KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI .pdf

File information


Original filename: KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI.pdf
Title: PITANJA I ODGOVORI ZA SAKRAMENAT SVETE POTVRDE
Author: ...

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 07/10/2016 at 17:24, from IP address 161.53.x.x. The current document download page has been viewed 794 times.
File size: 602 KB (13 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI.pdf (PDF, 602 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1

Apostolsko vjerovanje
VJERUJEM U BOGA,
Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
BOŽJA OBJAVA
1.) ŠTO JE BOŽJA OBJAVA I KAKO SE BOG OBJAVIO LJUDIMA?
Božja Objava jesu sve Božje riječi i djela što ih je izrekao i učinio da bi ljudi mogli u njega
vjerovati.
Bog nam se objavio zato što nas voli i želi da budemo sretni vjerujući mu.
Bog se objavio ljudima u Starom Savezu po patrijarsima i prorocima a u Novom Zavjetu po Isusu Kristu i
apostolima.
PATRIJARSI – praoci (preci) izraelskog naroda (Abraham, Izak, Jakov-Izrael)
PROROCI – od Boga izabrani ljudi kojima je Bog govorio a oni su Božju poruku prenosili izraelskom
narodu
ISUS KRIST – druga božanska osoba, Sin Božji, Spasitelj
APOSTOLI – učenici
8 Jakov Alfejev
Isusovi: 1 Šimun zvani Petar
9 Juda Tadej
2 Andrija – brat Šimunov
10 Šimun Revnitelj (Šimun Kanaanac)
3 Jakov
11 Matej carinik
4 Ivan (sinovi Zebedejevi)
12 Juda Iškariotski (izdao je Isusa za 30
5 Filip
srebrnjaka a onda se objesio. Umjesto njega je u
6 Bartolomej (Natanael)
apostolski zbor izabran sv. Matija.)
7 Toma zvani Blizanac
2.) GDJE JE SAČUVANA BOŽJA OBJAVA?
Sačuvana je u Svetom Pismu (Bibliji) i Usmenoj Predaji (usmeno prenošenje biblijske poruke).
BIBLIJA je sveta knjiga koju je Bog napisao uz pomoć ljudi koje je on sam nadahnuo. Biblija
je sveta za Židove i Kršćane a dijeli se na dva dijela - Stari i Novi zavjet.
3.) ŠTO JE EVANĐELJE, KOLIKO IMA EVANĐELJA, ŠTO ZNAŠ O EVANĐELJIMA?
Evanđelje je grčka riječ koja znači «blagovijest, Radosna vijest» a sastavni je dio Novog zavjeta.
Evanđelje je: a) knjiga koja opisuje život i djelo Isusa Krista
b) Radosna vijest da Bog spašava svijet po svom sinu Isusu
c) ono što Isus naučava i propovijeda ljudima (a nakon njegove smrti to čine apostoli)
Postoje 4 evanđelja.
 EVANĐELJE PO MATEJU
Bio je jedan od 12 apostola.
Matej je bio carinik (sakupljao je porez za rimskog cara) u gradu Kafarnaumu.
Matej svoje evanđelje piše za Židove koji su postali Kršćani. Kroz svoje evanđelje želi dokazati da
su se u Isusu ispunila sva proroštva koja su izrekli proroci u Starom zavjetu (zato često citira
Stari zavjet). On dokazuje da je Isus obećani Mesija kojega Židovi čekaju.
Evanđelje je napisao između 40. i 50. godine na hebrejskom (židovskom) jeziku i to aramejskim
narječjem kojim je govorio Isus. To evanđelje je izgubljeno ali se sačuvao prijevod na grčkom
jeziku koji je nastao oko 70. godine.
(Rimljani su zauzeli i razorili Jeruzalem i jeruzalemski Hram 70. godine)
Matejev simbol je ČOVJEK.

