Insite 12 LR def (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CC 2014 (Macintosh) / Adobe PDF Library 11.0, and has been sent on pdf-archive.com on 15/10/2016 at 13:33, from IP address 91.181.x.x. The current document download page has been viewed 6433 times.
File size: 7.59 MB (24 pages).
Privacy: public file
File preview


insite
Verbonden door chemie

Magazine voor medewerkers en partners op
de BASF-site in Antwerpen | Jaargang 2016, nummer 1

Energiek BASF

Een kijkje achter
het stopcontact
10 Frisse ideeën voor VAP’ers

Veiligheidscoaches creatief
tijdens VAP-dagen

14 Kijken mag, aankomen niet

Op zoek naar ons warmste
en koudste plekje

16 Procesveiligheid on tour

De preventiedienst staat
voor je deur

BLIKOPENER

02

IN DIT NUMMER

IN DE DIEPTE

IN DE KIJKER

06 
Energiek BASF? Een kijkje

02 
Knappe kop van bij ons

achter het stopcontact
16 
Procesveiligheid on tour
18 
Het ABC van de CAO
20 
4 × 4: 1 thema, 4 collega’s,

14 
Gloeiend heet vs. ijskoud
22 
Mijn tool en ik
24 
Welkom terug, Patrick

4 vragen

16 koekjesfabriek
BASF is geen

Straffe toeren met turbines
Ooit iemand ontmoet die uren gepassioneerd
kan vertellen over een turbine? Zonder dat het
één seconde saai wordt? Luc Lauwers van de
dienst ‘Large rotating equipment, compres­
soren, turbines & industriële koeltechniek’ is
zo iemand. In 25 jaar vergaarde hij zo veel
­expertise, dat er ook buiten onze Antwerpse
site geregeld aan zijn mouw wordt getrokken.
Zo stak hij al enkele keren de Grote Plas over
om storingen aan compressoren en turbines
in Port Arthur mee op te lossen.
Enkele jaren geleden ontwierp Luc ook een
soort ‘noodrem’ om de gigantische turbine van
een steamcracker in minder dan één seconde (!)
stil te leggen. Een dergelijk systeem (trip block),
dat je ook in bedrijf kon testen, was toen nog
niet voorhanden op de markt. Het design van
Luc werd zowel in Antwerpen als in Porth Arthur
ingebouwd. Zelf blijft onze expert er bescheiden
bij. ‘Ik heb gewoon een passie voor alles wat
draait en beweegt.’

14 Voor hete vuren

IN DE WEER

IN HET KORT

10  VAP’ers tanken inspiratie

04  Micro + nano

12  Zwavelzuurbedrijf zwaait

13  Duurzaam

Frank na 40 jaar uit
19  Gelieve niet stil te zitten

21  Uit de groep
23  Uit de band

Groetjes uit

23 Antarctica

Laat van je horen!
Tip? Suggestie? Opmerking? Stuur een
mailtje naar anja.verschueren@basf.com
of kom even langs bij de communicatie­
dienst in B510 (tweede verdieping).
De ­koffie staat klaar.

COLOFON

Insite is het viermaandelijkse BASF-magazine van en
voor medewerkers en partners op de BASF-site in
Antwerpen. Realisatie in samenwerking met www.jaja.be.
We danken van harte alle mensen die meewerkten aan

dit nummer. Voor de fotografie deden we een beroep op
Wim Van Nueten, Filip Claessens en Michel Wiegandt.
Verantwoordelijke uitgever: BASF Antwerpen nv,
­communicatiedienst.

03

MICRO

Het gaat
WWWonderwel
De présence van BASF
Antwerpen op het internet kreeg
een stevige boost vlak voor de
feestdagen. De gloednieuwe
website ging online. De frisse
lay-out springt meteen in het
oog. En of je nu met smartphone,
tablet of pc naar www.basf.be/
antwerpen surft, de website
past zich perfect aan je toestel
aan. We bereikten eveneens
de kaap van 1.000 ­volgers op
Twitter. Ook op Facebook ­tellen
we ondertussen meer dan
3.500 ­trouwe ­volgers.

Primeur:
veiligheidsoase op steiger
Bij een incident op één van onze steigers,
moet iedereen zo snel mogelijk aan wal
raken. Op veel van onze steigers bouwden
we vorig jaar extra vluchtwegen. Op steiger Q715 was dat technisch niet mogelijk.
Daarom komt er op het einde van deze
steiger, boven het water, een veiligheidsoase: brandbestendig, gasdicht en voor-

zien van ademlucht, communicatiemiddelen en noodverlichting. ‘Een Europese
primeur’, vertelt Sven Hofkens (engineering). ‘Wat we nodig hadden, was niet op
de markt verkrijgbaar. Daarom lieten we
hem op maat maken. Eind 2015 werd de
‘safe haven’ geleverd en eind deze maand
is hij operationeel.’

