Biwak Azymut na przygode .pdf
File information

This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 16/09/2016 at 22:37, from IP address 193.188.x.x. The current document download page has been viewed 264 times.
File size: 543.3 KB (5 pages).
Privacy: public file
Document preview


Biwak:
Azymut na przygodę

Miejsce :
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
ELŻBIETA I ZBIGNIEW KATAFIASZ
Królikowo ul. Wierzbowa 2 89-200 Szubin
Organizator:
Hufiec Pałuki
Grunwaldzka Gromada Zuchowa Ogniste Pióra

Biwak : Azymut na przygodę
Drużyna: Grunwaldzka Gromada Zuchowa Ogniste Pióra
Żnińska Grunwaldzka Drużyna Harcerska Ad Astra
Żnińska Drużyna Starszoharcerska OPAD

Komendant biwaku

phm. Joanna Lewandowska

Wychowawca grupy

pwd. Katarzyna Grabowska
phm. Małgorzata Janicka
23 – 25 września 2016 r.

RAMOWY PLAN DNIA
23.09.2016 r.
16.00-17.00

rejestracja uczestników – odpowiedzialna phm. Joanna
Lewandowska

17.00-18.00

Kolacja - odpowiedzialna pwd. Katarzyna Grabowska

18.00-21.00

Zajęcia programowe – odpowiedzialna phm. Joanna
Lewandowska, phm. Małgorzata Janicka

21.00-21.30

toaleta wieczorna – odpowiedzialna dh. Katarzyna Grabowska

21.30- 22.30

Kino nocne - odpowiedzialna dh. Katarzyna Grabowska

22.30-07.30

Cisza nocna – odpowiedzialna pwd. Joanna Lewandowska

RAMOWY PLAN DNIA
24.09.2016 r.
7.00 - 7.30

Pobudka i odprawa kadry – odpowiedzialna phm. Joanna
Lewandowska

7.30 – 8.00

Pobudka, toaleta poranna – odpowiedzialna pwd. Katarzyna
Grabowska

8.00 - 8.30

Porządkowanie pomieszczeń – odpowiedzialna pwd.
Katarzyna Grabowska

8.30 - 9.00

śniadanie- odpowiedzialna phm. Joanna Lewandowska

9.00 – 15.00

Zajęcia programowe– odpowiedzialna phm. Małgorzata
Janicka, phm. Joanna Lewandowska

15.00 - 18.00

ognisko - odpowiedzialna pwd. Katarzyna Grabowska

18.00-19.00

Gra terenowa - odpowiedzialna phm. Joanna Lewandowska

19.00 – 20.00

Podsumowanie dnia - odpowiedzialna phm. Joanna
Lewandowska

20.00 – 21.00

Kolacja - odpowiedzialna phm. Małgorzata Janicka

21.00 – 21.30

toaleta wieczorna – odpowiedzialna dh. Katarzyna Grabowska

21.30 – 22.30

Kino nocne - odpowiedzialna phm. Joanna Lewandowska

22.30 – 7.30

Cisza nocna – odpowiedzialna phm. Małgorzata Janicka

RAMOWY PLAN DNIA
25.09.2016 r.
7.30 – 8.00

Pobudka, toaleta poranna – odpowiedzialna pwd. Katarzyna
Grabowska

8.00 - 8.30

Porządkowanie pomieszczeń – odpowiedzialna pwd.
Katarzyna Grabowska

8.30 - 9.00
9.00 – 12.00

śniadanie- odpowiedzialna phm. Małgorzata Janicka
Zajęcia programowe– odpowiedzialna phm. Joanna
Lewandowska

12.00 - 13.00

Przygotowania do wyjazdu- odpowiedzialna pwd. Katarzyna
Grabowska, phm. Małgorzata Janicka

13.00 – 15.00

Pożegnalne ognisko, zakończenie biwaku– odpowiedzialna
phm. Joanna Lewandowska

Nieznaczne zmiany w czasie są dopuszczalne ze względów organizacyjnych.

REGULAMIN
UCZESTNIKA BIWAKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uczestnik biwaku ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów
i przepisów dotyczących pobytu na biwaku.
Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach programowych.
Uczestnik ma prawo występowania z inicjatywą współtworzenia programu biwaku.
Uczestnicy na posiłki udają się całą grupą z opiekunem o wyznaczonej porze
i zajmują zawsze te same miejsca na stołówce.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.30 do godz. 07.30, z wyjątkiem zajęć
organizowanych przez kadrę obozu w godzinach ciszy nocnej.
Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz picia napojów alkoholowych, zakaz palenia
tytoniu i używania innych używek. Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczestnik może
być wykluczony z biwaku i odesłany do domu.
Wychodzenie poza teren biwaku jest możliwe tylko pod opieką wychowawcy, a w
przypadku odwiedzin rodziców po podpisaniu przez nich deklaracji o przejęciu
odpowiedzialności.
Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do ustaleń biwakowych.
Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie biwakowe, a w przypadku zaistniałych szkód
rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową.
Uczestnika obowiązują ogólnie przyjęte zasady i normy postępowania w
społeczeństwie.
Uczestnik ma obowiązek pilnowania własnego mienia i dokumentów.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymywania
porządku w otoczeniu.
O złym samopoczuciu, skaleczeniach i innych dolegliwościach uczestnik powinien
natychmiast poinformować wychowawcę grupy.
Całością biwaku kieruje komendant biwaku, a program ogłasza na porannym apelu.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z następującymi regulaminami: regulaminem
uczestnika, regulaminem kąpieli, regulaminem przeciwpożarowym, regulaminem
poruszania się po drogach, regulaminem wycieczek, regulaminem służby wartowniczej i
zastępu służbowego. Znajomość powyższych regulaminów potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
Lp.
1

Imię i nazwisko

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

……………………………………..
Data, miejscowość


Download original PDF file

Biwak-Azymut_na_przygode.PDF (PDF, 543.3 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Biwak-Azymut_na_przygode.PDF


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000483968.
Report illicit content