Stagetekst .pdf

File information


Original filename: Stagetekst.pdf
Title: Stagetekst
Author: Senne Guns

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.9.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 05/10/2016 at 23:18, from IP address 84.197.x.x. The current document download page has been viewed 301 times.
File size: 78 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Stagetekst.pdf (PDF, 78 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Beste,  
 
dit  document  geldt  als  wervende  introductie  bij  de  stage-­‐aanvraag  die  u  ontving  van  een  student  
van   het   Conservatorium   aan   de   School   of   Arts   te   Gent,   richting   Muziekproductie.   Deze   tekst  
werd  opgesteld  door  Senne  Guns,  verantwoordelijke  voor  de  stages  binnen  het  Conservatorium.    
 
De   opleiding   Muziekproductie   bestaat   ondertussen   meer   dan   20   jaar   en   staat   garant   voor  
topkwaliteit.  De  richting  is  uniek,  in  de  zin  dat  ze  technische  vaardigheden  koppelt  aan  creativiteit  
en   theorie   verbindt   met   muzikaliteit.   Op   die   manier   zijn   studenten   die   hier   afstudeerden  
werkzaam   als   engineer,   arrangeur,   producer,   radio/tv-­‐medewerker,   songschrijver   of   uitvoerend  
muzikant.   Vaak   achter   de   schermen,   maar   net   zo   goed   in   de   spotlights:   Balthazar,   Amatorski,  
Douglas  Firs,  Toman,…  allen  hebben  ze  hun  roots  binnen  deze  richting.  Albums  van  Jef  Neve  over  
Raketkanon   via   Gabriel   Rios   tot   Renee   werden   geproducet,   opgenomen   of   gemixt   door   ex-­‐
studenten.   De   reclamedeun   van   Thomas   Cook,   de   filmmuziek   bij   Image,   de   jingles   op   MNM,   de  
(live)techniek  op  diverse  VRT  Radio  zenders,…  onze  alumni  zitten  overal.  
 
De  opleiding  behelst  5  jaar,  waarbij  gedurende  de  eerste  3  jaar  wordt  gefocust  op  het  verwerven  
van   algemene   creatieve   en   technische   skills,   terwijl   de   student   tijdens   de   laatste   2   jaar   wordt  
aangespoord   zichzelf   te   ontwikkelen   binnen   het   domein   dat   hem/haar   het   best   ligt.   Het  
opleidingsonderdeel   Stage,   dat   in   het   (voor)laatste   jaar   valt,   vormt   hierbij   een   heel   belangrijk  
aspect.   Studenten   gaan   op   zoek   naar   een   stageplaats   die   het   meest   aansluit   bij   hun   profiel   en  
ambities,  waarbij  ze  uiteraard  worden  begeleid  door  de  school.  Op  die  manier  komen  ze  terecht  op  
diverse   locaties,   waar   ze   telkens   ook   capabel   zijn   om   verscheidene   taken   te   verrichten.   Sommigen  
belanden   in   studio’s   (MotorMusic,   De   Studio,   The   Globe,   La   Chapelle,…),   waar   ze   soms   eerder  
technisch  dan  weer  meer  creatief  werk  doen.  Sommigen  zoeken  het  persoonlijker  (en  doen  stage  
bij   Wouter   Van   Belle,   Jo   Francken,   Erik   Van   Biesen,…),   anderen   gaan   meer   richting  
compositie/arrangement   (bij   o.a.   Steve   Willaert),   weer   anderen   spitsen   zich   toe   op   live-­‐mix  
(stages   bij   Joris   Verniest,   Bram   Van   Der   Weeën,   Tom   Janssen,…)   etc…   De   meest   ambitieuze  
stageplek  werd  in  2014  verzilverd  in  de  U.S.A.  bij  Brian  Joseph,  producer  van  o.a.  Bon  Iver.  
 
De   duur   van   de   stage   wordt   door   het   Conservatorium   in   het   huidige   curriculum   officieel  
vastgesteld  op  20  tot  25  werkdagen.  Dit  is  vrij  kort,  maar  het  heeft  studenten  er  in  het  verleden  
nooit   van   weerhouden   om   –   als   de   mogelijkheid   zich   voor   deed   -­‐   buiten   de   school   langer   bij  
iemand   stage   te   lopen,   bijvoorbeeld   gedurende   vakantieperiodes   of   vrije   dagen.   De  
administratieve  last  voor  de  stage-­‐instelling  wordt  tot  een  minimum  beperkt:  uiteraard  dient  bij  
aanvang   een   stage-­‐overeenkomst   te   worden   ondertekend   (die   wordt   bezorgd   door   de   student)   en  
aan  het  einde  van  de  stage  is  er  natuurlijk  ook  een  moment  waarbij  de  school  de  stage-­‐instelling  
(meestal  telefonisch)  contacteert  om  kort  te  bespreken  hoe  de  samenwerking  verlopen  is.  
 
Stages   hebben   de   afgelopen   jaren   vaak   geleid   tot   blijvende   en   productieve   samenwerkingen  
tussen   gevestigde   waarden   en   nieuw   opkomend   talent:   studenten   belanden   na   hun   studies   niet  
zelden   terug   in   de   studio   waar   ze   ooit   hun   stage   deden   of   arrangeren/componeren   nog   vaak   in  
opdracht   voor   hun   “mentor”.     De   stages   van   het   Conservatorium   Gent   zijn   dus   niet   alleen   voor  
onze  studenten  een  uitgelezen  kans  om  zich  te  bewijzen,  maar  ook  voor  het  werkveld  een  unieke  
mogelijkheid  om  een  nieuwe,  gemotiveerde  en  getalenteerde  lichting  te  leren  kennen.  
 
Dank  voor  uw  tijd  en  wie  weet  tot  ergens  binnenkort!  
 
Senne  Guns  (senne.guns@hogent.be,  0479  29  52  39),  stageverantwoordelijke.  
Gert  Jacobs,  Peter  Lesage,  Jan  Chantrain,  Dirk  Blanchart,  Wigbert  Van  Lierde,  Vincent  Pierins,  
Reinhard  Vanbergen,  Werner  Pensaert,  docenten.    


Document preview Stagetekst.pdf - page 1/1


Related documents


stagetekst
stageverslag done
workshops middag dag van het jongerenwerk 25 april 2017
tegengeluid hoger onderwijs
ravb wb small
371140604

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Stagetekst.pdf