Dni%20Afryki%202016%20program .pdf

File information


Original filename: Dni%20Afryki%202016%20program.pdf
Title: Dni%20Afryki%202016%20program.pdf
Author: msu

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, and has been sent on pdf-archive.com on 14/09/2016 at 14:22, from IP address 84.10.x.x. The current document download page has been viewed 152 times.
File size: 507 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Dni%20Afryki%202016%20program.pdf (PDF, 507 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


<ĂƚĞĚƌĂ:ħnjLJŬſǁŝ<ƵůƚƵƌĨƌLJŬŝhtŝ^ƚĂƌŽŵŝĞũƐŬŝŽŵ<ƵůƚƵƌLJnjĂƉƌĂƐnjĂũČŶĂ

DNI AFRYKI 2016
ŶŝŽŵĨƌLJŬŝ ƚŽǁĂƌnjLJƐnjLJǁLJƐƚĂǁĂPagnes – ƚŬĂŶŝŶLJĨƌLJŬŝĂĐŚŽĚŶŝĞũŝ_ƌŽĚŬŽǁĞũ
ǁƵĚLJƚŽƌŝƵŵDĂdžŝŵƵŵhtǁĚŶŝĂĐŚϭϲ-ϯϭŵĂũĂ

tLJŬųĂĚLJǁ<ĂƚĞĚƌnjĞ:ħnjLJŬſǁŝ<ƵůƚƵƌĨƌLJŬŝ͕tLJĚnjŝĂųKƌŝĞŶƚĂůŝƐƚLJĐnjŶLJ͕Ɛ͘ϮϬϴ
<ĂŵƉƵƐĞŶƚƌĂůŶLJ͕<ƌĂŬŽǁƐŬŝĞWƌnjĞĚŵŝĞƑĐŝĞϮϲͬϮϴ
ϵ͘ϬϱŐ͘ϭϯ͘ϬϬ-ϭϰ͘ϯϬtƐƉſųĐnjĞƐŶĂƌnjĞǍďĂ^ĞŶĞŐĂůƵ͗KƵƐŵĂŶĞ^Žǁ– ĚƌǁĂ<ĂůŝŶŽǁƐŬĂ
ϭϭ͘ϬϱŐ͘ϭϭ͘ϭϬ–ϭϮ͘ϱϬ ŵŝĂŶLJũħnjLJŬŽǁĞŶĂƚůĞƉƌŽĐĞƐſǁƵƌďĂŶŝnjĂĐLJũŶLJĐŚǁĨƌLJĐĞ
– ƉƌŽĨ͘EŝŶĂWĂǁůĂŬ
ϭϮ͘ϬϱŐ͘ϭϯ͗ϬϬ-ϭϰ͘ϯϬ/ƐůĂŵǁƌLJƚƌĞŝ– ĚƌDĂƌĐŝŶ<ƌĂǁĐnjƵŬ
Ϯ͘ϬϲŐ͘ϭϯ͗ϬϬ–ϭϰ͘ϯϬ,ĂƌĞƌ– ƑǁŝħƚĞŵŝĂƐƚŽĞƚŝŽƉƐŬŝĞŐŽŝƐůĂŵƵ– ĚƌDĂƌĐŝŶ<ƌĂǁĐnjƵŬ

tLJĚĂƌnjĞŶŝĂǁ^ƚĂƌŽŵŝĞũƐŬŝŵŽŵƵ<ƵůƚƵƌLJ͕ZLJŶĞŬ^ƚĂƌĞŐŽDŝĂƐƚĂϮ
ϵ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ– Ousmane Sembène – ǁĂ<ĂůŝŶŽǁƐŬĂ
ϭϬ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ– Klasyki AfryKamery – ƉŽŬĂnjĨŝůŵŽǁLJ
ϭϮ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ– tĂƌƐnjƚĂƚLJŬƵůƚƵƌŽǁŽ–ũħnjLJŬŽǁĞ
ϭϲ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ– Spray for change – ƐƚƌĞĞƚĂƌƚǁ<ĞŶŝŝ – ǁĞƌŶŝƐĂǏǁLJƐƚĂǁLJĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐnjŶĞũ
ŝƐƉŽƚŬĂŶŝĞƉŽƑǁŝħĐŽŶĞĂƌƚLJƐƚŽŵŐƌĂĨĨŝƚŝǁEĂŝƌŽďŝ͘tLJƐƚĂǁĂĚŽϯϭ͘Ϭϱ͘
ϭϳ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ – Klasyki AfryKamery – ƉŽŬĂnjĨŝůŵŽǁLJ
Ϯϭ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϱ͘ϬϬ – tĂƌƐnjƚĂƚLJƉŝĞƑŶŝ – ŶĚLJĂŵĂƌĂ
ϱ͘Ϭϲ͘Ő͘ϭϱ͘ϬϬ– tĂƌƐnjƚĂƚLJƚĂŷĐĂ – ŶĚLJĂŵara
Ϯϯ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ – Suahilijski heros i poeta Fumo Liongo – /ǁŽŶĂ<ƌĂƐŬĂ-^njůĞŶŬ
Ϯϰ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ – Klasyki AfryKamery – ƉŽŬĂnjĨŝůŵŽǁLJ
ϯϬ͘Ϭϱ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ – tĂƌƐnjƚĂƚLJŬƵůƚƵƌŽǁŽ-ũħnjLJŬŽǁĞ
ϱ͘Ϭϲ͘Ő͘ϭϰ͘ϬϬ – Warsztaty kulinarne
ϲ͘Ϭϲ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ– tƐƉſųĐnjĞƐŶĂƌnjĞǍďĂ^ĞŶĞŐĂůƵ͗KƵƐŵĂŶĞ^Žǁ – ǁĂ<ĂůŝŶŽǁƐŬĂ
ϭϬ͘Ϭϲ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ – tŝĞĐnjſƌƉŽĞnjũŝĂĨƌLJŬĂŷƐŬŝĞũ
ϭϭ͘Ϭϲ͘Ő͘ϭϮ͘ϬϬ– ĨƌLJŬĂǁLJnjŶĂĐnjĂƚƌĞŶĚLJŝŶŶŽǁĂĐũŽŵ– ǁĂƌƐnjƚĂƚLJŝƌnjĞǍďĂƌĞĐLJŬůŝŶŐŽǁĂ
ϭϯ͘Ϭϲ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ – Kobiety Afryki͗Laurence Gavron, Siti Binti Saad, Penina Muhando, Diane Magesa
ϭϲ͘Ϭϲ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ – <ĂƌLJŬĂƚƵƌLJĂĨƌLJŬĂŷƐŬŝĞ
ϮϬ͘Ϭϲ͘Ő͘ϭϵ͘ϬϬ – WƌŽŵŽĐũĂŬŽŵŝŬƐƵDŝƚLJŝƉŽƐƚĂĐŝĨƌLJŬŝǁŬŽŵŝŬƐŝĞ

t^d%WtK>Ez


Document preview Dni%20Afryki%202016%20program.pdf - page 1/1


Related documents


dni 20afryki 202016 20program
folder na drzwi otwarte
cv anthony williams 1
cv anthony williams 2
automobilklub kaliski kalendarz 2017
kelas tg 5 2015

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Dni%20Afryki%202016%20program.pdf