CENOVNIK .pdf

File information


Original filename: CENOVNIK.pdf
Title: CENOVNIK
Author: Isidora Avramović

This PDF 1.7 document has been generated by WPS Office / , and has been sent on pdf-archive.com on 23/08/2016 at 07:52, from IP address 81.93.x.x. The current document download page has been viewed 431 times.
File size: 46 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


CENOVNIK.pdf (PDF, 46 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


CENOVNIK

ing. arh. Isidora Avamović

IDEJNO REŠENJE obuhvata:
Situaciono rešenje
Osnove etaža planiranog objekta sa ucrtanim nameštajem i opremom, opisom namene,
površinama prostorija i načinom obrade površina
Karakteristične izglede fasada
Karakteristične preseke kroz objekat
Tekstualni deo sa tehničkim opisom

Kategorija objekta

Trenutni raspon cena na tržištu

2

objekti do 100m

2

2

3 EUR/m

4 - 12 EUR/m

2

2 EUR/m

3 - 7%

2%

5 - 15 EUR/m

2

objekti od 101m do 800m

Moj predlog cene
2

2

2

objekti površine veće od 800m
koji zahtevaju veće investicije
(cena se odredjuje
procentualno u odnosu na
visinu investicije)

IDEJNI PROJEKAT obuhvata:
Situaciono rešenje
Osnove svih etaža planiranog objekta sa dimenzijama, opisom namene i površinama prostorija i
načinom obrade površina
Osnove svih etaža sa ucrtanim nameštajem i opremom
Osnove temelja
Osnove krovnih ravni
Karakteristični izgledi
Karakteristični preseci kroz objekat
Idejni predmer i predračun izvođenja projekta
Tekstualni deo sa tehničkim opisom

Kategorija objekta

Trenutni raspon cena na tržištu

2

objekti do 100m

2

2

5EUR/m

7 - 25 EUR/m

2

4EUR/m

3 - 7%

2%

9 - 30 EUR/m

2

objekti od 101m do 800m

Moj predlog cene
2

2

2

objekti površine veće od 800m
koji zahtevaju veće investicije
(cena se odredjuje
procentualno u odnosu na
visinu investicije)
NAPOMENE

Postoji mogućnost izrade projekta bez idejnog predmera i predračuna i tada se cena umanjuje
2
1EUR/m
Ako investitoru nije potreban ceo projekat iscrtan ispočetka, radimo i uslugu prepravljanja
postojećeg projekta i sređivanja postojećih ili nedovršenih crteža
Cena: 8-14EUR po crtežu

IDEJNI PROJEKAT ENTERIJERA

Vrsta usluge

Trenutni raspon cena na tržištu

Funkcionalan raspored
nameštaja

3 - 10 EUR/m

odabir svih dezena i materijala
za zidne i podne obloge

3 - 12 EUR/m

Raspored pregradnih zidova i
dimenzionisanje prostorija
3D model, montaže ambijenta
Projekat unutrašnjeg
osvetljenja, dekoracije na
plafonu i zidovima

Moj predlog cene

2

1 EUR/m

2

2 EUR/m

3 - 15 EUR/m

2

2 EUR/m

od 130 EUR/komad

od 90 EUR/komad

2

5-30 EUR/m

2

2

2

2

3 EUR/m

NAPOMENA:
2

Cene iz tabele se sabiraju i tako se formira konačna cena celog projekta po m . Cene su date
parcijalno u tabeli, jer pružamo i pojedinačne usluge iz tabele.

3D MODELI
Svi 3D modeli se naplaćuju po komadu, a cena zavisi od složenosti i nivoa prezentacije objekta.

Kategorija modela

Trenutni raspon cena na tržištu

Moj predlog cene

Osnovni model bez rendera

od 100 EUR/komad

od 70 EUR/komad

Renderovan model

od 150 EUR/komad

od 100 EUR/komad


Document preview CENOVNIK.pdf - page 1/4

Document preview CENOVNIK.pdf - page 2/4
Document preview CENOVNIK.pdf - page 3/4
Document preview CENOVNIK.pdf - page 4/4

Related documents


cenovnik
predavanje 15
er gradjevinski projekat specifikacija
inteligentna upotreba prirodnih resursa
zapisnik vlada rs mo lj 230713 1
ct udru enje

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file CENOVNIK.pdf