PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKsięga Prawdy Orędzia Ostrzeżenie 2010 2015 Całość .pdf


Original filename: Księga Prawdy - Orędzia Ostrzeżenie 2010-2015 Całość.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 15/07/2016 at 08:55, from IP address 78.11.x.x. The current document download page has been viewed 930 times.
File size: 13.8 MB (1187 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Księga Prawdy – 2010-2015

Księga Prawdy
2010-2015 (rok 1-6)

pobrane ze strony paruzja.info

Strona 1 z 1187

Księga Prawdy – 2010-2015

08.11.2010, 15:30 - Pierwsze orędzie od Maryi Panny
Otrzymane w poniedziałek 8 listopada 2010 15:30 po odmówieniu Różańca w domu.
(Zapowiadająca przyszłe proroctwa, które będą otrzymywane osobiście przez wizjonerkę, która w tym
momencie nie miała pojęcia czego dotyczy praca, o wykonanie której została poproszona)
Moje dziecko, masz odpowiedzialną pracę do wykonania i nie wolno ci pozwolić żeby ktokolwiek cię
powstrzymał. Prawda musi wyjść na jaw. Zostałaś wybrana do wykonania tej pracy. Moje dziecko,
pozostań silna. Szukaj u Boga w górze wskazówek, jak wykonać te moje dzieło.
Wszyscy święci pracują z tobą. Wszystkie postaci,* (patrz na końcu orędzia) które widziałaś, są po to,
aby pomóc Ci rozpowszechnić Moje odwieczne orędzia, by cały świat je usłyszał. Będziesz prowadzona. Nie będzie to łatwe, ale ty potrafisz wytrwać. To wszystko, co się dzieje, zostało przepowiedziane.
Jesteś narzędziem w przekazywaniu Słowa Bożego do wszystkich Jego dzieci.
Nigdy nie zapomnij, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, łącznie z tymi grzesznikami, którzy Go obrazili. Błagaj o miłosierdzie dla każdego bez wyjątku. Rodzina Święta zostanie zjednoczona.
(Przerwa .... w tym momencie byłam zaskoczona, więc zapytałam Matkę Bożą „Czy ja to dobrze zrozumiałam?” Ona uśmiechnęła się delikatnie i kontynuowała ...)
Tak, zgadza się, weź długopis i rozpowszechniaj tę Prawdę, zanim będzie za późno.
Te orędzia są boskiego pochodzenia i muszą być potraktowane z szacunkiem. Ufam, że dopilnujesz,
żeby zostały one skutecznie dostarczane niewierzącemu światu. Najważniejsze jest to, abyś pozostała
silna dla Mojego ukochanego Syna. Wiem, że cierpisz dla Niego, z Nim i przez Niego. Raduj się, gdyż
jest to dobre. Jesteś błogosławiona, moje dziecko z powodu wybrania cię do tego dzieła. Bądź silna.
Módl się o kierownictwo każdego dnia. Z czasem będziesz coraz silniejsza. Nie bój się, jestem z tobą
i twoją rodziną na co dzień. Zostaniesz napełniona Duchem Świętym, abyś odsłoniła prawdę o planie
Mojego Ojca na Ziemi.
Moje dziecko, odrzuć swoje wątpliwości na bok. Nie wymyślasz sobie tego boskiego przekazu. Proroctwa z Biblii wkrótce zaczną się spełniać.
Módl się za wszystkie dzieci Boże. Mój najukochańszy Syn jest tak bardzo raniony każdego dnia. On
jest torturowany przez ludzkie grzechy. Jego cierpienie osiągnęło niespotykany poziom, jakiego nie
doświadczył od swojej Śmierci na Krzyżu.
Masz odpowiednią energię i ducha, aby z Bożym błogosławieństwem przeprowadzić swoją Misję.
Twoje oczyszczenie zakończyło się. Jesteś gotowa do walki, która Ciebie czeka.
Idź teraz, moje dziecko. Włóż swoją zbroję. Stań z głową uniesioną wysoko i pomóż walczyć ze Złym.
Nie rozpaczaj, jeśli czasem poczujesz się osamotniona. Masz wszystkich Aniołów i świętych - w tym
Jana Pawła II, świętą Faustynę i św. Józefa, by prowadzili cię na każdym kroku drogi.
Dziękuję Ci moje dziecko za wiarę, którą okazałaś. Jesteś wojownikiem i jesteś bardzo kochana przez
Boga Ojca i Mojego najukochańszego Syna. Stanowisz jedno z Jezusem, a twoja ręka jest prowadzona
przez Ducha Świętego.
Idź teraz moje dziecko wykonać tę pracę przy użyciu wszystkich dostępnych ci narzędzi w tym najważniejszym czasie w historii ludzkości.
Niech Bóg Cię błogosławi moje dziecko.
Twoja kochająca Matka w Chrystusie
Maryja, Królowa Ziemi.
Strona 2 z 1187

Księga Prawdy – 2010-2015
* postaci, o których mowa, są wizerunkami różnych świętych, którzy ukazali się wizjonerce podczas
prywatnego objawienia, ale ona nie miała pojęcia kim byli, dopiero później dowiedziała się tego.
Oprócz tych wymienionych powyżej np. Św. Jana Pawła II, Św. Faustyny i Św. Józefa, były obecne dwie
postaci, które pozostają nierozpoznane.

