105.pdf


Preview of PDF document 105.pdf

Page 1 2 3 45684

Text preview


AANTEKENINGEN

Serienummer:
PIN-code:
Dealer:
Telefoonnummer
dealer:

Mocht de maaier worden gestolen, is het belangrijk dat u de dealer hiervan op de hoogte brengt. Meld het
serienummer van de maaier zodat hij als gestolen kan worden geregistreerd in de centrale systemen van
Husqvarna AB. Dit is erg belangrijk voor de diefstalpreventie, om het kopen en verkopen van gestolen
maaiers te ontmoedigen.
Het serienummer van het product bestaat uit negen cijfers en staat op het productplaatje en de
productverpakking.

www.automower.com

4 - Dutch

1157868-36,105,NL.indd 4

2016-03-15 10.04