Mariusz Jan Gosiński Biblia Zombiryczna CZ. 7.pdf


Preview of PDF document mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-7.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


9.

Przykazania Zombiryczne

1. Czyń drugiemu co tobie nie miłe.
Zło czyni kogoś wielkiego kogo każdy się boi.
3. Bądź jak byś mieszkał/a w sodomie.
Nie słuchaj się zasad, bądź nieetyczny/a, sadystyczny/a, by mieć prawdziwe błogosławieństwo od
Szatana.
5. Katuj inne rasy by oni cie nie katowali .
6. Niemoralność jest wolnością, od wroga jakim jest Jezus.
2.

4.

10. End
© Autor: Mariusz Jan Gosiński
Polub: https://www.facebook.com/nationalzombirysm