2

 EVANĐELJE PO MARKU
Nije bio jedan od 12 apostola ali je vjerojatno kao mlad upoznao Isusa.
Ivan zvani Marko je rođen u Jeruzalemu.
Marko svoje evanđelje piše oko 65. godine u Rimu za Kršćane u Rimu.
(sv. Petar i Pavao su poginuli za Isusa u Rimu oko 65. godine za vrijeme cara Nerona. Petar je
umro raspet na križ sa glavom prema zemlji (bazilika sv. Petra u Vatikanu) a Pavlu je mačem
odrubljena glava).
Pratio je svetoga Petra u Rimu , slušao i zapisivao njegove propovijedi i tako je sastavio svoje
evanđelje.
Markov simbol je LAV.
 EVANĐELJE PO LUKI
Nije bio jedan od 12 apostola.
Luka je svoje evanđelje napisao oko 75. godine za Kršćane u Grčkoj.
Napisao je također knjigu Djela apostolska koja govore o apostolima i prvoj Crkvi nakon silaska
Duha Svetoga na Duhove (Pedesetnica).
Luka je bio poganin pa je postao Kršćanin. Bio liječnik.
Bio je učenik i pratilac svetog Pavla.
Lukin simbol je GOVEDO.
 EVANĐELJE PO IVANU
Bio je jedan od 12 apostola.
Ivan je bio učenik kojega je Isus najviše volio (vjerojatno zato jer je bio najmlađi).
Jedini je Ivan od apostola bio prisutan kada je Isus umro na križu (jedini je umro prirodnom
smrću dok su ostali apostoli umrli mučeničkom smrću). Isus je sa križa Ivanu povjerio svoju majku
da se brine za nju i ona za njega.
Ivan je svoje evanđelje napisao oko 100. godine za pogane koji su postali Kršćani u kojem posebno
pojašnjava Isusovo božanstvo.
Ivanov simbol je ORAO.
4.) PO KOME NAS DANAS ISUS POUČAVA?
Po svetoj Crkvi Katoličkoj preko pape, biskupa i svećenika koji tumače Riječ Božju.
5.) KAKO MOŽEMO SPOZNATI DA BOG POSTOJI?
Iz svijeta koji nas okružuje (jer je Bog njegov Stvoritelj), iz svoje savjesti (to je Božji glas u nama
koji nam govori da li je ono što činimo zlo ili dobro) i iz Božje Objave (Biblije).
6.) ŠTO ZNAČI DA JE BOG VJEČAN?
To znači da je uvijek bio, da jest i da će uvijek biti.
7.) ŠTO ZNAČI DA JE BOG SVEZNAJUĆ?
Bog zna što je bilo, što jest, što će biti, zna svaku našu misao.
8.) ŠTO ZNAČI DA JE BOG SVEMOGUĆ.?
Bog može sve što hoće (ali samo ono što je dobro a nikako zlo).
9.) ŠTO ZNAČI DA JE BOG PRAVEDAN?
To znači da dobro nagrađuje a zlo kažnjava.
10.) ŠTO ZNAČI DA JE BOG MILOSRDAN?
To znači da rado prašta grijehe ako se za njih kajemo i počnemo bolje živjeti.
BOG SVE OKREĆE NA DOBRO
11) ZAŠTO BOG DOPUŠTA GRIJEH, TRPLJENJE I PATNJU?
Zato jer poštuje čovjekovu slobodnu volju i jer može posljedice grijeha okrenuti na dobro.