09.11.2010, 03:00 - Pierwsze orędzie otrzymane od naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa
Oto bliski jest czas, abyś powiedziała światu, że sprawiedliwość dosięgnie wszystkich, którzy Mnie
odrzucają. Miłosierdzie Moje nie zna granic dla tych wszystkich, którzy podążają za Prawdą o Moim
cierpieniu na Krzyżu.
Niech się radują ci spośród Moich wyznawców, którzy odrzucają pokusy z którymi zmagają się każdego dnia. Pozostali, którzy odwrócili się od Mojego Nauczania są ślepi na obietnice złożone przeze
Mnie, kiedy umierałem na krzyżu za ich grzechy.
Ja Jestem pogrążony w głębokim bólu i czuję się opuszczony z powodu porzucenia, którego doznaję
od Moich umiłowanych grzeszników, dla których oddałem Moje ziemskie życie.
Ziemia jest teraz otoczona ciemnością. Moi wyznawcy bardzo cierpią wraz ze Mną, gdy mają do czynienia ze światem grzeszników, którzy nie tylko odwrócili się do Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca,
ale także ode Mnie, Tego, który złożył Wielką Ofiarę, aby uratować ich od królestwa wiecznego potępienia.
Ja Jestem zasmucony i płaczę gorzkimi łzami rozczarowania i żalu z powodu sposobu, w jaki zostałem
odrzucony po raz drugi. Wzywam Moich wyznawców, by połączyli się w tym smutnym dla świata
czasie. Muszą odłożyć na bok swoją obojętność, aby się modlić i przyłączyć się do Mnie, by pomagać
tym, których dusze zostały skradzione przez złego ducha.
Grzesznicy mają jeszcze czas, by żałować za grzechy. Nie istnieje łatwa droga. Żal musi pochodzić
z serca. Wierzący, nie bójcie się zgodnym chórem podnieść głos, by głosić Miłość, którą obdarzam
wszystkich.
Chrześcijanie, muzułmanie, hinduiści, żydzi i wyznawcy tych wszystkich religii, które opierają się na
omylnym ludzkim umyśle - Wzywam was wszystkich po raz ostatni, abyście otworzyli oczy na Prawdziwe Słowo Boga, Boga, który przekazał wam Słowo przez proroków. Prawda została napisana
i udokumentowana w Świętym Słowie Pisma Świętego, którego żaden człowiek nie może poprawiać,
zmieniać lub próbować dostosować do własnej interpretacji. Jest tylko jeden Bóg. Odłóżcie zatem
broń, otwórzcie oczy i podążajcie za Mną do życia wiecznego.
Kocham was wszystkich tak bardzo, że oddałem za was Moje Życie. Zapomnieliście o tym? Przez Moje
Boże Miłosierdzie błagam was wszystkich po raz ostatni, abyście powrócili do Mnie. Przez Moje Miłosierdzie wracam na Ziemię, aby próbować i pomóc wam zajrzeć do waszych serc w poszukiwaniu
Prawdy. Nie dajcie się zniszczyć oszustowi. Szukajcie Prawdy. Miłość - czysta miłość - jest drogą do
Królestwa Mojego Ojca.
Proszę, proszę pamiętajcie o Moim Bożym Miłosierdziu. Kocham was wszystkich i każdego z osobna.
Módlcie się teraz o przebaczenie. Wyciągnijcie swoje dłonie i pozwólcie Mi prowadzić was do Królestwa Mojego Ojca. Wracam na Ziemię, jak zapowiedziałem. Ten czas nadchodzi tak szybko, że wielu
nie będzie przygotowanych. Tak wielu będzie wstrząśniętych i zaskoczonych, że nie uwierzą, iż to się
dzieje. Moi prorocy nie mają teraz zbyt wiele czasu, aby pomóc przygotować ludzkość do tego Wielkiego Wydarzenia.
Wierzący, wzywam was wszystkich, byście słuchali Mojego Ostrzeżenia. Rozpowszechniajcie Prawdę.
Przynaglajcie ludzi, aby błagali o Moje Miłosierdzie. Będę starał się zbawić każdą duszę, która okaże
skruchę, aż do jej ostatniego tchnienia.
Strona 3 z 1187

