2 C Uzkurt Özgeçmiş .pdf

File information


Original filename: 2-C Uzkurt-Özgeçmiş.pdf
Author: turqay

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 28/09/2016 at 15:23, from IP address 85.111.x.x. The current document download page has been viewed 820 times.
File size: 501 KB (16 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2-C Uzkurt-Özgeçmiş.pdf (PDF, 501 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER
PROF. DR. CEVAHİR UZKURT
Adı Soyadı: Cevahir UZKURT
Unvanı: Müsteşar Yardımcısı
Doğum Tarihi/Yeri: 1973/Niğde
Medeni Durum: Evli/3 çocuk

ÖĞRENİM DURUMU
Mezuniyet

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi-Uluslararası
İşletmecilik Bölümü

Marmara Üniversitesi

Y. Lisans

Sosyal Siyaset Ana Bilim Dalı İstanbul Üniversitesi

1998

Doktora

Üretim Yönetimi ve
Pazarlama Ana Bilim Dalı

2002

Marmara Üniversitesi

Yılı

1995

GÖREVLER
Görev Unvanı Görev Yeri

Yıl

Müsteşar
Yardımcısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

2015-

Prof. Dr.

Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Bölümü

2015-

Genel Müdür

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

2012-2015

1

Kurul Üyesi

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu

2015-

Kurul Üyesi

TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi

2014-

Kurul Üyesi

Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi

2013-

Doç. Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi

2011-2012

Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

2009-2011

Misafir
Alliant International University, Marshall Goldsmith
2009-2010
Öğretim Üyesi School of Management, California-USA

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

2003-2009

Arş. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

2000-2003

Arş. Gör.

Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

1996-2000

AKADEMİK YAYINLAR
Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makale ve Tebliğler
1. Uzkurt, C., Kimzan, H.S. ve Yılmaz, C., A Case Study of the Mediating Role of
Innovation on the Relationship between Environmental Uncertainty, Market
Orientation, and Firm Performance, International Journal of Innovation and
Technology Management, (Accepted) DOI S0219877017500031.

2

2. Lee, E.M., Temel, S., Uzkurt, C. (2016). The Effect of Consumers' Innovation
Perception on the Internet Usage Behaviors, Journal of Innovation Science
(Accepted).
3. Cevahir Uzkurt, Rachna Kumar, Halil Semih Kimzan, Gözde Eminoğlu, "Role of
innovation in the relationship between organizational culture and firm
performance: A study of the banking sector in Turkey", European Journal of
Innovation Management, Vol. 16 Iss: 1, pp.92 – 117. (2013)
4. Uzkurt C., R. Kumar, and N. Ensari “Assessing Organizational Readiness For
Innovation: An Exploratory Study On Organizational Characteristics Of
Innovativeness”, International Journal of Innovation and Technology Management
10 (4), 1-26. (2013).
5. Uzkurt C., R. Kumar, H.S. Kimzan and H.Sert, “The Impact of Environmental
Uncertainty Dimensions on Organizational Innovativeness: An Empirical Study on
SMEs” International Journal of Innovation and Technology Management 16 (2),
(2012).
6 Erdoğan, Z. and C. Uzkurt, “Effects of Ethnocentric Tendency on Consumers’
Perception of Product Attitudes for Foreign and Domestic Products” Cross
Cultural Management: an International Journal. 17 (4), pp. 393-406 (2010). (This
paper has been selected for inclusion in Emerald Reading ListAssist) (Başlıca
Araştırma Eseri)
7 Uzkurt C. “Customer Participation in the Services Process: A Model and
Research Proposition”, International Journal of Services and Operations
Management, 6 (1), pp.17-37 (2010).
8. Kumar, R. and C. Uzkurt, “Can Innovativeness be Impacted By Interpersonal
Influences and Do Cultural Dimensions Play a Moderating Role? An Investigation
in the Turkish Context”, The Journal of Global Business Management, 6 (2),
October (2010).
9. Kumar, R. and C. Uzkurt, “Investigating the effects of self efficacy on
innovativeness and the moderating impact of cultural dimensions” Journal of
International Business and Cultural Studies. 4, January (2010).
3