3

BOG STVORITELJ
12.) KOJA JE TEMELJNA ISTINA NAŠE VJERE?
Bog je samo jedan a u njemu su tri božanske osobe, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti (Presveto
Trojstvo). Bog Otac je Stvoritelj neba i zemlje; Bog Sin (Isus Krist – PRAVI BOG I PRAVI
ČOVJEK) je Spasitelj svega svijeta a Bog Duh Sveti je Posvetitelj svih ljudi.
13.) GDJE JE BOG?
Bog je svuda: na nebu, na zemlji, na svakome mjestu.
14.) ZAŠTO BOGA NE MOŽEMO VIDJETI?
Zato jer je duh i nema tijelo.
15.) KAKO JE POSTALO NEBO I ZEMLJA?
Nebo i zemlju je stvorio Gospodin Bog za 7 biblijskih dana (koji podrazumijevaju evoluciju). Šest
dana je radio a sedmi dan se odmarao. Bog je sve stvorio iz ničega. Stvarao je riječima. Samo je rekao:
«Neka Bude…» i to se stvorilo. Bog može tako stvarati jer je svemoguć. Biblija ne govori o tome kako je
svijet stvoren nego želi reći da ga je stvorio Bog.
16.) ŠTO JE «BOŽJA PROVIDNOST»?
To je Božja briga za cijeli svijet kojom Bog sve stvoreno (ljude i svijet) usmjerava i vodi prema
dobru i sreći.
BOG JE STVORIO ANĐELE
17.) KOGA JE BOG STVORIO NA NEBU?
Bog je na nebu stvorio anđele - čiste duhove koji nemaju tijelo. Oni su po savršenstvu odmah poslije
Boga.
U početku su svi anđeli bili dobri i sveti. No jednoga dana se anđeo LUCIFER (Svjetlonoša)
pobunio protiv Boga i rekao da mu više neće služiti. Zajedno sa njime pobunili su se i još neki anđeli.
Protiv njih je u Božju obranu ustao anđeo MIHAEL (Tko je kao Bog) i ostali dobri anđeli. Dobri anđeli
su pobijedili i bacili su Lucifera i zle anđele u pakao. Od tada se anđeo Lucifer naziva đavao, sotona ili vrag.
18.) KAKVI SU PREMA NAMA ZLI ANĐELI?
Zli anđeli nas mrze i navode na grijeh.
19.) KAKVI SU PREMA NAMA DOBRI ANĐELI?
Dobri anđeli zovu se ANĐELI ČUVARI. Svaki čovjek ima svoga anđela čuvara. Oni nas vole i
nagovaraju na dobro. Čuvaju nam dušu i tijelo.
BOG JE STVORIO LJUDE
20) KAKO JE BOG STVORIO ČOVJEKA?
Čovjek se sastoji od duše i tijela. Prvi ljudi zvali su se Adam i Eva i živjeli su rajskom vrtu koji se
zvao Eden. (ADAM znači «onaj koji je načinjen od zemlje» a EVA znači «majka svih živih»). Bog je Adamu
načinio tijelo od najkvalitetnije zemlje i udahnuo mu je besmrtnu dušu. Ljudska duša nikada ne može umrijeti
jer je od Boga. Kasnije je Bog načinio od Adamova rebra Evu. To što je Eva stvorena od Adamova rebra ne
znači da je manje vrijedna već naprotiv – da mu je srcu najbliža i najdraža.
21.)NA ČIJU SLIKU I PRILIKU JE BOG STVORIO ČOVJEKA?
Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku.
Čovjek je sličan Bogu po tome što ima RAZUM I SLOBODNU VOLJU (koju životinje nemaju,
one imaju instinkt).
22.) KOJI JE NAJLJEPŠI DAR KOJI JE BOG DAO PRVIM LJUDIMA?
To je milost posvećujuća - posebna svetost duše koju je Bog dao ljudima kako bi ljudi sa njime
mogli biti što povezaniji i njemu što sličniji. Tu milost će Adam i Eva izgubiti kada budu počinili Istočni
grijeh.

4

ISTOČNI GRIJEH
23.) KAKO SU SE PRVI LJUDI MORALI PONAŠATI U EDENU?
Bog je Adamu i Evi rekao da moraju ČUVATI i OBRAĐIVATI EDENSKI VRT (ne smiju biti
lijeni niti ga uništavati – ekologija – briga za prirodu i okoliš).
Bog im je također dao IZRIČITU ZAPOVIJED da ne smiju jesti PLOD sa stabla koje je u
sredini vrta (STABLO SPOZNAJE DOBRA I ZLA). Ako sa tog drveta pojedu plod – umrijet će.
24.) JESU LI LJUDI BOGA POSLUŠALI?
Nisu. Htjeli su sami i bez Boga odlučivati što je dobro a što zlo, pa su tako sagriješili.
25.) ŠTO SU PRVI LJUDI IZGUBILI GRIJEHOM?
Izgubili su milost posvećujuću. Prestali su biti djeca Božja i izgubili su pravo na nebo.
26.) DA LI JE PRVI GRIJEH NAŠKODIO SAMO ADAMU I EVI?
Ne, naškodio je i njihovim potomcima. Od tada nitko više nije mogao doći u nebo.
27.) KAKO SE ZOVE TAJ GRIJEH?
Taj grijeh zove se IZVORNI (jer iz njega izviru svi ostali grijesi), ISKONSKI (ISKON znači
početak – grijeh koji je bio na samom početku) ili ISTOČNI grijeh (iz njega ističu svi ostali grijesi).
28.) KAKO SE PRENOSI ISTOČNI GRIJEH?
Rođenjem. Svaki čovjek se rađa sa istočnim grijehom. Bez toga grijeha rodili su se jednino Blažena
Djevica Marija (taj blagdan slavi se 8. prosinca – BEZGREŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE)
i njezin sin Isus Krist.
BOG OBEĆAJE SPASITELJA
29.) KAKO SE BOG SMILOVAO LJUDIMA NAKON ISTOČNOG GRIJEHA?
Tako da im je obećao i poslao Spasitelja, svojega sina koji se zove Isus.
BLAŽENA DJEVICA MARIJA
30.) KAKO SE ZOVE ISUSOVA MAJKA I ŠTO MORAMO VJEROVATI O NJOJ?
Isusova majka se zove blažena Djevica Marija.
Tri su DOGME koje moramo vjerovati o Mariji (dogma je vjerska istina koju kršćanin mora vjerovati):
1) MARIJA JE ZAČETA I ROĐENA BEZ ISTOČNOGA GRIJEHA
(8. prosinca – Bezgrešno začeće blažene Djevice Marije)
2) MARIJA JE BOGORODICA – zato što je njezin sin Božji Sin (1. siječnja – Marija
Bogorodica)
3) MARIJA NIJE UMRLA NEGO JE DUŠOM I TIJELOM UZNESENA NA NEBO
(15. kolovoza – Uznesenje blažene djevice Marije ili Velika Gospa)

