Zacznik nr 3 Graficzny postep robot .pdf

File information


Original filename: Zacznik_nr_3_-_Graficzny_postep_robot.pdf
Title: Załącznik nr 3 - Graficzny postep robot
Author: hp

This PDF 1.5 document has been generated by PDFCreator 2.1.2.0, and has been sent on pdf-archive.com on 28/09/2016 at 23:47, from IP address 86.63.x.x. The current document download page has been viewed 190 times.
File size: 220 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zacznik_nr_3_-_Graficzny_postep_robot.pdf (PDF, 220 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.:
Budowa drogi krajowej nr 7 o parametrach drogi ekspresowej
na odcinku koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego”

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE
na podstawie wydanych PŚP

98,8% 100,0%
97,8%
97,9%
96,3%97,7%
92,8%

100,00%

87,6%

90,00%

81,7%
75,4%
70,9%
65,8%

80,00%

Aktualizacja
Harmonogramu

70,00%
60,00%
50,00%

60,1%
49,9%53,4%
49,7% 49,8%
46,0%
39,4%

40,00%

31,5%
30,00%
20,00%

24,4%
17,8%

23,8%
19,1%
7,8%
16,0%
10,00%
5,6%
3,6% 4,8%
11,8%
1,5%
0,1% 0,2% 0,4%
8,3%
5,4%
0,00%
3,8%
0,0% 0,5%0,5%2,8%
0,0%

33,1%
27,7%

36,9%
32,6%

27,8%

61,3%
57,7%
54,0%
49,7%
44,8%46,3%
42,8%
41,0%
czas
relizacja planu
plan

12,2%

Załącznik nr 3


Document preview Zacznik_nr_3_-_Graficzny_postep_robot.pdf - page 1/1


Related documents


zacznik nr 3 graficzny postep robot
karta charakterystyki kamienie marmurowe polaris
obowdnice stan realizacji 30092019
00 11 kuhkl fc ca y
kosztorys wesela 2018 1
plan poprawiony 11 03 2015

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zacznik_nr_3_-_Graficzny_postep_robot.pdf