowiązków,
unikanie pracy

Niech każda praca
przynosi Ci radość. Nie
szukaj rozgłosu.

14

POTRZEBA WOLNOŚCI
nieszczęśliwa miłość, straty,
bolesne doświadczenia

nadużywanie
wolności, nieustanne
poszukiwanie
przyjemności

Skup się na rozwoju
własnego wnętrza. Unikaj
używek. Panuj nad
własnymi zachciankami.

16

POTRZEBA MIŁOŚCI
I ODPOWIEDZIALNOŚCI
nieudane związki, samotność,
intrygi

lekceważenie
drugiego człowieka,
odrzucenie miłości

Staraj się działać
bezinteresownie. Wolny
czas poświęć na pomoc
innym. Ucz się
odpowiedzialności.

19

POTRZEBA WŁADZY
I ZARZĄDZANIA INNYMI
lekceważenie, poniżanie,
samotność

egoizm, krzywdzenie
innych ludzi,
nieustanne dążenie
do dominacji

Zatroszcz się o drugiego
człowieka. Zwracaj
uwagę na jego potrzeby
i uczucia.

26

POTRZEBA DYNAMIKI
I WŁADZY
zastój, kłopoty materialne,
nieszczęśliwa miłość

rozgrzebane sprawy,
problemy
z koncentracją,
praca na zbyt wielu
polach

Zaufaj swojej intuicji.
Staraj się pracować
systematycznie.
Powierzone obowiązki
wypełniaj dokładnie.

5