zgoda wyjazd .pdf

File information


Original filename: zgoda_wyjazd.PDF

This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 16/09/2016 at 22:37, from IP address 193.188.x.x. The current document download page has been viewed 605 times.
File size: 181 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


zgoda_wyjazd.PDF (PDF, 181 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
KUJAWSKO - POMORSKIE NAMIESTNICTWO HARCEREK
ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław

ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA BIWAK
Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki ..........................................................................
na biwak organizowany przez 10 BDH-ek „ARKADIA”
który odbędzie się w terminie .............................. ...............w ...................................................
Data i podpis rodzica...................................................................................................................
Adres i telefon kontaktowy do rodziców w trakcie trwania biwaku...........................................
.....................................................................................................................................................
Pesel dziecka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
KUJAWSKO - POMORSKIE NAMIESTNICTWO HARCEREK
ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław

ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA BIWAK
Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki ..........................................................................
na biwak organizowany przez 10 BDH-ek „ARKADIA”,
który odbędzie się w terminie .............................. ...............w ...................................................
Data i podpis rodzica...................................................................................................................
Adres i telefon kontaktowy do rodziców w trakcie trwania biwaku...........................................
.....................................................................................................................................................
Pesel dziecka:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
KUJAWSKO - POMORSKIE NAMIESTNICTWO HARCEREK
ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław

ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA BIWAK
Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki ..........................................................................
na biwak organizowany przez 10 BDH-ek „ARKADIA”,
który odbędzie się w terminie .............................. ...............w ...................................................
Data i podpis rodzica...................................................................................................................
Adres i telefon kontaktowy do rodziców w trakcie trwania biwaku...........................................
.......................................................................................................................................................
Pesel dziecka:


Document preview zgoda_wyjazd.PDF - page 1/1


Related documents


zgoda wyjazd
wkpp regulamin 2017
edited wniosek spoza obwod1819
regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
regulamin konkursu fotograficznego miasto jutra
umowa zawodnika

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file zgoda_wyjazd.PDF