pzu sport (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by GMC Software AG~Inspire Designer~10.0.38.0 / , and has been sent on pdf-archive.com on 28/06/2016 at 20:26, from IP address 82.139.x.x. The current document download page has been viewed 653 times.
File size: 31.01 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - pzu sport.pdf - Page 1/1

File preview


PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW PZU SPORT
Umowa zbiorowa imienna z listą osób
Nr T1032733602

1
2
3

liczba dni: 3

Okres ubezpieczenia: od 08.07.2016 r. do 10.07.2016 r.
Ubezpieczający: FILIP ZBYSZYŃSKI

PESEL: 93110309716

Adres korespondencyjny: STEFANA OKRZEI 19 m. 2, 58-500 JELENIA GÓRA
E-mail: F.ZBYSZYNSKI93@GMAIL.COM
Telefon: Klient nie posiada

Grupa ubezpieczona: 5 osób
Liczba osób ubezpieczonych w grupie: 5

Zakres ubezpieczenia

4

l
l

5

Czas ochrony: Pełny
Klasa ryzyka: Klasa 5
Wariant 1

Podstawowe świadczenia
świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu
assistance zakres podstawowy

Schemat płatności:
Jednorazowy

Suma ubezpieczenia
200 000 zł

Razem

115,63 zł

Warunki ubezpieczenia

6

1. Do propozycji ubezpieczenia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia
PZU NNW ustalone uchwałą nr UZ/297/2015 Zarządu PZU SA z dnia 28.09.2015 r. ze
zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/393/2015 z dnia 17.12.2015 r.,
które otrzymałem/am przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

7

Postanowienia dodatkowe

8

Informacje dodatkowe

1. Ubezpieczeniem NNW zostało objętych 5 osób.

1. Dokument ten nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Propozycja jest ważna do: 08.07.2016 r.
Klauzula informacyjna:
Administratorem podanych danych osobowych jest PZU SA z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i ich poprawiania. Celem przetwarzania tych danych jest przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia. Podanie powyższych danych jest
dobrowolne.
31*% p} 4Z
Ix*k;MG
M+€|C€A`RVR`A€EiGy
"
MY4yhd9@"0-84d&=_Bz

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

aa!!!AAAaaA!Aa

DSP/P/POF/T1032733602//pc:100000056111191
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
ID:dsp_policy_nnw/2016-06-28 20:12:06/proddppu03-12939702.3/FILE


Download pzu sportpzu sport.pdf (PDF, 31.01 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file pzu sport.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000395051.
Report illicit content