10. Torlak, Ö., C. Uzkurt, and M. Özmen, “Dimensions of Service Quality in
Grocery Retailing: A Case from Turkey” Management Research News, Vol 33, pp.
413-422, (2010).
11. Uzkurt C. ve R. Şen, “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Yeniliğin Pazarlama
Yeniliğine Etkisi”, Anadolu üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (3), 27-50
(2012).
12. Uzkurt C. ve H. Orsoy, “The Effect of the Perception of Retail Innovation By
Customer on Satisfaction and Behavioral Intentions: An Emprical Study”, Journal
of Global Strategic Mangement 1 (3) June, 146-157 (2008).
13. Uzkurt, C., Y. Karaca and Ş. Özdemir, “Exploring the Relationships Among
Knowledge Mangement, Innovation and Performance”, 3rd International
Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Vol. 4, 189-204,
Türkiye, 2007.
14. Erdoğan, B.Zafer ve Uzkurt, Cevahir (2009), “Effects of Ethnocentric
Tendency on Consumers’ Perception of Product

Attitudes for Foreign and

Domestic Products” In: The Proceedings of EuroMed Academy of Business 2008
Annual Conference, Salerno – Italya SSCI (CONFERENCE PROCEEDINGS ISBN
1971-5293)
15. Uzkurt C. and H. Orsoy, “The Effect of the Perception of Retail Innovation By
Customer on Satisfaction and Behavioral Intentions: An Emprical Study”, 3rd
International Strategic Mangement Conference, Antalya, 727-744, Türkiye, 2007.
16 Uzkurt, C. ve Ö. Torlak “Online Alışveriş Yapma ve Yapmama Motiflerinin
Belirlenmesi”, İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, 104–111,
Türkiye, 2007.
17. Torlak, Ö., C. Uzkurt and M. Özmen, “A Study on Hedonic and Utilitarian
Values, and Time Pressure on Shopping in Turkey”, 17th Annual Conference of The
International Academy of Business Disciplines, Pennsylvania, Vol. 12 (2), 601–605,
USA, 2005.
18. Karaca, Y., C. Uzkurt, Ş. Özdemir ve S. Altındiş, “Sağlık Hizmeti Sunan Personel
Gruplarının Hasta İletişimlerinin Farklılıklarının Algılanan Hizmet Kalitesi
4

Açısından

Analizi”,

Uluslararası

Sağlık

ve

Hastane

Yönetimi

Kongresi

(International Health and Hospital Administration Congress), Lefkoşa, KKTC, 2007.
19. Uzkurt, C. ve Ö. Torlak, “İşletmelerin Pazarlama Uygulamalarının
Tüketicilerce Ahlâki Açıdan Değerlendirilmesi”, 1. Uluslararası Türkiye İş ve
Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara, 675-680, Türkiye, 2003.
20. Uzkurt, C. ve H.S. Kimzan, “Promosyonel Fiyat Çerçevelerinin Tüketici
Satınalma Kararlarına Etkisi”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,
2011
21. Eskiler E., M. Ozmen ve C. Uzkurt, “Bilgi Yönetimi, Pazar Odaklılık ve
Pazarlama Yeniliği İlişkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma”, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 6 (1) Nisan, 31-70 (2011).
22. Uzkurt, C. ve B. Bölükbaşı, “Marka Yayma Stratejisini Etkileyen Tüketici
İlişkili Faktörlerin Tüketicilerin Satın Alma Niyetleri Üzerine Etkisi: Ampirik Bir
Çalışma” Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 26 (2), 275-305 (2008).
23. Uzkurt, C. “Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Kişisel
Değerlerin Etkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2),
241-261 (2007).
24. Uzkurt C. “Müşteri Değeri ve Tatmininin Satın Alım Sonrası Gelecek
Eğilimlere Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 17, 25-43 (2007).
25. Uzkurt, C. ve Ö. Torlak. "İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları
Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri", Hacettepe Üniversitesi İİBF
Dergisi, 25 (1), 239-257 (2007).
26. Uzkurt, C. ve U. Koç, “Tüketicilerin Müşteri Değeri Algıları Üzerine Bir
Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 111-130
(2007).
27. Uzkurt, C., Ö. Torlak ve M. Özmen “Pazarlama Ahlâkının Pazar Bilgisiyle
İlişkisi ve Pazarlama Performansına Etkisi: Pazarlama Yöneticileri Üzerinde Bir
Araştırma”, Öneri – Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13
(27), 95-102 (2007).
5

