PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact220, 230.pdf


Preview of PDF document 220-230.pdf

Page 1 23478

Text preview


INHOUDSOPGAVE
1. Introductie en veiligheid ......................................................
1.1 Inleiding ......................................................................................
1.2 Symbolen op Automower® ..................................................
1.3 Symbolen in de gebruiksaanwijzing ..................................
1.4 Veiligheidsinstructies .............................................................

5
5
6
7
8

2. Presentatie ............................................................................... 10
2.1 Automower® , wat is wat? ................................................. 11
2.2 Werking Automower® ........................................................... 12
2.3 Zoekmethode ......................................................................... 15
2.4 Meerdere Automower® voor één tuin ............................. 16
2.5 Eén Automower® voor meerdere tuinen ........................ 16
3. Installatie .................................................................................. 17
3.1 Voorbereidingen .................................................................... 17
3.2 Installatie van laadstation ................................................... 18
3.3 Opladen van accu ................................................................. 21
3.4 Installatie van begrenzingskabel ..................................... 21
3.5 Aansluiten van begrenzingskabel .................................... 29
3.6 Controle van de installatie .................................................. 31
3.7 Aansluiten van Automower® op het laadstation .......... 31
3.8 Installatie van begeleidingskabel ..................................... 32
4. Gebruik ...................................................................................... 37
4.1 Opladen van lege accu ....................................................... 37
4.2 Gebruik van de timer ............................................................ 38
4.3 Automower® starten ............................................................. 38
4.4 Automower® stoppen ........................................................... 38
4.5 Nieuwe start ............................................................................ 39
4.6 Automower® uitzetten .......................................................... 39
4.7 Afstellen van maaihoogte ................................................... 40
5. Controlepaneel ....................................................................... 41
5.1 Snelcommando’s ................................................................... 42
5.2 Programma ............................................................................. 43
5.3 Keuze ........................................................................................ 43
5.4 Getallen .................................................................................... 44
5.5 Hoofdschakelaar ................................................................... 44
6. Menufuncties .......................................................................... 45
6.1 Hoofdmenu .............................................................................. 45
6.2 Automower® hoofdmenu menuoverzicht ...................... 46
6.3 Commando’s (1) .................................................................... 47
6.4 Timer (2) .................................................................................. 47
6.5 Tuin (3) ..................................................................................... 49
6.6 Instellingen (4) ........................................................................ 57
7. Tuinvoorbeelden ................................................................... 62
8. Onderhoud ............................................................................... 67
8.1 Accu .......................................................................................... 67
8.2 Winterstalling .......................................................................... 68
8.3 Service ...................................................................................... 69
8.4 Na de winterstalling .............................................................. 69
8.5 Schoonmaken ........................................................................ 69
8.6 Vervangen van messen ...................................................... 71
8.7 Transport en verplaatsing ................................................... 72
9. Opsporen van storingen .................................................... 73
9.1 Foutmeldingen ....................................................................... 73
9.2 Foutsymptomen ..................................................................... 75
10. Technische gegevens ....................................................... 76
11. Informatie met betrekking tot het milieu .................. 77
12. EU-verklaring ........................................................................ 77

Nederlands - 3