5

O IZRAELSKOM NARODU
RODOSLOVLJE OD ADAMA DO IZRAELA

ADAM + EVA
KAJIN ABEL ŠET
ŠET – ENOŠ – KENAN – MAHALEL – JERED – HENOK – METUŠALAH – LAMEK – NOA
NOA
ŠEM HAM JAFET
ŠEM – ARPAKŠAD – ŠELALA – EBER – PELEG – REN – SERUG – NAHOR – TERAH
TERAH
ABRAHAM + SARA(sluškinja Hagara)
(druga žena Ketura – 6 sinova)
IZAK

NAHOR + MILKA

HARAN

BETUEL

LOT

JIŠMAEL

EZAV JAKOV (IZRAEL)

REBEKA

LABAN

LEA
sluškinja ZILPA

LEA: 1 RUBEN
sluškinja ZILPA: 7 GAD
2 ŠIMUN
8 AŠER
NAFTALI
3 LEVI
4 JUDA (Isusovo pleme)
9 JISAKAR
10 ZEBULON
kćer Dina

RAHELA: 11 JOSIP
12 BENJAMIN

RAHELA
sluškinja BILHA

sluškinja BILHA: 5 DAN
6

31.) TKO JE PRAOTAC (PATRIJARH) IZRAELSKOG NARODA I ŠTO MU JE BOG OBEĆAO?
Abraham. (Bog mu je obećao da će od njega nastati veliki narod i da će taj narod živjeti u zemlji Kanaan)
32.) KAKO SE ZOVE ABRAHAMOV SIN?
Izak.
33.) KAKO SE ZOVU IZAKOVI SINOVI?
Ezav i Jakov (njemu je Bog promijenio ime u IZRAEL).
34.) KOLIKO SINOVA JE IMAO JAKOV-IZRAEL?
Dvanaest. Od njih je nastalo dvanaest plemena Izraelovih. Po uzoru na dvanaest plemena izraelovih Isus je
izabrao dvanaest apostola koji su simbol novog Izraela.

