Oferta katalogowa Standard XL .pdf

File information


Original filename: Oferta katalogowa - Standard XL.pdf
Title: 4
Author: Bartłomiej Widlarz;FlowParks.com;mleko

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 22/08/2016 at 16:50, from IP address 77.45.x.x. The current document download page has been viewed 582 times.
File size: 614 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Oferta katalogowa - Standard XL.pdf (PDF, 614 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


FlowParks Sp. z o. o.
ul. Organki 2
31-990 Kraków
NIP: 678 315 41 41

Kontakt:
projekty@flowparks.com
kom.: +48 12 311 01 33

OFERTA NA WYKONANIE FLOWPARKU
STANDARD XL

Nazwa:
Standard XL

Data wystawienia oferty:
2016-06-29

Numer oferty:
5ST_SW2

Ważność oferty:
30 dni

Gwarancja:
3 lata

Termin realizacji wynosi 4-8 tygodni od daty podpisania umowy. W zależności od wielkości parku może ulec zmianie.

FlowPark posiada certyfikat wystawiony przez TUV Rheinland.
Urządzenie jest zgodne z normą EN 16630:2015.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 KC
www.FlowParks.com – Parkour i Street Workout Parki
Informacje ogólne, konsultacje i projekty: info@flowparks.com

FlowParks Sp. z o. o.
ul. Organki 2
31-990 Kraków
NIP: 678 315 41 41

Kontakt:
projekty@flowparks.com
kom.: +48 12 311 01 33

KOSZTORYS
Lp.

Nazwa

Ilość

Ceny netto [zł]

Ceny brutto [zł]

1

Komplet urządzeń

1

32 000,00

39 360,00

2

Montaż i/lub transport*

1

7 300,00

8 979,00

3

Tablica z regulaminem*

1

600,00

738,00

4

Koncepcja, modyfikacje, konsultacje

1

GRATIS

5

Projekt architektoniczny*

-

wycena indywidualna

6

Pokaz i warsztaty treningowe na otwarcie
placu*

-

wycena indywidualna

Suma:

39 900,00

49 077,00

Nawierzchnie z montażem*
1

Maty gumowe perforowane

17 720,00

21 795,60

2

Naturalne zrębki drewna

35 480,00

43 640,40

3

Płyty EPDM

50 240,00

61 795,20

4

Sztuczna trawa

28 440,00

34 981,20

5

Nawierzchnia żwirowa

7 600,00

9 348,00

6

Nawierzchnia z piasku

6 570,00

8 081,10

147,62
m2

* opcjonalnie
Montaż FlowParku z transportem obejmuje:


dojazd ekipy montażowej do klienta, dostarczenie urządzeń Street Workout Parku,przygotowanie terenu,prace ziemne (ew. przygotowanie podbudowy),wykonanie fundamentów,przytwierdzenie urządzeń,uprzątnięcie terenu.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 KC
www.FlowParks.com – Parkour i Street Workout Parki
Informacje ogólne, konsultacje i projekty: info@flowparks.com

FlowParks Sp. z o. o.
ul. Organki 2
31-990 Kraków
NIP: 678 315 41 41

Kontakt:
projekty@flowparks.com
kom.: +48 12 311 01 33

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 KC
www.FlowParks.com – Parkour i Street Workout Parki
Informacje ogólne, konsultacje i projekty: info@flowparks.com

FlowParks Sp. z o. o.
ul. Organki 2
31-990 Kraków
NIP: 678 315 41 41

Kontakt:
projekty@flowparks.com
kom.: +48 12 311 01 33

SPECYFIKACJA FLOWPARKU

Wymagania dot. urządzeń:
Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7 mm i grubość ścianki większą niż 2,8 mm.
Rury o średnicy 33,7 mm dłuższe niż 1,4 m powinny mieć ściankę o grubości min. 5 mm.
Dopuszcza się stosowanie rur lub prętów o średnicy 27 mm na długości nie większej niż 1,4 m.
Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane oraz pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy) lub
grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble).
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.
Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów FlowParku przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.
Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza.
Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.
Każdy element i konstrukcja spawana musi być wykonana przez spawacza z minimum 5-letnim udokumentowanym
doświadczeniem.
Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu betonowego (beton min.
C20/25, dawniej B25), sięgającego minimum 1 m pod poziom gruntu.
Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.
Nie jest wymagana bezpieczna nawierzchnia. Dopuszcza się umiejscowienie urządzeń na podłożu naturalnym (trawa,
kora, żwir).
Wymagania dot. bezpieczeństwa i certyfikacji:
Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, gwarantujący że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane
i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą (np. TÜV Rheinland).
Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015.
Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i
Freerun.

Wymagania dot. Wykonawcy:
Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe.
Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej
z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej 6 street workout lub
parkour parków na kwotę powyżej 20 tys. zł brutto każdy, udokumentowane referencjami. Niedopuszczalne są referencje
z realizacji skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 KC
www.FlowParks.com – Parkour i Street Workout Parki
Informacje ogólne, konsultacje i projekty: info@flowparks.com


Document preview Oferta katalogowa - Standard XL.pdf - page 1/4

Document preview Oferta katalogowa - Standard XL.pdf - page 2/4
Document preview Oferta katalogowa - Standard XL.pdf - page 3/4
Document preview Oferta katalogowa - Standard XL.pdf - page 4/4

Related documents


oferta katalogowa standard xl
zalacznik 2
ofert mobilny 4lata
zalacznik 1
hotele
oferta leasing operacyjny 4lata

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Oferta katalogowa - Standard XL.pdf