Księga Prawdy – 2010-2015
Nie mogę i nie będę ingerował w ich wolną wolę. Błagam was, abyście słuchali i rozważali Moje Słowo. Kocham was wszystkich. Proszę was o modlitwę za nawrócenie przed końcem czasów, który już
prawie nadszedł. Nie chcę was straszyć, Moi wyznawcy, lecz błagam was wszystkich teraz
o ratowanie dusz. Musicie przypominać wszystkim o pilnej potrzebie uwolnienia ich umysłów od
światowych dążeń. W zamian dążcie do cnoty prostej pokory, pozbawionej egoizmu
i bałwochwalstwa.
Zwykli ludzie będą musieli wytyczać drogę w szerzeniu Prawdy o Moim Powtórnym Przyjściu.
Ze względu na szybko zwiększające się ciemności duchowe, rozpowszechniane przez ateizm i wzrost
kultu satanistycznego w dzisiejszym smutnym i niewdzięcznym świecie, to właśnie proste dusze,
prawdziwi wyznawcy, będą musieli podjąć się tego zadania.
Módlcie się teraz o zbawienie ludzkości, gdyż świat zmierza obecnie w kierunku Wielkiego Ucisku, jak
to zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym. Będzie to zależało od wolnej woli ludzkości, czy jest ona
gotowa dążyć do odkupienia swoich grzechów. Nigdy nie wolno im się bać. Moja Miłość jest zawsze
Miłosierna.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

11.11.2010, 00:20 - Ludzkość stoi w obliczu ostatecznego oczyszczenia
Tak, Moja ukochana córko, to Ja. Ty i Ja będziemy pracować razem, by przygotować świat na czasy
przed którymi znalazła się ludzkość, gdyż ziemia stoi u progu ostatecznego oczyszczenia.
To oczyszczenie jest ważne, bo bez niego Moje dzieci nie miałyby życia wiecznego. Moje dzieci, a
w szczególności Moi wyznawcy, napotkają trudności, gdyż jest to część walki, która musi się stoczyć,
by zdobyć dusze.
Spokojnie. Niech twoje serce odczuje Moją miłość, Moja córko. Przyjmij ten dar ode Mnie. Możesz
być zaskoczona, ale jestem Twoją rodziną. Jesteś w domu razem ze Mną w Moim Królestwie. Teraz
masz do wykonania zadanie. Weź Mnie za rękę, a Ja wezmę twój umysł i będę cię prowadził, by przyprowadzić z powrotem Moje dzieci do Mojego Najświętszego Serca. Odpocznij teraz Moje dziecko.
Twój kochający Jezus Chrystus. Twój kochający Zbawiciel.

11.11.2010, 12:20 - Drugie orędzie od Maryi Panny
Moje silne dziecko Boga, jesteś wyjątkowa. Zawsze będę z tobą pracowała, bo zobaczyłaś obie strony
życia tu na ziemi. Moje dziecko, musisz zrozumieć o co chodzi w dziele Bożym. Błogosławię cię Moja
ukochana i dziękuję ci.
Tak, moje słodkie dziecko, otrzymałaś łaski do wykonywania twojego zadania. Od momentu, gdy
Duch Święty wstąpił do twojej duszy, byłaś gotowa do pracy.
Moja bezwarunkowa miłość do ciebie sprawi, że będziesz silniejsza w miarę upływu czasu. Proszę, nie
martw się, bo to złe uczucie, które będzie cię tylko powstrzymać. Módl się do Mnie, Twojej odwiecznej Matki, każdego dnia. Nigdy nie opuszczę cię ani nie pozwolę byś zostawiła to dzieło. Jesteś moim
słodkim dzieckiem, które otrzymało bardzo szczególny dar i teraz musisz korzystać z niego w tobie
tylko wiadomy sposób. Tak, moje dziecko, rozumiem, że jesteś tym w tej chwili przerażona. Zawsze
bądź pewna, że jestem z tobą na każdym kroku twojej drogi. Niech pokój będzie z tobą.
Zawsze będę mieszkać w twoim sercu. Błogosławię cię Moje dziecko i dziękuję ci za twoją odpowiedź.
Strona 4 z 1187