6

IZRAELSKI NAROD U EGIPATSKOM ROPSTVU
35.) KOLIKO DUGO SU IZRAELCI BILI U EGIPATSKOM ROPSTVU I ŠTO SE ONDA DOGODILO?
Izraelci su bili robovi u Egiptu 400 godina a onda ih je iz ropstva izveo Bog po Mojsiju i odveo ih u obećanu
zemlju Kanaan. Sam Mojsije nije ušao u Kanaan (jer je umro) a narod je u obećanu zemlju uveo Jošua.
36.) KOLIKO DUGO JE PUTOVAO IZRAELSKI NAROD DO OBEĆANE ZEMLJE I ŠTO SE PUTEM
DOGODILO?
Izraelski narod je iz Egipta do Kanaana putovao 40 godina kroz pustinju. Putem su došli do brda Sinaj
(Horeb) gdje je Mojsije primio od Boga dvije kamene ploče sa deset pravila za život, tj. Deset zapovijedi Božjih
(3+7).
1) Ja sam Gospodin, Bog tvoj: nemaj drugih Bogova osim mene
2) Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud.
3) Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
4) Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
5) Ne ubij.
6) Ne sagriješi bludno.
7) Ne ukradi.
8) Ne reci lažna svjedočanstva.
9) Ne poželi tuđeg ženidbenog druga10) Ne poželi nikakve tuđe stvari.
37.) ŠTO SU IZRAELCI SKLOPILI S BOGOM POD BRDOM SINAJ?
Izraelci su sklopili savez da će On biti njihov Bog a oni njegov vjeran narod koji će se držati njegovih
zapovijedi. Dokle god će Izrael poštivati taj savez biti će im dobro. Ako ga prekrše biti će im loše.
Taj Savez zove se STARI SAVEZ. Kao potvrdu tome savezu Mojsije je prinio žrtvu a krv životinja te žrtve
bila je potvrda toga saveza.
Kasnije će Isus s ljudima načiniti NOVI SAVEZ po svojoj smrti na križu. Taj savez biti će potvrđen
ISUSOVOM KRVLJU.
ISUS KRIST
38.) TKO JE I KAKO NAVIJESTIO MARIJI DA ĆE RODITI ISUSA?
Anđeo Gabrijel je došao u Nazaret gdje je živjela blažena Djevica Marija i rekao joj je da će roditi sina
po Duhu Svetomu i neka mu dadne ime Isus. Još joj je rekao da će njezin sin biti Božji Sin, i da će biti Spasitelj
cijeloga svijeta. Marija je pristala na sve to riječima: «Neka mi bude po riječi tvojoj!» ( taj blagdan slavi se 25.
ožujka – NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST).
39.) GDJE I KADA SE ISUS RODIO?
Isus se rodio u špilji pokraj Betlehema jer u gradu nigdje nije bilo mjesta(blagdan se slavi na Božić – 25.
prosinca; dan prije je Badnjak). Rimski car je tada bio August a židovski kralj je bio Herod Veliki. (Kada je Isus
umro rimski car je bio Tiberije a židovski kralj je bio Herod Antipa).
Marija nije rodila Isusa u Nazaretu gdje je živjela nego je morala ići u Betlehem (koji je udaljen oko150 km od
Nazareta) radi toga što je rimski car August naredio POPIS CIJELOGA SVIJETA. Popis stanovništva se
tada nije vršio kao danas da nam u kuću dođe onaj tko vrši popis i upiše sve članove obitelji, nego je
NAJSTARIJI MUŠKI ČLAN MORAO UZETI SVOJU ŽENU I DJECU I OTIĆI U GRAD U KOJEM SE
RODIO DA BI UPISAO SEBE I SVOJU OBITELJ U POPIS. Budući da je Josip bio rodom iz Betlehema, zato su
Josip i trudna Marija morali ići u Betlehem na popis.
40.) TKO JE BIO SVETI JOSIP?
Sveti Josip je bio Isusov HRANITELJ, njegov ZEMALJSKI ČUVAR, njegov POOČIM.
41.) TKO JE PRVI POSJETIO ISUSA I NJEMU SE POKLONIO?
Kada se Isus rodio prvi su ga posjetili pastiri koji su čuvali svoja stada oko Betlehema i poklonili su mu se.
Njima su Isusovo rođenje javili anđeli.
42.) ŠTO SU ANĐELI PJEVALI KADA SE ISUS RODIO?
Anđeli su pjevali: «Slava Bogu na visini a na zemlji mir ljudima dobre volje».
43.) GDJE MI DANAS MOŽEMO POSJETITI ISUSA I POKLONITI MU SE?
Mi danas možemo posjetiti Isusa u crkvi u svetohraništu.

