IMA LU 2016 Semesterstart Program 1 7 .pdf

File information


Original filename: IMA-LU 2016 Semesterstart Program 1-7.pdf
Author: Johansen Nina Borch

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 12/08/2016 at 14:02, from IP address 129.242.x.x. The current document download page has been viewed 602 times.
File size: 420 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


IMA-LU 2016 Semesterstart Program 1-7.pdf (PDF, 420 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Vi ønsker alle nye masterstudenter velkommen til studiestart. Integrert master i
lærerutdanning (IMA-LU) tilhører Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), som
igjen tilhører Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

PROGRAM FOR OPPSTARTSDAGER høst 2016:
(med forbehold om endringer)

TIRSDAG 16. AUGUST (Campus Breivika)
11.00-12.00 Offisiell semesterstart for alle nye studenter
Sted: utendørs i Labyrinten
13.15-14.00 Velkomstmøte studenter på HSL – fakultetet
Sted: Teorifaghus 1, Auditorium 1 (1.820)
DebutUKA sine faddere vil hjelpe de nye studentene med å finn frem til
sine fakultet og velkomstmøtene som skal arrangeres der.
14.00-15.00 Viktig informasjon fra IT-avdelingen og biblioteket
Sted: Teorifaghus 1, Auditorium 1 (1.820)
Kurs med lett servering. Alle oppfordres til å delta!
Mer om offisiell semesterstart finner du her
ONSDAG 17. AUGUST (Campus Mellomvegen 110)
10.00-11.00 Velkomstmarkering for nye studenter på Mellomveien
Sted: gymsalen.
Markering for master i lærerutdanning 1.-7. trinn, master i lærerutdanning 5.- 10. trinn,
barnehagelærerutdanning, samlingsbasert barnehagelærerutdanning.
Velkomsttaler og musikalske innslag.
11.15-12.00 Master i lærerutdanninga 1.-7. trinn og master i lærerutdanning 5.-10. trinn
sted: Auditorium F.103
 Velkommen som student på Master i lærerutdanning, presentasjon av
oppstartsprogram og kontaktpersoner v/studieleder Henning M. Sollid
 Hvordan er det å jobbe som lærer i grunnskolen? Erfaringer fra lærere som har
master fra UiT Norges arktiske universitet.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

12.00-13.15 Lunsj i kantina (kan kjøpes eller ta med matpakke).
13.15-13.30

Informasjon om studentrådgivninga
v/Pål Talberg, Studentrådgiver
Sted: Auditorium F-103

13.30-15.00

Master i lærerutdanning 1.-7. trinn: sted auditorium F.105
Master i lærerutdanning 5.-10. trinn: sted auditorium F.103
 Mer informasjon om studiet (studiemodell)
 Emneansvarlige presenterer fagene (1. studieår)

TORSDAG 18. AUGUST (Campus Mellomvegen)
09.00-17.00 Tur til Tromsdalen
(Se vedlegg)
FREDAG 19. AUGUST (Campus Breivika og Mellomveien)
11.00-15.00 Campus Breivika: StudEXPO
Alle studentorganisasjoner og foreninger står klare for å ønske deg velkommen i
Labyrinten!
10.15 – 11.00 Viktig informasjon fra IT-avdelingen og biblioteket
Sted: Auditorium F-103
10.00 – 14.00 Campus Mellomveien: Semesterregistreringshjelp for begge kull
Studiekonsulentene på utdanningen står klare til å hjelpe de som ikke har
fått fullført semesterregistreringen (Sted: Kontor C.219 og C.220).
Politiattest
Nederst til høyre her finner du årsplan for 2016/2017
Viktig informasjon til deg som ny student finner du på studentportalen:
http://uit.no/studenter .
Her finner du sjekkliste for nye studenter – anbefales!
Studentene har også en egen fadderordning og oppstartsarrangement som kan være
nyttig å sette seg inn i. Les mer her om DebutUKA.
Velkommen til studiestart!
Hilsen
Henning Sollid
Studieleder Master i lærerutdanning 1.-7. trinn og Master i lærerutdanning 5.-10. trinn

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

2


Document preview IMA-LU 2016 Semesterstart Program 1-7.pdf - page 1/2

Document preview IMA-LU 2016 Semesterstart Program 1-7.pdf - page 2/2

Related documents


semstart510
ib2018
elevhefte 2015 2016 ferdig
oppstart
artikkel mukera
campusansvarlig google dokumenter

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file IMA-LU 2016 Semesterstart Program 1-7.pdf