Księga Prawdy – 2010-2015
Matka Pokoju i Nadziei, Maryja

12.11.2010, 03:00 - Grzechy łamią Moje Najświętsze Serce
Napisz to, Moja córko. Godziny mijają. Nie ignoruj Mojego żądania, by opublikować Moje Ostrzeżenie
dla ludzkości. Obecnie trzeba pokutować. Moje dzieci muszą usłyszeć teraz Moje ostrzeżenie. Moja
córko, najpierw skontaktuj się z grupami chrześcijańskimi, aby przekazać im Moje prośby.
Bądź silna. Wybrałem cię do tego dzieła, aby Moje wołanie o nawrócenie zostało szybko usłyszane.
Napisz księgę i przekazuj Moje orędzia za pomocą nowoczesnych środków komunikacji takich jak
Internet i inne środki masowego przekazu. Ponieważ Moja prośba jest pilna, to będę prowadził cię za
rękę, abyś mogła zrozumieć to przesłanie.
Jesteś silniejsza niż myślisz. Codziennie módl się więcej Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. Nie
bój się. Dlaczego jesteś tak przestraszona? Życie wieczne, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno
należy przyjąć z zadowoleniem. Do tego człowiek dążył od początku. Nie daj się zwieść ziemskimi
atrakcjami. Wyglądają one blado w porównaniu z blaskiem Królestwa Mojego Ojca. Natychmiast
otrzymasz wsparcie, gdy zaczniesz realizować swój plan działania.
Tych kilka ostatnich dni było przytłaczających dla ciebie, a jednak zaakceptowałaś w swoim sercu to,
o co cię proszę. Jest to trudne i może trochę przerażające dla ciebie, aby podjąć się tego wszystkiego,
ale ważne, że Mi ufasz.
Trzymaj Mnie w swoim sercu i oprzyj się o Mnie. Porzuć wszelkie wątpliwości jakie masz,
a wykonanie Twojego zadania stanie się łatwiejsze. Musisz przypomnieć ludziom o obietnicach zawartych w Moim spisanym Słowie. Ponowne zagłębienie się w Piśmie Świętym nabierze znaczenia.
Przenigdy nie bój się uświadamiać ludziom, jak ich grzechy łamią Moje Najświętsze Serce i przenikają
duszę Mojego Ojca Przedwiecznego.
My, Moja Matka i wszyscy święci będziemy prowadzić cię za rękę i damy ci siłę. Będziemy dawać ci
praktyczne wskazówki i nowe rozwiązania, aby pomóc ci w pracy.
Strzeż się tych, którzy tworzą przeszkody, aby opóźnić cię w przekazywaniu tych słów. Módl się za
nich i idź dalej. Wiem, że jesteś zmęczona, ale moja prośba musi być szybko wysłuchana.
Teraz nadszedł czas na odpoczynek, Moje dziecko. Reagujesz prawidłowo z wiarą i odwagą. Nigdy się
nie poddawaj.
Twój Ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

12.11.2010, 15:00 - Ta Księga odmieni życie i zbawi dusze
Śmiało rób to, co należy robić, aby ludzie zobaczyli i usłyszeli moje boskie orędzia.
Ufam ci droga córko, że skorzystasz ze wszystkich środków, jakie uznasz za stosowne, aby mieć pewność, że ludzie przeczytają te orędzia. Musisz włożyć całą swoją siłę w pisanie tej księgi. Ta Księga*
odmieni życie i zbawi dusze, jak to zostało zapowiedziane. Tak, ta Księga jest tym, co zostało przepowiedziane. Ty piszesz. Ja jestem Autorem.
Nie bądź zdziwiona lub przytłoczona, bo to jest bardzo święte zadanie i zostałaś wybrana do tego, by
wykonywać tę pracę ze Mną. Zabierze Ci to trzy miesiące. Chcę, żebyś opublikowała ją całemu światu.
To musi być obszerne, mocne i poszukiwane przez miliony, jak Pismo Święte.
Moja córko, możesz zatytułować ją „Rozmowa z ukrytym prorokiem”. Tak będzie dobrze. Dlaczego się
boisz Moje dziecko? Jesteś kierowana z nieba. Musisz być silna. Zaufaj mi. Poddaj się. Będę prowadzić
cię za rękę na każdym etapie tej drogi. Porozmawiam z tobą później.
Strona 5 z 1187

Księga Prawdy – 2010-2015
Twój kochający, Jezus Chrystus, Zbawiciel.
Uwaga * Ta Księga jest Pierwszym Tomem orędzi, który zostanie przedstawiony światu w lutym 2011