7

44.) TKO SE ISUSU POKLONIO POSLIJE PASTIRA?
Nakon popisa koji je proglasio car August, ljudi bi odlazili iz Betlehema svojim kućama. Tako je u gradu
bilo više mjesta i Josip je uspio pronaći neku kućicu u gradu Betlehemu u koju je odveo Mariju i novorođenog
Isusa.
Jednoga dana im je netko zakucao na vrata. Bili su to GAŠPAR, MELKIOR I BALTAZAR - tri mudraca
koji su se poklonili Isusu te ispričali kako su ga pronašli.
Ti mudraci su, vjerojatno, bili astronomi i astrolozi te su se bavili proučavanjem zvijezda. Rekli su kako su
proučavali nebo i uočili jednu novu sjajnu zvijezdu za koju su pročitali u svetim knjigama da govori o rođenju
novoga kralja. Tako su krenuli na put svaki iz svoje zemlje. Negdje putem su se sva trojica sreli i nastavili put
zajedno. Tako su došli do Jeruzalema gdje je živio židovski kralj Herod Veliki. Pitali su ga gdje je novorođeni
kralj jer su vidjeli njegovu zvijezdu. Herod se uplašio i pozvao svoje mudrace da pročitaju u svetom pismu piše
li što o tome novome kralju. Pronašli su da stoji zapisano da se taj kralj ima roditi u Betlehemu. Tada je Herod
rekao mudracima da odu u Betlehem i kada pronađu toga novoga kralja neka mu se vrate da mu se i on ode
pokloniti. Tako su mudraci došli do Isusa ali se nisu vratili Herodu jer im je anđeo u snu rekao neka se drugim
putem vrate svaki u svoju zemlju.
Kada je Herod vidio da se mudraci ne vraćaju poslao je svoju vojsku u Betlehem i naredio da se pobiju svi
dječaci do dvije godine starosti. No, prije toga je anđeo u snu rekao Josipu da uzme Mariju i Isusa i da bježe u
Egipat. Iz Egipta su se ponovno vratili u Betlehem ali ondje nisu dugo ostali jer je na vlast došao okrutni
Herodov sin Arhelaj nego su se vratili u Nazaret gdje je vladao Herod Antipa.
45.) ŠTO SU «KRALJEVI» DAROVALI ISUSU?
Darovali su mu ZLATO (čime su ga priznali za kralja), TAMJAN (čime su ga priznali Bogom) i SMIRNU
– PLEMENITU MAST (čime se ga priznali čovjekom).
46.) KADA SE SLAVI I ŠTO ZNAČI BLAGDAN BOGOJAVLJENJE –«SVETA TRI KRALJA»?
Taj blagdan se slavi 6. siječnja. Bogojavljenje znači da se Isus objavio kao Bog svih naroda a ne samo
židovskog.
47.) ŠTO ZNAMO O ISUSU KADA MU JE BILO 40 DANA?
Tada su ga Marija i Josip prikazali u jeruzalemskom hramu. To slavimo 2. veljače na blagdan koji se zove
Svijećnica.
ISUSOVO JAVNO DJELOVANJE
48.) SA KOLIKO GODINA I KAKO ISUS ZAPOČINJE SVOJE JAVNO DJELOVANJE?
Isus započinje svoje javno djelovanje sa 30 godina kada se krstio na rijeci Jordan (u blizini Jerihona). Krstio
ga je njegov rođak Ivan Krstitelj. Njegovi roditelji su otac Zaharija i majka Elizabeta.
49.) TKO SE I KAKO OBJAVIO KOD ISUSOVA KRŠTENJA?
Objavio se Bog kao Presveto Trojstvo.
Otvorilo se nebo i začuo glas Boga Oca: «Ovo je Sin moj ljubljeni u njemu mi sva milina. Njega slušajte!» Nad Isusa
(Boga Sina) (koji se krstio) sišao je Bog Duh Sveti kao bijeli golub.
50.) KAKO SU SE ZVALI ISUSOVI UČENICI, KOLIKO IH JE, NABROJI?
Zvali su se apostoli, bilo ih je dvanaest. (Nabroji – vidi pitanje br. 1).
51.) KOJE JE ISUSOVO PRVO ČUDO A KOJE JE NAJVEĆE?
Prvo Isusovo čudo bilo je na svadbi u Kani Galilejskoj kada je pretvorio vodu u vino. Njegovo najveće čudo
je njegovo Uskrsnuće iz groba.
52.) NABROJI NEKA ISUSOVA ČUDESA?
Pretvorio je vodu u vino, utišao je oluju na moru, ozdravljao je bolesne, istjerivao zloduhe, nahranio je pet
tisuća ljudi sa pet hljebova i dvije ribice, oživio je Lazara...
53.) ZAŠTO JE ISUS ČINIO ČUDESA?
Zato da ljudima pokaže da ih Bog voli i da ljudi spoznaju da je on pravi Sin Božji.
POSLJEDNJA VEČERA, MUKA, SMRT I USKRSNUĆE
54.) ŠTO SE JE DOGODILO NA VELIKI ČETVRTAK?
Isus je slavio sa svojim učenicima židovski blagdan PASHU. To je bila njihova posljednja večera. ZA
vrijeme posljednje večere Isus je ustanovio dva sakramenta - SVETU PRIČEST (EUHARISTIJU) I
SVEĆENIČKI RED.
55.) ŠTO SE JE DOGODILO NAKON POSLJEDNJE VEČERE?
Isus je sa svojim učenicima otišao na Maslinsku goru gdje je molio svoga Oca za snagu da može podnijeti
muku koja je bila potrebna za spasenje svijeta. Došao je Juda i izdao Isusa poljupcem. Tada su ga uhvatili židovski
vojnici i odveli su ga na suđenje velikom svećeniku Kajfi. Za to vrijeme je Petar tri puta zatajio Isusa.