Digitale opkuis

10.560
gigabyte

145.579
toegangsrechten

5.000
gebruikers

verhuisden succesvol van verschillende Novell-servers
naar één Windows-drive.
Met slechts 66 helpdesk-meldingen is
BASF Antwerpen wereldwijd de beste van de klas!

04

NANO

700 fietsen
krijgen
fluo-kuur
De preventiedienst deelde
700 ­bussen fluospray uit aan
de fiets­aanspreekpunten op de
site. Bij daglicht kleurt de spray mat
grijs. In het donker reflecteert hij
elk sprankeltje licht. Zo val je altijd
op in het donker. Slim gezien!

‘

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zijn
het aan elkaar én aan vrienden
en ­familie ­verplicht om ­blijvend
op ­veiligheid te focussen!

Voormalig ceo
op bezoek
In december bezocht
Jürgen Hambrecht
(voormalig ceo van
de groep) onze
site. Hij maakte een
rondrit en bezocht de
controlekamer van de
cracker. Hambrecht
is nu voorzitter van
de toezichtsraad van
de BASF-groep.

10 jaar
buren­overleg
Eind 2015 werd er in
een extra feestelijke
editie teruggeblikt
op tien jaar BASF
burenoverleg. Het
­gezelschap besprak
de vijf heetste
hangijzers van de
afgelopen tien jaar.

Er beweegt wat
in SAP
Het softwarepakket SAP onderging
heel wat wijzigingen.
Meer info vind je op
intranet of vraag raad
aan je controller.

Ceo Wouter De Geest

Grete
scoort met thesis
Grete Thoelen won de scriptieprijs van VIB
(Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek).
Daar volgde ze cursussen vanuit haar functie
bij de aankoopdienst. ‘Mijn thesis ging over
de optimalisatie van het bestelproces bij
BASF Antwerpen’, vertelt Grete. Ondertussen
werkt Grete binnen de nieuwe logistieke
organisatie. Het is niet de eerste keer dat
een medewerker de prijs in de wacht sleept:
in 2013 won Hederik Tijs met een scriptie
over de inkoop van professionele diensten bij
BASF Antwerpen.

FER wordt PSI
Tot nu toe ­werden
incidenten in proces­
veiligheid met de
term FER (Fires,
Explosions, Releases)
aangeduid. Vanaf nu
schakelen we voor
deze incidenten over
op de internationaal
gangbare term PSI
(Process Safety
Incidents).

05

ENERGIEK BASF

06

Onder

st(R)oom
Geen BASF zonder energie. Maar hoe krijgen onze bedrijven
eigenlijk dagelijks de nodige hoeveelheid gas, stroom of
stoom aangeleverd? En hebben we bij BASF ook gewoon
een contract met een energieleverancier, zoals bij je thuis?
Ons energiebeleid in een notendop.

D

E BASIS:
HET ENERGIE-­V ERBUND

Dankzij ons Verbund zijn alle installaties verregaand met elkaar vervlochten. Ook
op vlak van energie. Sommige chemische reacties ­genereren warmte en stoom, die nuttig
gebruikt kunnen worden in andere installaties.
Via verschillende stoomnetwerken (met bijkomende gasgestookte stoomketels) worden
vraag en aanbod zo op elkaar afgestemd.
Maar met warmte en stoom alleen kom je er
niet, want we hebben ook ontzettend veel
elektriciteit en gas nodig. Zo verbruikt onze
BASF-site ongeveer dezelfde hoeveelheid
elektriciteit als 900.000 gezinnen.

ENERGIE OP ONZE ­N ETTEN:
­U TILITY MANAGEMENT

De globale aankoop dienst in Ludwigshafen
organiseert de aankoop van gas en stroom
voor de hele BASF-groep. Onze dienst utility
management staat in voor de praktische
afhandeling ervan. ‘Om de juiste hoeveelheid
te kopen, moeten we het reële verbruik meten
en het toekomstig verbruik zo goed mogelijk
inschatten’, vertelt Thomas Vandenbroucke
(verantwoordelijke voor de operationele
energieaankoop). ‘Dat vereist een nauwe
samenwerking met de productie-installaties.
Er komt ook ondersteuning van ingewikkelde
computermodellen aan te pas. Onze schattingen moeten altijd zo dicht mogelijk bij de
realiteit aansluiten. De hoeveelheid elektriciteit
die we geleverd krijgen, moet gelijk zijn aan de

