AL TESTE B kat me përgjigje.pdf


Preview of PDF document al-teste-b-kat-me-pergjigje.pdf

Page 1 234172

Text preview


4. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

6

Ndalim parakalimi i të gjitha mjeteve me veprim motorik
Ndalim parakalimi i të gjitha mjeteve me veprim motorik, përveç motoçikletave pa rimorkio dhe mopedëve
Shpejtësia më e vogël e lejuar
Fëmijë në rrugë
Shteg për këmbësorë
Zonë e komunikacionit të qetë
8 pika

5. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

4

6

Kryqëzim me rrjedhë rrethore të komunikacionit
Ndalim komunikacioni për mjetet gjerësia e përgjithshme e të cilave e kalon gjerësinë e caktuar
Gjerësia më e vogël e lejuar
Zgjerim për ndalje të detyrueshme të automjeteve
Shpejtësia e rekomanduar
Rrjedhë rrethore e komunikacionit
8 pika

6. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

5

6

Mbarimi i autostradës
Kalim i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtës ose gjysmëmbrojtës
Kalim i rrugës përtej hekurudhës pa mbrojtës ose gjysmëmbrojtës
Autostradë
Shteg për këmbësorë
Ndalim i ndaljes dhe i parkimit
8 pika