8

56.) ŠTO SE JE DOGODILO NA VELIKI PETAK?
Isusa su odveli na suđenje Ponciju Pilatu (rimskom namjesniku) koji ga je osudio na smrt iako je bio nevin.
Isus je umro u 3 sata poslije podne raspet na križ između dva razbojnika (lijevi ga je pogrđivao a desni ga je
branio – tome razbojniku je Isus na križu obećao raj) pokraj grada Jeruzalema na brdu Golgota (Kalvarija).
Rimski car je bio Tiberije a židovski kralj je bio Herod Antipa.
Zato što je Isus umro na Veliki petak kršćani ne jedu meso - nemrs.
Na Veliki petak i na Čistu srijedu (Pepelnicu) je STROGI POST I NEMRS.
POST – taj dan jedi samo jednom a dva puta tek nešto malo prezalogaji.
NEMRS – ne smiješ jesti meso.
57.) ZAŠTO JE ISUS UMRO NA KRIŽU?
Zato da bi nas otkupio od grijeha i spasio od vječne smrti u paklu.
58.) KAMO JE SIŠLA ISUSOVA DUŠA KAD JE ISUS UMRO?
Sašla je nad pakao gdje su bile duše preminulih pravednika koje nisu mogle doći u nebo jer je nebo bilo
zatvoreno zbog istočnog grijeha.
59.) KAKO SE ZOVE I KADA POČINJE TJEDAN U KOJEM CRKVA POSEBNO SLAVI ISUSOVU MUKU I
SMRT?
Taj tjedan se zove Veliki tjedan. To je tjedan našega spasenja.
Veliki tjedan počinje na nedjelju koja se zove CVJETNICA.
Tada je Isus došao u Jeruzalem na magarcu (simbol mira; konj – simbol rata) a Židovi su ga dočekali kao kralja –
stavljali su na put kojim je prolazio svoje haljine i mahali su palminim granam.
60.) ŠTO SE JE DOGODILO NAKON ISUSOVE SMRTI?
Isus je, treći dan nakon svoje smrti, slavno uskrsnuo. To je bilo rano ujutro u nedjelju koju zovemo Uskrs.
61.) ŠTO NAS UČI ISUSOVO USKRSNUĆE?
Da je Isus pravi Bog i da ćemo jednoga dana i mi uskrsnuti.
62.) KOJI JE SAKRAMENT I KAKO USTANOVIO ISUS UVEČER NA DAN SVOGA USKRSNUĆA?
Ustanovio je sakrament svete ispovijedi tako da je došao apostolima, puhnuo u njih i rekao: «Primite
Duha Svetoga! Kojima otpustite grijehe, oprostit će im se a kojima zadržite, zadržat će im se.»
ISUS JE UZAŠAO NA NEBO
63.) KADA JE ISUS UZAŠAO NA NEBO?
Četrdeset dana nakon svoga uskrsnuća.
64.) KOGA JE ISUS POVEO SA SOBOM NA NEBO?
Duše pravednika koje su bile nad paklom a koje nisu mogle u raj zbog Istočnog grijeha.
65.) KADA ĆE ISUS OPET DOĆI NA ZEMLJU?
Kada će biti Sudnji dan, kada bude došao suditi živima i mrtvima.
CRKVA
66.) KAKO JE ISUS POSTAVIO APOSTOLA PETRA ZA POGLAVARA CRKV?
Isus je apostolima predao trostruku službu (UČITELJSKU - da naučavaju; SVEĆENIČKU - da
posvećuju; PASTIRSKU - da upravljaju i vode Crkvu) a apostola Petra je postavio za vrhovnog poglavara
Crkve riječima: «Ti si Petar – Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.
Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. Pa što god svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima a što
odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima.»
67.) TKO JE DANAS VRHOVNI POGLAVAR KATOLIČKE CRKVE?
Rimski biskup, nasljednik svetoga Petra koga nazivamo Papa ili sveti Otac.
68.) TKO SU BISKUPI?
Biskupi su nasljednici apostola.
69.) ŠTO JE CRKVA?
Zajednica Kristovih vjernika kojom upravlja sv. Otac Papa sa zborom biskupa (kojem je Papa na čelu).
70.) ZAŠTO JE ISUS OSNOVAO CRKVU?
Zato da nam tumači evanđelje da po njemu možemo živjeti, da nam dijeli svete sakramente i daje nam
spasonosne zapovijedi. Tako nas Crkva vodi u život vječni.

