WBAWC335X8PD09021 Fakty USA .pdf

File information


Original filename: WBAWC335X8PD09021 - Fakty USA.pdf
Title: Baza Fakty BMW

This PDF 1.3 document has been generated by Numbers / Mac OS X 10.11.4 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 01/08/2016 at 11:00, from IP address 83.9.x.x. The current document download page has been viewed 680 times.
File size: 2.5 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


WBAWC335X8PD09021 - Fakty USA.pdf (PDF, 2.5 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


N AJWA ŻN IE J SZ E FA KTY Z U S A

W I E K A U TA : 8

ILOŚĆ WŁAŚCICIELI: 1

V IN : W B AWC 3 3 5X 8 PD 09 02 1
2008 BMW 328XI
3.0L I 6 DI
ZANOTOWANE USZKODZENIA: 2
PRZEBIEG SZCZEGÓŁOWY W MILACH

04.01.2008 - 01.11.2010
AUTO PRZEBYWAŁO NA TERENIE USA - NOWY JORK
STAN USA

NOWY JORK

DATA

MIL

OPIS ZDARZENIA

17.04.2010

Zderzenie z obiektem

21.08.2010

Zderzenie z hydrantem przeciwpożarowym

14.10.2010

37 801

Odnotowano na aukcji jako auto uszkodzone

26.10.2010

Wystawiono świadectwo „Salvage Title"

01.11.2010

Eksport pojazdu do Niemiec
Salvage Title

Świadectwo, które wystawia się w momencie gdy pojazd nie nadaje się do ruchu drogowego wskutek powstałych uszkodzeń będących wynikiem wypadku,
pożaru, zalania lub innego zdarzenia. W zależności od obowiązującego prawa stanowego ten tytuł może mieć inne znaczenie.
W wielu stanach to świadectwo jest wystawiane kiedy koszt naprawy pojazdu wyceniono na więcej niż 75% wartości pojazdu przed uszkodzeniem. Jednak nie
jest to reguła więc ten próg procentowy może być inny.
Świadectwo „Salvage Title” wystawia się również kiedy zakład ubezpieczeniowy orzeknie szkodę całkowitą, co zależy od kryteriów jakimi kieruje się dany
stanowy wydział komunikacji. W niektórych stanach to świadectwo wystawia się również w przypadku kradzieży.

08.02.2010

10

25.08.2010

37 081

14.10.2010

37 081

INFORMACJE Z AUKCJI (14.10.2010)
U S Z K O DZ O N Y: P RZ Ó D

P RZ E B I E G: 3 7 8 0 1 M I L ( ~ 6 0 8 3 4 K M )
S ZA C O WA N A WA R TO Ś Ć N A P RA W Y: $ 3 1,0 1 5 U S D


Document preview WBAWC335X8PD09021 - Fakty USA.pdf - page 1/1


Related documents


wbawc335x8pd09021 fakty usa
ofert mobilny 4lata
filehandler ashx
raport autodna rhp vf1bmsw0638486368
formularz reklamacyjny
raport autodna w0lpe6ecxe1116926

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file WBAWC335X8PD09021 - Fakty USA.pdf