105.pdf


Preview of PDF document 105.pdf

Page 1...3 4 56784

Text preview


1. Introductie en veiligheid

1. Introductie en
veiligheid
1.1 Inleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor een product van
uitzonderlijk hoge kwaliteit. Om het beste uit uw
Husqvarna robotmaaier te halen moet u goed weten
hoe hij werkt. Deze gebruikershandleiding bevat
belangrijke informatie over de robotmaaier, de
installatie en het gebruik van het product.
Als aanvulling op deze gebruikershandleiding is er
meer informatie beschikbaar op de Automower®website: www.automower.com. Hier vindt u meer hulp
en adviezen over het gebruik van het product.

www.automower.com

Denk erom dat de operator verantwoordelijk is voor
ongelukken of beschadigingen van andere mensen of
hun eigendommen.
Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder
ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan
ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf
wijzigingen in vorm, uiterlijk en werking door te voeren.
Om het gebruik van de gebruikershandleiding
eenvoudiger te maken, wordt gebruik gemaakt van het
volgende systeem:
Cursief gedrukte tekst geeft schermteksten van de
robotmaaier aan of is een verwijzing naar een
ander gedeelte in de gebruikershandleiding.
Vet gedrukte woorden geven de toetsen op het
toetsenbord van de robotmaaier aan.
Woorden gedrukt in HOOFDLETTERS en
cursieve letters verwijzen naar de positie van de
hoofdschakelaar en de verschillende bedrijfsmodi
die beschikbaar zijn in de robotmaaier.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Lees de gebruikershandleiding aandachtig
door en zorg ervoor dat u de instructies voor
het gebruik van de robotmaaier goed hebt
begrepen voordat u het apparaat gebruikt.
Bewaar de gebruikshandleiding op een
veilige plaats, zodat u de handleiding later
kunt raadplegen!1157868-36,105,NL.indd 5

1001-003

Dutch - 5

2016-03-15 10.04