28. Uzkurt, C., Ö. Torlak ve M. Özmen “İşletmeler için Pazar Bilgisi Yeteneğinin
Önemi ve Pazarlama Performansına Etkileri: 500 Büyük Firma Üzerinde Bir
Araştırma” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 35 (2), 7–35 (2006).
29. Uzkurt, C. ve M. Özmen, “Pazarlama Yöneticileri için Yeni Bir Fırsat: Sanal
Topluluklar”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, VIII (1), 23-40 (2006).
30. Torlak, Ö. ve C. Uzkurt “Kola Markası Kişiliklerinin Üniversite Öğrencileri
Tarafından Algılanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (2),
15-31 (2005).
31. Uzkurt, C. ve Ö. Torlak “Müşteri Mahremiyeti ve Müşterilerin Mahremiyet
İlgisini Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama”, Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi işletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 16 (51), 13–24 (2005).
32. Uzkurt C. “Çevresel Belirsizliklere Karşı Rekabet Avantajı Yakalamada
Stratejik Esnekliğin Rolü ve Firma Performansına Etkileri” Osmangazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 1–20 (2002).
33. Uzkurt, C. ve H.S. Kimzan, “Promosyonel fiyat çerçevelerinin tüketici
satınalma kararlarına etkisi”, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı,
İzmir, 2010.
34. Uzkurt C., “Sürdürülebilir Yenilik için Pazarlamanın Rolü ve Önemi:
Pazarlama Yeniliği” 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı, 31-40,
Nevşehir, 25-29 Ekim 2008.
35. Uzkurt C., “Yenilik Sistemine İlişkin Yapısal Sorunlar: Ülkemizin Yenilik
Çıkmazları” 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı, 41-71, Adana, 30
Ekim-1 Kasım 2008.
36. Erdoğan B. Z., ve C. Uzkurt, “Türkiye Pazarlama Akademisi: Biz Kimiz, Ne
Yapıyoruz?”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, 37-54, Sakarya, 2007.
37. Uzkurt C., “Yeni Ürünlerin Pazar Performansı Üzerinde Müşteri ve Rakip
Enformasyonunun Rolü” 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, 207-221, İzmir, 2006.
38. Uzkurt, C. ve Ö. Torlak, “Pazar Odaklı Öğrenme Kültürünün Müşteri Değeri
Yönelimi Üzerine Etkisi”, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, 64–72, Tokat,
2006.
6

39. Uzkurt, C. ve M. Özmen, “Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Orijini Etkisinin
Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkileri” 9. Ulusal
Pazarlama Kongresi, 261–274, Ankara, 2004.
40. Uzkurt, C., “Kriz Dönemlerinde Pazar Yönlülüğün Firma Performansına Etkisi
ve Türkiye Uygulaması” I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 811–823,
Kocaeli, 2002. (Doktora tezinden türetilmiştir)
41. Torlak, Ö. ve C. Uzkurt “Lüks Markaların Tüketiciyi Etkileyen Yönleri” 4.
Pazarlama Kongresi, 305–311, Hatay,1999.
42. Torlak, Ö. ve C. Uzkurt “Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetime Geçiş” Kamu
Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, 247–258, Ankara, 1999.
43. Uzkurt, C. ve Ö. Torlak, “İşletme Öğrencilerinin Pazarlama Eğitimini
Algılaması” 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, 85–86, Antalya, 2000.
44. Torlak, Ö. ve C. Uzkurt, “Belediyelerde Hizmet Anlayışı ve Stratejik Yönetime
Geçiş”, Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, 247–258, Ankara, 1999.

KİTAP, KİTAP BÖLÜMLERİ VE DİĞER YAYINLAR
1. Temel S., Durst S., Yesilay R.B., Hinteregger C., Sukan F.V., Uzkurt, C., The
Drivers of Entrepreneurial Universities in Emerging Economics: A Turkish Case
Study. In L. Carmo Farinha, J. Ferreira, H. Smith, & S. Bagchi-Sen (Eds.) Handbook
of Research on Global Competitive Advantage through Innovation and
Entrepreneurship, (pp. 569-588). Hershey, PA: Business Science Reference.
doi:10.4018/978-1-4666-8348-8.ch031, 2015
2. Uzkurt C., Pazarlama Çevresi ve Pazar Fırsatlarının Analizi, Pazarlama İlkeleri,
ed. Ömer Torlak, Müjdat Özmen, 20-43, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
3. Uzkurt C., Pazarlamada Değer Yaratma Aracı Olarak Yenilik Yönetimi ve
Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul, 2008.
4. Uzkurt C. “Yenilikçi Girişimcilik”, Girişimcilik ve Kobiler, ed. B. Zafer Erdoğan,
42-67, Ekin yayınları, 2012
5. Uzkurt C. “Kobilerde Ar-Ge ve İnovasyon”, Girişimcilik ve Kobiler, ed. B. Zafer
Erdoğan, 218-254, Ekin yayınları, 2012
7

