Tablice.pdf


Preview of PDF document tablice.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Text preview


Charakterystyka pierwszych liter imion

A

ambitność,
niezależność,
pionierstwo, egoizm

B

delikatność, wrażliwość,
altruzim, emocjonalność

C

radość, twórczość,
zapobiegliwość,
estetyka

D

uporządkowanie,
rzetelność, powaga,
życzliwość

E

dociekliwość,
towarzyskość, radość
życia, skłonność do
samokrytyki

F

powaga, życzliwość,
odpowiedzialność,
niepokój

G

samotność, ambitność,
zarozumiałość

H

dobroć, życzliwość,
inteligencja, zaradność

I

mądrość, wrażliwość,
niecierpliwość,
pesymizm

J

inteligencja, odwaga,
towarzyskość,
kłamliwość

K

stanowczość,
sprawiedliwość,
uczuciowość

L

spokój, altruizm,
rozsądek, rozwaga

M

realizm, dominacja,
intuicja, rozsądek

N

nerwowość, pęd do
wiedzy,
wszechstronność

O

pesymizm, wrażliwość,
podejrzliwość,
ambitność

P

inteligencja,
zmienność, chęć
posiadania władzy,
otwartość

R

przyjacielskość,
hojność, uległość,
ufność

S

emocjonalność,
problemy z samooceną,
towarzyskość, chęć
niesienia pomocy

T

krytycyzm, zamknięcie
w sobie, rodzinność

U

wrażliwość, wyniosłość,
nieufność, intuicja

V

ryzykanctwo, ruchliwość,
potrzeba pochwał

W

spokój, opanowanie,
upartość, intuicja

Z

pewność siebie,
energiczność, chęć
niesienia pomocy

6