13.11.2010, 03:00 - Ostrzeżenie przed Piekłem i Obietnica Raju
Moja ukochana córko, przeszłaś przez straszne prześladowania, które dopuściłem, aby uwolnić twoją
duszę od mąk piekielnych. Jesteś teraz wolna i twój duch tak pozwoli ci szerzyć Moje Słowo, że ludzkość zostanie uwolniona od cierpienia, które powinno ich czekać za to, że są tak nierozsądni, aby
poddać się złemu duchowi.
Ty, Moja córko zostałaś wybrana od samego początku. Wzmacniam cię cały czas z wyjątkiem kilku
dni. Jak sądzisz, jaka będziesz za tydzień, rok lub dwa? Odważnym wojownikiem aż do końca. Będziesz pracować ze Mną, aby oczyścić dusze Moich dzieci najukochańszych, do których mam głębokie
i pełne miłości współczucie. Miłość płynie w Moich Żyłach jak rzeka. Moje współczucie nigdy nie maleje, mimo że one obierają inną drogę.
Ocalę ich od mąk piekielnych
Powiedz im, Moja córko, że ocalę ich od mąk piekielnych. Pragnę, by powrócili do Mnie w tym stanie
nieszczęścia i dezorientacji. Istnieje tylko jedna droga do miłości i pokoju. To będzie Mój nowy Raj,
kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym. Czy oni o tym nie wiedzą? Nigdy nie słyszeli o mojej dawnej
obietnicy? Obietnica życia wiecznego, zgodnie z którą wszyscy ludzie, którzy zwracają się do Mnie,
będą uniesieni ciałem, duszą i umysłem do Nowej Ziemi i Nieba, kiedy połączą się one ponownie jako
Raj, tak dawno obiecany dzieciom Mojego Ojca.
Uwierzcie, błagam was. Pomyślcie. Jeśli nigdy wcześniej nie zetknęliście się z Pismem Świętym, zadajcie sobie proste pytanie. Jeśli czujecie miłość w waszych sercach, to jak myślicie, skąd ona pochodzi?
Czy to miłość sprawia, że czujecie się delikatni, skromni, pełni tęsknoty i wolni od wszelkiego egoizmu? Jeśli tak, to jest miłość, którą obiecuję wszystkim Moim dzieciom, które powrócą do Mnie.
Jak bardzo ziemskie ambicje czynią was pustymi
Wiem, drogie dzieci, że trudno uwierzyć wam w inny świat niż ten, w którym teraz żyjecie. Pamiętajcie, że ten świat został stworzony przez Boga, Ojca Przedwiecznego. Potem został splamiony dziełami
oszusta. Szatan jest niezwykle przebiegły. Wy, Moje dzieci koniecznie musicie wiedzieć, że światowe
ambicje was nie zaspokoją, bo jak sami widzicie, są one nie do nasycenia. Czujecie pustkę, której nie
możecie wytłumaczyć ani zrozumieć, czyż tak nie jest? A potem staracie się o więcej i więcej. Ale jednak nadal nie jesteście zadowoleni, choć wydaje się wam, że powinniście. Dlaczego tak jest? Czy szukaliście w swoich sercach i pytaliście, dlaczego? Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta.
Bóg stworzył człowieka. Ludzkość była kuszona przez szatana. Szatan istnieje w tym pięknym świecie,
który Mój Przedwieczny Ojciec stworzył z czystej miłości. Niestety, szatan będzie istniał, aż do Mojego
Powtórnego Przyjścia. Potem zostaną obnażone jego najzwyklejsze kłamstwa i oszustwa, które okazywał przez Moje dzieci. A wtedy dla wielu Moich dzieci będzie za późno, łącznie z tymi, które są niepewne lub wahają się w wierze w Boże, nadzwyczajne Stworzenie Królestwa Mojego Ojca.
Nie odrzucajcie Mnie
Słuchajcie! Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel, zostałem wysłany, by dać wam wszystkim drugą szansę wejścia do Królestwa Mojego Ojca, usłyszcie teraz Moją obietnicę. Posłuchajcie Mojego Głosu, przekazywanego dzięki łasce Bożej poprzez Moich wizjonerów i proroków współczesnego świata i zrozumcie,
że wszystkie Moje dzieci są równe w Oczach Mojego Ojca.
Ci, którzy idą za Nim są błogosławieni, choć cierpią męki za dusze, które nie wierzą i które nie chcą
słuchać. Bóg stworzył świat. Świat nie pojawił się znikąd. Człowiek tego nie zrobił, ani nie mógł wymyślić takiego cudu, którego nauka nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić. Boskie, nadnaturalne rzeczy niStrona 6 z 1187

