PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCenovnik pretovara u Silo portu Beocin 02.06.2016. .pdf


Original filename: Cenovnik pretovara u Silo-portu Beocin 02.06.2016..pdf
Author: Velimirovic

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 12/08/2016 at 15:13, from IP address 212.200.x.x. The current document download page has been viewed 303 times.
File size: 247 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


CENOVNIK PRETOVARA I MANIPULACIJE
SILO-PORT BEOČIN – AGROGRNJA
1. Direktan pretovar žitarica i uljarica (preko usipnog koša) 2,5 €/toni
-pretovar se vrši na pretovarenu NETO količinu

ILI
2. Manipulacija žitarica i uljarica preko silosa:
a. Ulaz robe (uskladištenje)
1%
b. Izlaz robe (iskladištenje)
1%
c. Skladištenje (mesečno)
1%
d. Kalo i rastur
0,5 %
e. Troškovi eleviranja
0,3 %
f. Mogućnost sušenja žitarica i uljarica

Prvih 15 dana slobodno skladištenje
Ulaz, Izlaz i Skladištenje robe se obračunava na količinu robe svedenu na obračunski kvalitet
Kalo i rastur se obračunava NATURALNO na neto količinu uskladištene robe
Obračun skladištenja se radi na dnevnom nivou, gde je prvi dan obračuna jedan dan nakon isteka slobodnog
skladištenja robe, a poslednji dan obračuna je na dan iskladištenja robe
Eleviranje se obračunava prilikom fumigacije i/ili prilikom posebnog zahteva Ostavodavca za čišćenjem robe itd.
Troškovi fumigacije se obračunavaju po Zvaničnom cenovniku akreditovanih referentnih kuća koji se bave
fumigacijom merkantilnih roba
Usluga sušenja je iskazana u tablici sušenja koja je sastavni deo ovog Cenovnika
Obračunske cene fakturisanja navedenih usluga su tržišne cene na teritoriji Srbije (AP Vojvodine) na dan
fakturisanja

Rabatna politika:
 Za pretovarene količine preko
 Za pretovarene količine preko
 Za pretovarene količine preko
 Za pretovarene količine preko

15.000 tona
30.000 tona
40.000 tona
50.000 tona

5%
10%
15%
20%

Pod pretovarenom količinom se podrazumeva količina koja je iskladištena u toku kalendarske godine i to direktnim
pretovarom i/ili pretovarom preko silosa.
Za 2016 godinu navedeni rabati će se ostvarivati na pretovarene količine umanjene za 50 %.
Rabati se ostvaruju na sve usluge navedene u cenovniku. Rabati se ne ostvaruju na troškove kala, rastura i kontrole
kvaliteta.
Ukoliko Korisnik usluga do 30.06. kalendarske godine ostvari prava na rabat u skladu sa rabatnom skalom, za onaj deo koji
je ostvario rabat će mu biti odobren 30.06., a razlika do konačnog rabata će biti odobrena na ukupne količine do 31.12.
Navedene usluge se fakturišu svakog zadnjeg dana u mesecu za tekući mesec kad je usluga izvršena.
Sve ostale pojedinosti koje nisu precizirane ovim Cenovnikom će biti Precizirane Ugovorom između Davaoca i Korisnika
usluga

U Bačkom Petrovcu, dana 02.06.2016.


Document preview Cenovnik pretovara u Silo-portu Beocin 02.06.2016..pdf - page 1/1

Related documents


cenovnik pretovara u silo portu beocin 02 06 2016
8 mtk gsm
plan
02
inteligentna upotreba prirodnih resursa
ct udru enje


Related keywords