statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r .pdf


Preview of PDF document statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r.pdf

Page 1 2 3 45644

Text preview


31)
32)
33)

56.10.A
56.30.Z
56.21.Z

34)
35)
36)

49.41.Z
52.10.B
63.11.Z

37)

64.99.Z

38)

66.29.Z

39)

68.20.Z

40)

73.12.B

41)

73.12.C

42)

74.90.Z

43)

77.39.Z

44)

92.00. Z

45)

94.99.Z

46)

46.73.Z

47)

46.74.Z

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Przygotowywanie i podawanie napojów
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (katering)
Transport drogowy towarów
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
Pozostała finansowa działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Pozostała działalność wspomagająca
ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
w mediach drukowanych
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na
cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn,
urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Działalność związana z grami losowymi
i zakładami wzajemnymi
Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

48)

46.75.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

49)

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

50)

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet