zgoda paintball .pdf

File information


Original filename: zgoda paintball.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 24/08/2016 at 15:56, from IP address 77.45.x.x. The current document download page has been viewed 586 times.
File size: 61 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


zgoda paintball.pdf (PDF, 61 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ

Ja, niżej odpisany/a..........................................................................................................................,
jako prawny opiekun .......................................................................................................................
urodzonego w dniu...................................................................., wyrażam zgodę na przewiezienie
mojego syna/córki do Krajenki na ranczo „U Króla” (Wąsoszki 15A, 77-430 Krajenka) dnia 25
sierpnia 2016r. celem wzięcia udziału w grze w paintball oraz ognisku.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że gra w paintball polega na oddawaniu przez
uczestników strzałów do siebie z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z żelatyny i farby
spożywczej. Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników markery są napędzane
sprężonym powietrzem lub dwutlenkiem węgla i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 90
m/sek. na odległość do 60 m. Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo
w grach paintballowych jest bezpieczne tylko wtedy gdy grający przestrzega zasad
bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych
wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w przypadku złamania regulaminu np. zdjęcia lub
uchylenia maski na polu gry, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą
doprowadzić do utraty wzroku, lub zdrowia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie
takiego ryzyka przez mojego podopiecznego, gwarantuje jednocześnie, że mój podopieczny będzie
przestrzegał zasad bezpieczeństwa i regulaminu. Nie będzie zdejmował maski podczas rozgrywek,
nie będzie strzelał do ludzi bez masek oraz do zwierząt i do żadnej prywatnej własności nie będącej
elementem gry. Na wypadek nieprzestrzegania w/w zasad bezpieczeństwa przejmuje wszelką
odpowiedzialność za swego podopiecznego.
Zbiórka na parkingu na 8-go Marca o godzinie 15.00
Wszyscy nieletni uczestnicy zabawy muszą podczas zbiórki okazać posiadane przy sobie niniejsze
zgody prawnych opiekunów
oraz przygotowane odliczone pieniądze. Koszt paintballa to 60 zł/os. W cenie zawiera
się umundurowanie, ochraniacze, maski, marker, 200 kulek oraz osoba prowadząca grę.
Istnieje możliwość dokupienia kulek. Koszt to 10 zł za 100 sztuk.
Wiata ogniskowa oraz artykuły jak kiełbaski/pieczywo/napoje są już opłacone.

Numer kontaktowy: ….................................................................
Data: ….…...................................................................................
Czytelny podpis: ….…................................................................


Document preview zgoda paintball.pdf - page 1/1


Related documents


zgoda paintball
regulamin
wkpp regulamin 2017
regulamin bon 50zl mastercard gg akcja specjalna
regulamin zaj sportowych
regulamin konkursu kamera odpowiedzialno ci docx

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file zgoda paintball.pdf