Księga Prawdy – 2010-2015
gdy naprawdę nie zostaną zrozumiane, dopóki wszystkie dzieci Boga nie poddadzą umysłu, ciała
i duszy czystej miłości, którą Ja ofiaruję.
Proszę, błagam was wszystkich, nie odrzucajcie swojego Stwórcy. Proszę, nie słuchajcie podstępnych
kłamstw, które oszust przekazuje, poprzez oddziały Wolnych Mularzy, Iluminatów, fałszywych proroków oraz dziwaczne i skrajnie złe kulty, które rozwinęły się przez naiwność Człowieka.
Szatan istnieje
Ludzkość jest słaba. Nawet najbardziej święty spośród wiernych może paść ofiarą ciągłych pokus złego. Problemem jest to, że ci, którzy szukają przyjemności, nie wierzą, że on istnieje. Pozostali wiedzą,
że naprawdę istnieje. Oni są tymi, którzy najbardziej łamią Mi Serce.
Rany otwierają się ponownie i jątrzą
Cierpię do tego stopnia, że rany zadane Mi podczas Mojego strasznego ukrzyżowania, któremu zostałem poddany, otwierają się ponownie i jątrzą, pozostawiając Mnie w najbardziej bolesnej agonii Ciała, Duszy i Boskości. A mimo to, nigdy nie przestałem was wszystkich kochać.
Wzywam was z Nieba w imieniu Mojego Ojca Przedwiecznego, który stworzył wszystkich was
i każdego z osobna z czystej miłości, abyście się trzymali i nie poddawali. Odrzućcie szatana. Uwierzcie, że tak jest. Przyjmijcie do wiadomości, że on działa. Otwórzcie oczy. Nie widzicie spustoszenia,
które czyni on w waszym życiu? Jesteście ślepi?
Przesłanie do bogatych
Bogatym mówię zatrzymajcie się. Pomyślcie i proście Boga choć przez chwilę. Czy podoba się wam
wasz stosunek do przykazań żyjącego Boga? Czujecie się z tym dobrze? Zapieracie się Mnie kosztem
ziemskiego przepychu? Ten przepych i przyjemności pustoszą wasze serca. Poznacie w swoich sercach, że nie jest wam z tym dobrze. A jednak wciąż będziecie pragnęli więcej pustych, lecz ekscytujących obietnic, które oszust będzie wam dawał w zamian za wasze dusze.
Wiadomość dla tych, którzy idą za Iluminatami
Błagam was wszystkich, szczególnie moje dzieci, które zostały wchłonięte do Iluminatów i innych,
podobnych złych organizacji. Kiedy już tam jesteście skazujecie się na wieczne potępienie. Czyż nie
rozumiecie, że to co obiecano wam w zamian za wasze dusze jest kłamstwem? Przewrotnym
i przerażającym kłamstwem. Nigdy nie otrzymacie prezentów obiecanych przez tego złowrogiego
posłańca z otchłani piekielnej. Jako wasz Zbawiciel oddałem na Krzyżu Moje Życie, aby was zbawić.
Proszę, nie pozwólcie Mi was teraz stracić. Kocham was moje dzieci. Płaczę, gdy was błagam po raz
ostatni, nie odrzucajcie Mnie dla oszusta.
Wybaczę wszystkim, którzy się wyspowiadają
Nie mogę ingerować w waszą wolną wolę, ponieważ jest to jeden z Darów, jaki otrzymaliście, podczas
waszych narodzin w świetle Boga. Wkrótce przyjdę, jak jest zapowiedziane w Piśmie Świętym - szybciej niż ktokolwiek może to pojąć. Świat pogrąży się w ciemności i rozpaczy. Ale Ja przebaczę wszystkim i każdemu z Moich dzieci, gdy ich grzechy zostaną im objawione, nie ważne jak są odrażające - od
razu, w momencie spowiedzi. Wejdą z ciałem i duszą do Raju, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym,
gdzie wszyscy z was, będą żyli wiecznie z waszą Rodziną na wieki wieków.
Obietnica ofiarowania Raju
Żadnej choroby, żadnego zepsucia ciała, żadnego grzechu - tylko miłość. To jest obietnica Mojego
Raju. Nikomu nie będzie nic brakowało. Każdy będzie żył w harmonii, radości i miłości.
Rzeczywistość piekła
Nie odrzucajcie tego życia dla życia, które obiecał wam szatan! Jesteście okłamywani. Jeśli podążacie
tą drogą, która nie jest drogą Boga ani Moją, Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela, to jesteście na
Strona 7 z 1187

