informācija par world food day konkursu .pdf

File information


Original filename: informācija par world food day konkursu.pdf
Author: Lelde Vaivode

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.0, and has been sent on pdf-archive.com on 08/09/2016 at 16:21, from IP address 90.139.x.x. The current document download page has been viewed 569 times.
File size: 116 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


informācija par world food day konkursu.pdf (PDF, 116 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Jau kopš 1981.gada 16.oktobrī tiek atzīmēta vispasaules pārtikas diena, lai aktualizētu sabiedrībā ar
lauksaimniecības un pārtikas jomām saistītus izaicinājumus, motivētu pasaules iedzīvotājus
sadarboties, meklējot un īstenojot risinājumus. Šogad pārtikas dienas kontekstā ANO Pārtikas un
lauksaimniecības organizācija (FAO) rīko radošu darbu konkursu bērniem un jauniešiem, ar mērķi
veicināt izpratni par klimata pārmaiņu, lauksaimniecības un pārtikas patēriņa savstarpējo saistību.
Konkursa tēma ir “Klimats mainās. Jāmainās arī pārtikai un lauksaimniecībai!”, un tajā var
piedalīties, iesniedzot savu darbu vienā no divām kategorijām – plakātu, kas ilustrē konkursa tēmu,
vai video, kas skaidro tēmas aktualizētās problēmas vai piedāvā tām risinājumus.
Plakātu konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 19 gadiem. Plakātu var veidot
jebkādā izmērā un tehnikā, taču tas jāiesniedz digitāli (kas nozīmē, ka ar roku zīmētus, gleznotus
vai citā tehnikā veidotus darbus nepieciešams ieskenēt vai nofotografēt) un plakātā nedrīkst
izmantot fotogrāfijas. Ja plakātā iekļauts teksts, tam jābūt angļu, franču, spāņu, arābu, ķīniešu,
krievu vai itāļu valodā. Darbus vērtēs žūrija, un trīs labāko darbu autori katrā no vecuma grupām
(58 gadi, 9-12 gadi, 13-19 gadi) saņems diplomu un pārsteiguma balvu komplektu, kā arī to darbi
tiks publicēti FAO sociālo mediju lapās un birojos visā pasaulē. Saite plakāta iesniegšanai:
http://ej.uz/wfd_plakats
Video konkurss paredzēts vecākiem dalībniekiem – tajā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz
19 gadiem. Video jābūt ne vairāk kā 1 minūti garam, un tajā jāparāda saiknes starp klimata
pārmaiņām, lauksaimniecību un pārtiku, kā arī ieteicams piedāvāt risinājumus problēmām, kas
rodas pārtikas aprites sistēmā klimata pārmaiņu kontekstā. Video var filmēt ar jebkādu ierīci
(tostarp viedtālruni vai planšeti), un arī tajā jāizmanto tikai angļu, franču, spāņu, arābu, ķīniešu,
krievu vai itāļu valodas, vai arī jāiekļauj subtitri kādā no tām, ja veido latviski ierunātu video. Video
jāpublicē vietnē youtube.com izmantojot tēmturi #WFD2016VideoContest , un tiks izvēlēti divi
uzvarētāji – viens, balstoties žūrijas vērtējumā, otrs – balstoties uz video popularitāti Youtube.
Uzvarētāji saņems diplomu un pārsteiguma balvu komplektu, kā arī viņu darbi tiks ievietoti FAO un
to partnerorganizāciju mājaslapās. Saite video iesniegšanai: http://ej.uz/wfd_video
Radošo darbu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 30.septembra 10.00
Pedagogiem konkursa tēmu skaidrot skolēniem palīdzēs FAO sagatavotais materiāls http://www.fao.org/3/a-i5685e.pdf
Vairāk informācijas par konkursu angliski - http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/


Document preview informācija par world food day konkursu.pdf - page 1/1


Related documents


inform cija par world food day konkursu
40 national local generic newsletter a4
nolikums rtu scavengers 2014
praktikants eksporta paligs
praktikants eksporta paligs 1
izvestaj aktivnosti udruzenja

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file informācija par world food day konkursu.pdf