Mariusz Jan Gosiński Biblia Zombiryczna (Cz. 6).pdf


Preview of PDF document mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-6.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Bóg powiedział y peł ić zie ie, ukrył to że zie ia
Się

oże przepeł ić, a jak się przepeł i to zgi ie y

Bóg powiedział y ie jeść ludzi, po to y u rzeć z głodu.
Bóg h e dla as źle, Szata

h e do rze By yliś ie wszys y wol i od tej

Niewoli jaką jest wiara w oga .
)asta ów się dla zego i aiw i ludzie klę zą ad o raza i
Modlą się do oga, a te

óg w za ia i

gów o daję.

Zasta ów się!

)ło zy i

istrza

Do ro zy i głupka

3. Jak dorwać ofiarę

(Plan 1)

Najlepiej jest szukać w lesie ofiary przypadkowego złowieka idą ego lase
złożyć ją/go Szata owi tak jak piszę w Bi lii )o

iry z ej.

a ko ie wykopać dół, do ić ofiarę.
zakopać ofiarę, a a

iejs u zakopa ej ofiary zasiać trawę.
(Plan 2)
)wa ić ofiarę.

)apakować siłą ją w worek Tak y żyła, przed tę akleić taś ę jej/jemu na usta)
)awiść o ą a

e tarz, i złożyć Szata owi tak jak piszę w Bi lii )o

Po tę do ić, wy iąg ąć tru
Raze

z tru

ę włożyć ją/jego do tru

ą pod po

ik, i zasiać a ty

Trawę Tak jak y i tu ie yło .

iry z ej.

y i zakopać

miejscu