Księga Prawdy – 2010-2015
drodze do wiecznego potępienia. Będziecie krzyczeli z przerażenia, kiedy zdacie sobie sprawę z błędu.
Wówczas będziecie błagać o litość. Będziecie sobie rozdrapywać twarz. Rwać sobie włosy z głowy. Ale
ponieważ macie wolną wolę, Dar od Mojego Ojca, to nie może on wam być zabrany. Kiedy wybierzecie tę fałszywą drogę, będziecie cierpieć potępienie i będziecie płonąć w piekle na wieki. To się dzieje
naprawdę. Największym potępieniem jest ostateczne uświadomienie sobie, że Bóg istnieje, że Ja,
wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus naprawdę istnieję. Nie będzie już na tym etapie żadnego sposobu,
żeby się uratować.
Największym potępieniem jest dowiedzieć się, że nigdy nie zobaczy się Oblicza Boga
Największe potępienie, to w końcu zdać sobie sprawę z tego, że jest Bóg. To, że Ja wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus naprawdę istnieję i nie będzie już na tym etapie żadnego sposobu, żeby się uratować.
Wasze rodziny mogą widzieć waszą inną stronę. Kiedy to nastąpi i uświadomicie sobie tę straszną
prawdę, będzie za późno. Zapamiętajcie te Słowa.
Największym potępieniem jest dowiedzieć się, że nigdy nie ujrzy się Oblicza Boga. To będzie największa tortura i to taka, która pozostanie z wami na zawsze w płomieniach Piekła, gdzie ból jest stały
i bezlitosny. Zamiast cieszyć się rajem kłamliwie obiecanym przez zwodziciela, skończycie
w przerażających korytarzach Piekła. To jest bardzo realne i oznacza cierpienie na wieki.
Proszę was wszystkich, którzy nie wierzycie, że to Ja kontaktuję się z Ludzkością, błagam, abyście się
modlili do Mojego Najświętszego Serca. Módlcie się Koronką do Mojego Miłosierdzia Bożego codziennie o godzinie 15. Będę odpowiadał na wasze prośby z miłością, którą odczujecie natychmiast.
Moje dzieci, trzymajcie Mnie za rękę. Nie puszczajcie. Kocham was wszystkich tak bardzo, że oddałem
swoje Życie za każdego z was, abyście mogli być zbawieni.
Tym razem przyjdę Sądzić. Choć tak bardzo was kocham, nie mogę ingerować w Dar wolnej woli,
którym obdarzył was Mój ukochany Ojciec. Mam nadzieję, że dzięki Moim współczesnym wizjonerom
i prorokom, w końcu posłuchacie. Pamiętajcie, Prawda jest drogą do wiecznego zbawienia i nowego
początku, gdy Raj powróci na Ziemię.
Kłamstwa szatana
Kłamstwa, nie ważne jak kuszące, są tym, czym są. Kłamstwami - mającymi na celu ukraść ukochane
dusze, które nie będą mogły być uwolnione przez Mojego Ojca, Stwórcę i Twórcę Ziemi.
Wasz Boski Zbawiciel, Jezus Chrystus

14.11.2010, 23:00 - Znak Końca Czasów – Jednak Chwała powróci na
Ziemię
Moja droga córko, nie czuj się winna z powodu wątpliwości, jakie dziś odczuwałaś. To jest naturalne.
Twoje rozumienie spraw duchowych nie jest tak silne jak powinno być, ale nie szkodzi.
Będę cię prowadził i z czasem zrozumiesz cel twojej Misji. Potrzebuję twojej niestrudzonej pracy
i twego posłuszeństwa wobec Mnie. Jest to trudne zadanie i będzie cię uczuciowo wyczerpywało.
Ja wysyłam ci kierownika duchowego, aby pomóc ci uporać się z ogromnym zadaniem, które musi
zostać wykonane. Gdyby to zadanie nie zostało wykonane, to więcej dusz byłoby utraconych na rzecz
złego ducha. Moja córko, zobowiązałaś się do tego zadania, zanim posłałem cię, abyś wykonywała to
Dzieło.
Ja prowadzę twojego kierownika duchowego. On rozpozna Prawdę, kiedy będziesz mówiła. Do tej
pory, w ciągu ostatnich dwóch dni poznałaś tylko niektóre grzechy ludzkości, w sposób, który był dla
Ciebie do tej pory niemożliwy. Czy widzisz różnicę? Czy nie czułaś się dziwnie, gdy patrzyłaś na Moje
dzieci? Widziałaś je w innym świetle, nieprawdaż? To jest Moc Ducha Świętego, którym cię błogosławię.
Strona 8 z 1187