6. Uzkurt C. “Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi”, Pazarlama
Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, ed. Ö., Torlak, ve R., Altunışık, 137-162, Beta
yayınları, 2009
7. Uzkurt C., “Tüketim Sürecindeki Pasiflikten Katılımcı Müşteriye”, Postmodern
Dünyada Tüketimi Yeniden Anlamlandıracak Yeni Müşteri, ed. Ö., Torlak, R.,
Altunışık ve Ş. Özdemir, 67-88, Hayat Yayınları, İstanbul, 2007.
8. Torlak, Ö. ve Uzkurt C., “Kültürel Etkileşim ve Yeni Tüketici”, Postmodern
Dünyada Tüketimi Yeniden Anlamlandıracak Yeni Müşteri, ed. Ö., Torlak, R.,
Altunışık ve Ş. Özdemir, 93-110, Hayat Yayınları, İstanbul, 2007.
9. Uzkurt C. “İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl
Pazarlanır?” Ankara Sanayi Odası Dergisi (ASOMEDYA), Temmuz-Ağustos, (2010).
10. Uzkurt C. “İşletmelerde Yenilikçilik ve Yenilik Yönetimi” Eskişehir Sanayi
Odası Dergisi, Sayı 43 Nisan Mayıs, (2008).
11. Uzkurt C. “Yeniliğin Önemi ve Günümüz Yenilik Sistemlerinin Temel
Dinamikleri” Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı 42 Ocak-Mart, (2008).
12. Uzkurt C. “KOBİ’lerin Yenilik (İnovasyon) Paradoksu” KOBİ dostu Aylık
Aktüel Ekonomi Dergisi: Eskişehirce, Sayı 1, Temmuz, (2008)
13. Uzkurt C. “Alıcı Satıcı İlişkilerinde Uzun Dönemli Eğilime Stratejik Bir
Yaklaşım” Pazarlama Dünyası, 17, 44–50 (2003).
14. Uzkurt, C. “Pazar Yönlülük ve Firma Performansına Etkisi”, Pİ Pazarlama ve
İletişim Kültürü Dergisi, 5 (5), 11–19 (2003). (Doktora tezinden türetilmiştir)
15. Uzkurt C. “KOBİ’ler ve Yenilik” 2. KOBİ Zirvesi, Afyonkarahisar, Nisan, 2008.
16. Uzkurt C. “KOBİ’ler için Yenilik Problemleri ve Çözüm Önerileri” IV. KOBİ’ler
ve Girişim Zirvesi, Eskişehir, Mayıs, 2010.
17. Uzkurt C. “Yeni Girişimciler için Yenilik Yaratma Yolları” Globalleşen Dünya
da Girişimcinin Yeri Paneli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Nisan, 2010.
18. Uzkurt C. “İş Dünyasına yeni Atılacaklar için Yenilikçi Olmanın Önemi ve yeni
İş Modelleri Geliştirme Teknikleri” İş Dünyası Bizden Neler Bekliyor Panel
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mayıs, 2010.

8

DERGİ VE KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ
1. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi-Journal of Entrepreneurship and
Innovation Management (Uluslararası Hakemli Dergi) 2012-devam ediyor.
2. Uzkurt C. ve Ahmet E. Demirci, “Yenilik Yönetimi”, Anadolu Üniversitesi
Yayını, 2012.

YÖNETİLEN TEZLER
1. Eminoğlu, G., “Örgütsel Kültür ve Yenilikçiliğin Performansa Etkilerini
İncelemeye Yönelik Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2011
2. Bölükbaşı,B., “Marka Yayma Stratejisini Etkileyen Tüketici İlişkili Faktörlerin
Tüketicilerin Satınalma Niyetleri Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2008.
3. Paylan, M. A., “Algılanan Hizmet Kalitesi, Müşteri Değeri ve Müşteri Tatmininin
Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi (Karayolu Ulaşım Sektöründe Bir Uygulama)”,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Enstitüsü, 2007.
4. Coşkun, İ., “Müşteri Tatmini ve Müşteri Değerinin Müşteri Sadakati Üzerine
Etkisi: Süpermarket ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
5. Demircioğlu, H., “Üretim Programı Değişiklik Nedenlerinin Stoka Bağlı Para
Üzerindeki Etkileri ve Büyük Ölçekli Bir Firma üzerinde Uygulama”, Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
6. Dörtyol, İ., “Ulusal Kültürün Algılanan Hizmet Kalitesi ve Algılanan Müşteri
Değeri Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma”, Cumhuriyet
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. (İkinci Danışman)
7. Çelik, İ., “Yükseköğretimde Hizmet Kalite Algısının Ölçümü: Yüksek Lisans
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2009. (İkinci Danışman)
9


Related documents


2 c uzkurt zgecmi
sbekabuller
309337906 aksemseddin mehmed bin pdf
zlence
nsan haklari mevzuat
2014lys

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2-C Uzkurt-Özgeçmiş.pdf