Mariusz Jan Gosiński Biblia Zombiryczna (Cz. 6) (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 11/08/2016 at 17:21, from IP address 31.183.x.x. The current document download page has been viewed 412 times.
File size: 167.1 KB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


1.Spis Treści:

1. Spis treś i
2. Filozofia Zombiryczna
3. Jak dorwać ofiarę
4. Koniec

Autor: Mariusz Ja Gosiński

2. Filozofia Zombiryczna

Gdyby nie sadyzm to by rządziła ezkar ość
Sadyz

jest ajlepszą karą.

Gdy y ie ie oral ość, to y yła iewola
Bóg spalił Sodo ę dla aszego zła
Nie dla do ra, tylko y as z iewolić
Ludzie powi

i się roz

ażać jak zwierzęta

W koń u zali za y się do grupy zwierząt
Do Kład ie do ssaków
Gdy y ie powstał prawdziwy kult Szata a )o

iryz

Sata iz

)o

iry z y

To y ie powstała ieś iertel ość NIGDY .
Gdy y ie zło to y do ro as z iewoliło.
Nie oral ość daje wol ość od jakiego kol wiek iewoli od Jezusa aszego
Wroga.

Bądź ka i ale

i jedz ludzi, za i

o i ie ie zjedzą.

Pij krew ludzką y żyć.
Jędz ludzki

ózg y yć

Jędz ludzką ogę y

ądry .

ieć ko dy je.

Jędz ludzkie flaki y ie za horować.
Czyń drugie u zło że y to ie zła ie zy io o.
Psychopatia jest potrzebna jak każde i

e zwyrod ie ie,

Gdy y ie psy hopa i to y zie ia się przepeł iła,
A jak y się przepeł iła to y została z isz zo a.

Bóg powiedział y peł ić zie ie, ukrył to że zie ia
Się

oże przepeł ić, a jak się przepeł i to zgi ie y

Bóg powiedział y ie jeść ludzi, po to y u rzeć z głodu.
Bóg h e dla as źle, Szata

h e do rze By yliś ie wszys y wol i od tej

Niewoli jaką jest wiara w oga .
)asta ów się dla zego i aiw i ludzie klę zą ad o raza i
Modlą się do oga, a te

óg w za ia i

gów o daję.

Zasta ów się!

)ło zy i

istrza

Do ro zy i głupka

3. Jak dorwać ofiarę

(Plan 1)

Najlepiej jest szukać w lesie ofiary przypadkowego złowieka idą ego lase
złożyć ją/go Szata owi tak jak piszę w Bi lii )o

iry z ej.

a ko ie wykopać dół, do ić ofiarę.
zakopać ofiarę, a a

iejs u zakopa ej ofiary zasiać trawę.
(Plan 2)
)wa ić ofiarę.

)apakować siłą ją w worek Tak y żyła, przed tę akleić taś ę jej/jemu na usta)
)awiść o ą a

e tarz, i złożyć Szata owi tak jak piszę w Bi lii )o

Po tę do ić, wy iąg ąć tru
Raze

z tru

ę włożyć ją/jego do tru

ą pod po

ik, i zasiać a ty

Trawę Tak jak y i tu ie yło .

iry z ej.

y i zakopać

miejscu

(Plan 3)
)a zaić się pod do e
Jak pójdzie spać to tak y jej/jego ie o udzić iść, po ału i i ho
)aklęć jej/je u usta taś ą, jed a oso a łapie za ogi druga za rę e
I wkłada ie do agaż ika auta.
Wywozi ie do lasu lu
Piszę w Bi lii )o

a

e tarz o ą ro i ie z ią/ i

to o

iry z ej, a ko ie kopie ie dół ćwiartuje ie ofiarę

I jego/jej sz zątki wrzu a ie do worka a ś ie i
I głę oko zakopuje ie, a ty

[Jak

iejs u zasiewa ie trawę, I po woli idzie ie Se z to d tak jak y igdy
nic.

a ie jakieś po ysły to też

oże ie je wykorzystać]

(Gdyby policja)
Mówi ie,

y i

ie wie y tote

przeraże ia

Mówicie, proszę wejść or al ie
Mówi ie o o hodzi ie ro i ie żad y h gestów a i oz ak
Że kogoś złożyliś ie i za iliś ie Po prostu o tyie

yśli ie .

Musi ie wiedzieć y ofiary składać tak y ie yło od isków pal ów
Najlepiej w rękawi zka h które pali ie a koniec w piecu
A rozpusz zo e rękawi zki wylewa ie w i

y

iejs u.

4. Koniec

© Autor: Mariusz Ja Gosiński

Satanizm Zombiryczny grupa: https://www.facebook.com/groups/zombiryzm/


Download Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 6)Mariusz Jan GosiÅ„ski - Biblia Zombiryczna (Cz. 6).pdf (PDF, 167.1 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 6).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000413065.
Report illicit content