regulamin loteria .pdf

File information


Original filename: regulamin_loteria.pdf
Author: ic

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 25/07/2016 at 11:47, from IP address 83.30.x.x. The current document download page has been viewed 333 times.
File size: 227 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


regulamin_loteria.pdf (PDF, 227 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


________________________________________________________________________ _______________

Regulamin loterii
1. Nazwa loterii
Loteria, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Wakacyjna Loteria”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest firma Grama z siedzibą we Lwówku
Śląskim na ul. Sienkiewicza 40.
3. Wymogi związane z loterią
Aby wziąć udział w „Wakacyjnej Loterii” należy:
- w dniach od 25 lipca 2016 do 2 września 2016 kupić artykuły szkolne za min. 30zł w jednym z
dwóch sklepów firmy Grama (ul. Sienkiewicza 40 – Lwówek Śląski lub ul. Bolesławiecka 14 –
Nowogrodziec ).
- wypełnić kupon zgłoszeniowy podając imię, nazwisko, e-mail oraz podpisując się czytelnie tym
samym akceptując regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Czas zbierania zgłoszeń
Zbieranie zgłoszeń rozpocznie się dnia 25.07.2016r o godz. 9:00. i zakończy się 2.09.2016r. o godz.
17:00
5. Uczestnicy loterii fantowej
5.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak
również osoba poniżej 18 roku życia.
5.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z
organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej
rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.
5.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne z zapoznaniem się z
regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania
zawartych w nim zasad.
5.4. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nieograniczonej liczby zgłoszeń.
5.5. Każdy uczestnik podpisując się na zgłoszeniu zgadza się na przetwarzanie danych oraz w
wypadku wygranej zgadza się na upublicznienie swojego imienia i nazwiska na facebooku.

Strona 1 z 3

6. Nagrody loterii
6.1. Nagrodami są następujące przedmioty:
a) Telefon komórkowy DOUBLEPHONE MT847 firmy media-tech
b) Torba na laptopa
c) 3x Pendrive 8GB
d) 3x Słuchawki do telefonu MagicSound DS-2 firmy media-tech
6.2. Fundatorem nagród jest firma Grama.
7. Miejsce i termin losowania nagród
7.1. Losowanie nagród odbędzie się w firmie Grama w Lwówku Śląskim, ul. Sienkiewicza w dniu 3
września 2016 roku. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich zgłoszeń .
7.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład
Komisji „Wakacyjnej Loterii” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba
posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie
loterii fantowych.
7.3. Losowanie będzie polegało na wyciąganiu kolejnych zgłoszeń z pojemnika. Po wyciągnięciu
zgłoszenia, następuje jego otwarcie i odczytanie imienia i nazwiska zwycięzcy.
7.4. Czynność z pkt. 7.3 jest powtarzana aż do wydania wszystkich nagród.
7.5. Lista zwycięzców zostanie ujawniona 5 września 2016 o godz. 12:00 na facebook’u firmy Grama.
Zwycięzcy zostaną także powiadomieni mailem.
7.6 Każdy ze zwycięzców ma 14 dni na odebranie nagrody w firmie Grama przy ul. Sienkiewicza 40
we Lwówku Śląskim.
7.7. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.6., nagroda
pozostaje własnością organizatora.
7.8. Osoba, która się nie zgłosiła nie może ubiegać się o wydanie jakiejkolwiek nagrody, ani
rekompensaty.
8. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
8.1. Wydanie nagród zwycięzcom rozpoczyna się z dniem 5 września 2016r. a kończy z dniem 18
września 2016r.
8.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym terminie zwycięzca loterii traci prawo do
nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

Strona 2 z 3

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin „Wakacyjnej Loterii” dostępny jest na facebooku oraz w siedzibie Organizatora w
dniach od 25 lipca 2016r. do zakończenia loterii..
9.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika
nagród, a za wylosowaną nagrodę nie wypłaca się ekwiwalentu pieniężnego.
9.3. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na
potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Strona 3 z 3


Document preview regulamin_loteria.pdf - page 1/3

Document preview regulamin_loteria.pdf - page 2/3
Document preview regulamin_loteria.pdf - page 3/3

Related documents


regulamin loteria
regulamin konkursu poprawiony
kokurs1 skonwertowany 1
regulamin konkursu na facebooku
regulamin konkursu gracz niezwykly czlowiek
regulamin konkursu na fb

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file regulamin_loteria.pdf