Księga Prawdy – 2010-2015
Miłość, którą odczuwasz w swoim sercu dla Moich dzieci i kapłana, którego widziałaś dziś na Mszy,
jest także Darem, który daję ci z Mocy Ducha Świętego. Zobaczysz, odczujesz i usłyszysz teraz grzechy
ludzkości w takim stopniu, że poczujesz ból, który Ja odczuwam. A swoimi oczami, w których odbijać
się będzie Moje Serce, ujrzysz Miłość, jaką obdarzam Moje dzieci.
Nie bój się tych darów, Moje dziecko. Nie myśl, że nie poradzisz sobie z tym zadaniem, ponieważ siła
dana ci przez Moje łaski, sprawi, że będziesz bardzo silna. Nigdy nie patrz wstecz. Ani tego nie pragnij.
Czujesz się teraz słaba. Tak odczuwasz przepływ Mojej Boskiej Mocy przez twoje ciało. To gorąco jest
Miłością, którą cię darzę. Nie płacz, Moje dziecko. Dotychczas byłaś niezwykle silna i tak bardzo zdecydowana, chociaż dopiero parę dni temu rozmawiałem z tobą po raz pierwszy. Nie, Moje dziecko, to
nie jest wymysł twojej wyobraźni. Nadal zadajesz pytania sobie i swoim bliskim.
Ci, którzy sprzedają swoje dusze szatanowi
Teraz napisz to. Świat ugina się pod ciężarem ciemności i zła uknutego przez złego ducha, który nadal
przyciąga i uwodzi Moje ukochane dzieci. Zostały one opętane w takim stopniu, że wiele z nich wije
się jak zwierzęta, nawet wobec ludzi. Ile biednych dusz karmionych pożądaniem, chciwością
i próżnością w oczach tych, którzy mają wiarę, znajdują się w bardzo biednym i opłakanym stanie?
Jednak oni w swej próżności wierzą, że mają realną władzę. Moc obiecaną im przez szatana. Wiele
z tych dzieci zdecydowało się sprzedać swoje dusze i z dumą chwalą się tym faktem.
Więcej Moich dzieci pociąga blask i bogactwa jego obietnic, żeby cały świat na nich patrzył. Nie, oni
nie wstydzą się chwalić tym, że do niego należą. Obietnice, jakie im złożył, nie są tylko kłamstwami, są
one dawane im z czystej nienawiści. Szatan nienawidzi ludzkości.
Okłamuje on Moje dzieci i mówi im, że może dać im cokolwiek, ale niestety, to jest kłamstwo. Ci,
którzy idą za nim i jego pustymi obietnicami nie mogą i nie będą zbawieni.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Moje dzieci. Moja córko, wiem, że jesteś zmęczona, ale posłuchaj tego. Wierzący, którzy są letni, a którzy nie bezpośrednio i nie do końca złączyli się ze złym
duchem - też muszą być ostrożni. Oni łącznie z Moimi wyznawcami i niektórymi z Moich wyświęconych sług, biskupów i kardynałów, szydzą z wiary Moich dzieci. Ich duchowość została utracona przez
chciwość w pewnych kręgach, gdzie Boże Dary, dane uczniom Boga zostały zakryte przez złoto
i bogactwa.
Kościół zgubił drogę i pogrąża się w ciemności. To zostało przepowiedziane, Moje dziecko, i jest to
znak czasów ostatecznych. Gdy wyłoni się ostatni papież, wtedy świat się zagubi pod błędnym kierunkiem fałszywego proroka.
Objawienia o tym, co poprzedzi Moje Powtórne Przyjście zostaną Ci przekazane, Moje dziecko, aby
dusze mogły wysłuchać twoich słów i przygotować się przed Wielkim Ostrzeżeniem. Nie martw się.
Życie nadal będzie trwało. Chwała powróci na Ziemię. Moje dzieci zostaną wykupione z rąk złego
ducha, który zostanie zniszczony. Ważne jest to, że przez swoje oszustwa nie zabierze on Moich dzieci
ze sobą w głębiny piekła.
Moje Słowo musi być silne. Moje dzieci muszą słuchać. Z Czystej Miłości Ja daję im to Ostrzeżenie,
gdyż przyjdę jako Sędzia, a nie Zbawiciel. Dzięki modlitwom Mojej ukochanej Matki i Moich wyznawców na całym świecie, czas Sądu został w przeszłości opóźniony. Teraz tak nie będzie.
Nikt nie będzie znał daty Powtórnego Przyjścia
Ta data nie będzie podana ani tobie, ani Moim dzieciom. Ona nie może zostać ujawniona. Dlatego
ważne jest, aby wszystkie Moje dzieci były przygotowane. Te, które nie będą gotowe, nie będą mogły
powiedzieć, że nie dano im Prawdy. Kiedy nastąpi Ostrzeżenie, zrozumieją Prawdę. Owszem, jeśli
wyspowiadają się i wyznają swoje grzechy, otrzymają Moje błogosławieństwo. Jeśli tego nie zrobią,
zostaną wrzuceni do Piekła. Do tego czasu Moje Miłosierdzie już wygaśnie.
Strona 9 z 1187


Related documents


ksi ga prawdy or dzia ostrze enie 2010 2015 ca o
historia
klaudia aukcja
krzes o biurowe
szczepienia 1aa pwikc582ania 1
bogaty ojciec biedny ojciec


Related keywords