9

ISUS ŠALJE DUHA SVETOGA
71.) KADA JE ROĐENA CRKVA?
Crkva je nastala 50 dana poslije Isusova uskrsnuća (10 dana nakon što je Isus uzašao na nebo) na blagdan
koji se zove Pedesetnica ili Duhovi. Taj dan su apostoli primili Duha Svetoga u obliku malenih plamenova koji su
sišli nad njihove glave. Tada su se prestali bojati za svoj život da ne budu ubijeni kao i Isus. Petar je hrabro izišao
na ulicu i održao je propovijed nakon koje je primilo krštenje preko 3000 ljudi. Taj dan smatramo rođendanom
Crkve katoličke.
72.) ZAŠTO JE ISUS POSLAO DUHA SVETOGA?
Zato da Duh Sveti vodi i poučava Crkvu a vjernike posvećuje i jača, da mogu živjeti po vjeri.
73.) TKO JE NAJVEĆI ŠIRITELJ ISUSOVOG EVANĐELJA?
To je apostol Pavao. Sveti Pavao je bio Židov rođen u Tarzu (današnja Turska).
Židovsko ime mu je bilo Savao a latinska verzija imena je Pavao.
Bio je obrazovan, izučio je zanat izrađivača šatora.
Napisao je mnoge poslanice Novog zavjeta (poznat je njegov «Hvalospjev ljubavi»).
Mrzio je kršćane jer ih je smatrao opasnom sektom koja prijeti židovskoj vjeri, čak je pomagao pri ubojstvu svetog
Stjepana Prvomučenika.
Na putu u Damask, da uhapsi grupu kršćana, oboren je s konja, oslijepio je od jakog nebeskog svijetla i čuo
Isusove riječi: ”Savle, Savle, zašto me progoniš?”
To iskustvo je na njega tako utjecalo, da se obratio na kršćanstvo, dao se krstiti i počeo naviještati Evanđelje. Od
tada se koristio samo imenom Pavao (latinski paulus znači malen).
U Jeruzalemu su u početku bili sumnjičavi prema njemu dok se nisu uvjerili da se stvarno obratio.
Propovijedao je najprije Židovima, a kada oni nisu poslušali, poganima.
Imao je četiri misijska putovanja na kojima mu je pomagao vjerni prijatelj Barnaba.. Putovao je po Maloj Aziji,
Grčkoj, istočnom Sredozemlju, došao je i u Španjolsku. Bio je najveći širitelj evanđelja svih vremena.
Odrubili su mu glavu mačem oko 65. g. u Rimu (sveti Petar je umro raspet na križ glavom prema dolje).
74.) KAKO POSTAJEMO ČLANOVI CRKVE?
Članovi Crkve katoličke postajemo po sakramentu krštenja.
75.) KADA PRESTAJEMO BITI ČLANOVI CRKVE?
1) kada učinimo takav grijeh koji nas sam po sebi isključuje iz Crkve (npr. abortus)
2) kada svojevoljno istupimo iz Crkve (npr. neplaćanje poreza u Njemačkoj tumači se kao želja da čovjek
više ne želi biti član Crkve)
OPĆINSTVO SVETIH
76.) OD KOLIKO SE DIJELOVA SASTOJI CRKVA?
Crkva se sastoji od tri dijela koje zajedničkim imenom nazivamo OPĆINSTVO SVETIH. To je
DUHOVNA ZAJEDNICA kršćana na zemlji (PUTUJUĆA CRKVA), svetaca na nebu (SLAVNA CRKVA) i duša
u čistilištu (TRPEĆA CRKVA).
77.) KADA SE SPOMINJEMO SLAVNE CRKVE?
Na blagdan Svih Svetih, 1. studenog. Tada se molimo svima svetima da nam pomognu tako živjeti da i mi
jednom dođemo u raj.
78.) KADA SE SPOMINJEMO TRPEĆE CRKVE ( DUŠA U ČISTILIŠTU ).
Na Dušni dan, 2. studenoga. Tada molimo za sve duše koje su u čistilištu da im Bog što prije oprosti
njihove grijehe da mogu ići u raj.
SMRT, SUD I USKRSNUĆE
79.) ŠTO SE DOGAĐA KADA ČOVJEK UMRE?
Tada se duša rastaje od tijela i ide Bogu na sud koji zove se POSEBNI SUD (jer Bog sudi svakom čovjeku
posebno kada umre).
Mrtvo tijelo pokapamo u zemlju gdje čeka svoj ponovni susret s dušom koji će se dogoditi na SUDNJI
DAN koji još zovemo i OPĆI ILI POSLJEDNJI SUD.
Na Sudnji dan će Isus DRUGI PUTA doći na zemlju da sudi živima i mrtvima. Dobre će poslati u raj a zle u pakao.
Taj dan će uskrsnuti mrtva tijela koja se nalaze u grobovima i biti će opet združena sa svojim dušama. To se zove
USKRSNUĆE TIJELA. Tada će se dogoditi SVRŠETAK SVIJETA. Čistilište nestaje a postoji samo raj i pakao.


Related documents


krizmanici pitanja i odgovori
lanak
100 cinjenica o suboti
26 07 2005
kozicki glasnik 1
djordje balasevic knjige dodir svile

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI.pdf