PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactBeylikduzu Psikolog Sitesi (3) .pdf


Original filename: Beylikduzu Psikolog Sitesi (3).pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 8.6 Build 942, and has been sent on pdf-archive.com on 13/08/2016 at 08:29, from IP address 212.253.x.x. The current document download page has been viewed 298 times.
File size: 2.3 MB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Aileterapi Sitesi ~ Çift ve Evlilik Terapisinde Çocukluk Dönemi ~
Bir insanın yaşamında en önemli gelişimsel dönemlerin başlarında
yaşamın ilk yılları, ilk zamanları gelmektedir. Bu dönemde kendimize,
diğer insanlara ve yaşama dair bilgilerimiz en baştan başlanarak öğrenilir
ve bu bilgiler de zaman içinde kalıcı hale gelir. Yaşamın ilk yıllarında
edindiğimiz ve zamanla kalıcı hale gelen bu bilgiler ve deneyimler,
bazılarımızın çift ve evlilik ilişkilerini desteklerken, bazılarımızın ise çift
ve evlilik ilişkilerinde problemler yaşamalarına neden olur.
Beylikdüzü Psikolog Sitesi Youtube Kanalı’nda yayımlanan aşağıdaki
videoyu (Çift Terapisinde Çocukluk Dönemi 1) üzerine tıklayarak

izleyebilirsiniz. Youtube kanalımızda çift terapisi ve danışmanlığı
hakkında yeni videolar bulabilirsiniz.

Çift, Evlilik ve Aile İlişkilerinde Gözlemlenen
Etkiler:
Erken çocukluk dönemi yaşantılarıyla çift ve evlilik ilişkileri arasında
önemli bir bağ olduğu gerçeğinin tespitiyle birlikte, çift ve evlilik
terapilerinde bebeklik ve çocukluk yıllarının anı ve yaşantılarının çift ve
evlilik ilişkileri üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılmakta ve bu döneme
ilişkin çalışmalar da seans gündemine alınmaktadır . Bu erken
dönemlerin iz bırakan olumsuz anı ve yaşantıları, yetişkinlikte bireysel
sorunlarla karşılaşılmasına, aynı zamanda eşle kurulan ilişkilere zarar
vermektedir. Çoğu insan, eşle ilişkilerinde yaşadığı ve uzun süredir
devam eden problemlerin kökeninde çocukluk döneminin olumsuz anı ve
yaşantılarının bulunduğundan habersiz, bunların olumsuz etkisiyle
olumsuz davranışlarda bulunarak ilişkisinde kopma ve uzaklaşmaya
seyirci kalır. Çoğu zaman ilişkiye zarar veren davranışlarının farkında
olamaz, ilişkiye yararlı olabilecek davranışları yakınlarından ya da bir
çift terapisti / psikologdan duysa da bunları yapamaz.
Çocukluğunda ihtiyaçlarının giderilmesinde sorunlar yaşamış olan,
desteklendiğini, gerçekten sevildiğini ve kendisine değer verildiğini
hissetmemiş kişiler, özgüven eksikliği hissederler, eşlerinden sevgi ve
ilgi görmek için aşırı çaba gösterirken eşlerine ciddi anlamda yüklenerek
eşin çabalarıyla kendilerini iyi hissetmeyi beklerler.
Olumsuz çocukluk yaşantılarının en çok karşılaştığımız türleri, ihmal,
duygusal ve cinsel istismar gibi, bir çocuğun ruhunda derin izler bırakan
durumlardır. Bu türden yaşantıları olan insanların bir bölümünde
olumsuz etkiler orta düzeydedir ve kişinin yaşamını ve eşle ilişkilerini

belli ölçüde olumsuz etkilerden, bir bölümünde ise eşle ilişkilere etkisi
çok daha şiddetlidir ve çift ilişkisinin veya evliliğin yürümesine engel
olur.
Çocuklukta yaşanan ihmal ve istismar durumları, yetişkinlikte terk
edilme korkusunun gelişmesine neden olur. Eşe güvenmek ve onun
yaşadığı sürece hep yanında kalacağına inanmak istese de,
çocukluğundan getirdiği anı ve yaşantıları bunu zorlaştırır. Sevdiği kişi
onu bir anda nedensiz yere bırakıp gidecekmiş gibi, onu nedenli ya da
nedensiz yere terk edecekmiş gibi hisseder.
Çocuklukta ihmal veya istismara maruz kalan kişiler, yetişkin olup çift
ilişkilerine başladıklarında çift ilişkisi içerisinde kendilerini tehlikede
hissederler. Eşle ilgili bazı konularda şüphelenirler, endişelenirler. Eşin
güvenilirliğini sorgularlar, bazen bu sorgulamayı araştırmalar yaparak
sürdürürler. Gerçekte şüphelenmek için hiçbir neden bulunmadığı
durumlarda, şüphelenilen ve takip edilen eş zamanla uzaklaşacaktır.
Hiçbir nedeni yokken duyulan şüpheye ve sorgulamalara bağlı olarak
çiftin ilişkisinde bozulmalar görülür, bazı durumlarda çiftin ilişkisi sona
erer.
Çocukluk dönemi boyunca desteklenen, ihtiyaçları giderilen, gerçekten
sevildiğini ve kendisine değer verildiğini hisseden kişiler,
yetişkinliklerinde daha sağlıklı bir çift ilişkisi kurabilmektedirler.
Kendine güvenen, eşine güvenen ve eşle dengeli, destekleyici ilişkiler
kuran bir eş olması kolaylaşmaktadır.
Uzm. Klinik Psikolog Serhat DAMAR
Beylikdüzü’nde Çift, Aile ve Evlilik Terapisti ~ İstanbul Beylikdüzü
http://beylikduzupsikolog.org/cift-terapisinde-cocukluk-donemi/


Beylikduzu Psikolog Sitesi   (3).pdf - page 1/4
Beylikduzu Psikolog Sitesi   (3).pdf - page 2/4
Beylikduzu Psikolog Sitesi   (3).pdf - page 3/4
Beylikduzu Psikolog Sitesi   (3).pdf - page 4/4

Related documents


beylikduzu psikolog sitesi 3
beylikduzu psikolog sitesi 1
beylikduzu psikolog sitesi 4
rephair sampuan nerede satilir1184
ecift com 2
rephair sampuan kullananlar1332


Related keywords