105.pdf


Preview of PDF document 105.pdf

Page 1 2 34584

Text preview


INHOUDSOPGAVE
1. Introductie en veiligheid......................................................... 5
1.1 Inleiding.................................................................................. 5
1.2 Symbolen op het product........................................................ 7
1.3 Symbolen in de gebruikershandleiding .................................. 8
1.4 Veiligheidsinstructies ............................................................. 9
2. Presentatie............................................................................ 12
2.1 Wat is wat? ........................................................................... 13
2.2 Inhoud pakket....................................................................... 14
2.3 Werking................................................................................. 15
3. Installatie............................................................................... 18
3.1 Voorbereidingen................................................................... 18
3.2 Het laadstation installeren..................................................... 19
3.3 De accu laden....................................................................... 23
3.4 Installatie van de begrenzingsdraad..................................... 24
3.5 De begrenzingsdraad aansluiten ......................................... 30
3.6 De begeleidingsdraad installeren ......................................... 31
3.7 De installatie controleren ...................................................... 34
3.8 Ingebruikname en kalibratie ................................................. 35
3.9 Het dokken in het laadstation testen..................................... 36
4. Gebruik ................................................................................. 37
4.1 Een lege accu laden ............................................................. 37
4.2 De timer gebruiken ............................................................... 38
4.3 Starten.................................................................................. 39
4.4 Stoppen................................................................................ 39
4.5 Uitschakelen......................................................................... 40
4.6 De maaihoogte aanpassen .................................................. 40
5. Bedieningspaneel ................................................................ 41
5.1 Selectie bedieningsmodus ................................................... 42
5.2 Meerkeuzeknoppen ............................................................. 43
5.3 Nummers ............................................................................. 43
5.4 Hoofdschakelaar .................................................................. 43
6. Menufuncties......................................................................... 44
6.1 Hoofdmenu .......................................................................... 44
6.2 Menustructuur....................................................................... 45
6.3 Timer..................................................................................... 46
6.4 Installatie.............................................................................. 48
6.5 Veiligheid ............................................................................. 52
6.6 Instellingen........................................................................... 54
7. Voorbeelden van tuinen........................................................ 56
8. Onderhoud ............................................................................ 60
8.1 Winteropslag......................................................................... 60
8.2 Service ................................................................................. 61
8.3 Na de winteropslag............................................................... 61
8.4 Reinigen ............................................................................... 62
8.5 Transport en verwijderen...................................................... 63
8.6 Bij onweer............................................................................. 63
8.7 Messen ................................................................................ 64
8.8 Accu...................................................................................... 65
9. Problemen oplossen ............................................................ 67
9.1 Meldingen ............................................................................ 67
9.2 Indicatielampje in het laadstation ......................................... 71
9.3 Symptomen .......................................................................... 72
9.4 Breuken in de lusdraad opsporen......................................... 74
10. Technische gegevens......................................................... 78
11. Garantiebepalingen............................................................ 79
12. Informatie over het milieu.................................................. 80
13. EU-verklaring van overeenstemming................................ 811157868-36,105,NL.indd 3

Dutch - 3

2016-03-15 10.04