Cenovnik pretovara u Silo portu Beocin 02.06.2016. (PDF)
File information


Author: Velimirovic

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 12/08/2016 at 15:13, from IP address 212.200.x.x. The current document download page has been viewed 333 times.
File size: 253.11 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Cenovnik pretovara u Silo-portu Beocin 02.06.2016..pdf - Page 1/1

File preview


CENOVNIK PRETOVARA I MANIPULACIJE
SILO-PORT BEOČIN – AGROGRNJA
1. Direktan pretovar žitarica i uljarica (preko usipnog koša) 2,5 €/toni
-pretovar se vrši na pretovarenu NETO količinu

ILI
2. Manipulacija žitarica i uljarica preko silosa:
a. Ulaz robe (uskladištenje)
1%
b. Izlaz robe (iskladištenje)
1%
c. Skladištenje (mesečno)
1%
d. Kalo i rastur
0,5 %
e. Troškovi eleviranja
0,3 %
f. Mogućnost sušenja žitarica i uljarica

Prvih 15 dana slobodno skladištenje
Ulaz, Izlaz i Skladištenje robe se obračunava na količinu robe svedenu na obračunski kvalitet
Kalo i rastur se obračunava NATURALNO na neto količinu uskladištene robe
Obračun skladištenja se radi na dnevnom nivou, gde je prvi dan obračuna jedan dan nakon isteka slobodnog
skladištenja robe, a poslednji dan obračuna je na dan iskladištenja robe
Eleviranje se obračunava prilikom fumigacije i/ili prilikom posebnog zahteva Ostavodavca za čišćenjem robe itd.
Troškovi fumigacije se obračunavaju po Zvaničnom cenovniku akreditovanih referentnih kuća koji se bave
fumigacijom merkantilnih roba
Usluga sušenja je iskazana u tablici sušenja koja je sastavni deo ovog Cenovnika
Obračunske cene fakturisanja navedenih usluga su tržišne cene na teritoriji Srbije (AP Vojvodine) na dan
fakturisanja

Rabatna politika:
 Za pretovarene količine preko
 Za pretovarene količine preko
 Za pretovarene količine preko
 Za pretovarene količine preko

15.000 tona
30.000 tona
40.000 tona
50.000 tona

5%
10%
15%
20%

Pod pretovarenom količinom se podrazumeva količina koja je iskladištena u toku kalendarske godine i to direktnim
pretovarom i/ili pretovarom preko silosa.
Za 2016 godinu navedeni rabati će se ostvarivati na pretovarene količine umanjene za 50 %.
Rabati se ostvaruju na sve usluge navedene u cenovniku. Rabati se ne ostvaruju na troškove kala, rastura i kontrole
kvaliteta.
Ukoliko Korisnik usluga do 30.06. kalendarske godine ostvari prava na rabat u skladu sa rabatnom skalom, za onaj deo koji
je ostvario rabat će mu biti odobren 30.06., a razlika do konačnog rabata će biti odobrena na ukupne količine do 31.12.
Navedene usluge se fakturišu svakog zadnjeg dana u mesecu za tekući mesec kad je usluga izvršena.
Sve ostale pojedinosti koje nisu precizirane ovim Cenovnikom će biti Precizirane Ugovorom između Davaoca i Korisnika
usluga

U Bačkom Petrovcu, dana 02.06.2016.


Download Cenovnik pretovara u Silo-portu Beocin 02.06.2016.Cenovnik pretovara u Silo-portu Beocin 02.06.2016..pdf (PDF, 253.11 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Cenovnik pretovara u Silo-portu Beocin 02.06.2016..pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000413395.
Report illicit content