hoeveelheid die we verbruiken. Stroom op het
laatste nippertje bijkopen of een teveel aan
gas wegwerken, kan handenvol geld kosten.’
‘Onze energie kopen we in pakketten
op de markt. Elektriciteit kunnen we vanaf
­ongeveer een jaar op voorhand tot de dag
ervoor aankopen. Elke dag moeten we vóór
11 uur ons verbruik voor de volgende dag
doorgeven en bijkopen wat we nog nodig
hebben. Dit is een complexe taak, die gelukkig grotendeels geautomatiseerd is. Geen
rekenmachientjes en kladblokken nodig dus.’
Utility management zorgt daarnaast ook
voor het (niet-fysieke) beheer van het gesloten
BASF-elektriciteitsnetwerk. Hoewel onze
strategische partners op ons intern energienet aangesloten zijn, hoeven ze elektriciteit
en aardgas niet via BASF aan te kopen,
maar zijn ze vrij om die onafhankelijk op de
energiemarkt te kopen. Utility management
zorgt dat de verbruiken allemaal netjes in
kaart wordt gebracht. Zo kan de facturatie
correct ­verlopen.‘

Eén kleine schakel­
fout kan grote
­gevolgen hebben
Ronny Switsers
Stroomverdelingsbedrijf

07

De filosofie van ons productieVerbund trekken we ook door in
onze energie-uitwisseling.ONZE ENERGIE- EN ­K LIMAATSTRATEGEN

Utility management mag dan wel de energie
aankopen, het ruimere energie- en klimaatbeleid van BASF wordt uitgetekend door de
dienst energiebeleid. ‘We staan in voor contacten met EU-functionarissen, ministeriële

WAT IS ZANDVLIET POWER PRECIES?
Zandvliet Power is een 50/50 joint
­venture tussen BASF en Electrabel.
Deze gas­gestookte centrale op
blokveld H500 ­produceert stroom
en stoom. De helft van de elektriciteit is voor BASF, de andere
helft voor Electrabel. De stoom
wordt volledig in het BASF
­stoomnet ­geïnjecteerd.
De centrale is zo ontworpen dat
ze flexibel op de stroommarkt kan
inspelen. Zo zal de centrale enkel
stroom produceren als dit goedkoper is dan ze op de markt te
kopen. Op een warme, zonnige en
winderige dag in het weekend is de
08

elektriciteits­prijs eerder laag en zal de
centrale stilgelegd worden. Stroom
wordt dan aangekocht.
Het ­dagelijks management van
Zandvliet Power wordt waargenomen door één vertegenwoordiger
van Electrabel en één van BASF.
Electrabel staat in voor het dagelijkse
beheer en onderhoud: hun medewerkers ­zitten dus aan de knoppen.
Op de BASF-site
  staan sinds 2008
ook zes windmolens, met een totale
capaciteit van 12 megawatt per uur.
Electrabel bouwde deze molens en
baat ze uit. De elektriciteit gaat direct
in het interne ­stroomnet van BASF.

kabinetten, regulatoren, energie- en chemiefederaties … en volgen alle wetgeving en
maatschappelijke trends op rond energie en
klimaat’, vertelt Eric Verrydt die de dienst leidt.
Specifieke thema’s zoals de energiebeleids­
overeenkomst (EBO), energie-­efficiëntie,
­heffingen, taksen en certificaten behoren
tot hun takenpakket, net als het beheer van
Zandvliet Power. BASF Antwerpen staat er
echter niet alleen voor. Voor deze thema’s
werken we nauw samen met alle relevante
diensten in Ludwigshafen en het Europees
bureau in Brussel.
HET STROOM­V ERDELINGSBEDRIJF

Het stroomverdelingsbedrijf beheert en
onderhoudt het hoogspanningsnetwerk,
de transformatoren en de verdeelkasten
en doet daarvoor de nodige investeringen.
‘Wij ­schakelen bedrijven of bedrijfsonderdelen aan of af van het elektriciteitsnetwerk
zodat ze ongestoord en veilig werken kunnen
uitvoeren’, vertelt Ronny Switsers die er
9 jaar werkt. ‘Een ­belangrijke taak, want we
kunnen ons niet de kleinste fout permitteren.
Een schakelfout is nefast voor de productie.’
‘Een bedrijf dat werken plant aan hun
­eigen elektrisch netwerk, moet dat op

VRAGENVUUR

voorhand bij ons melden. Dan kunnen we
het werk tot in de puntjes voorbereiden’,
gaat Ronny verder. ‘Afschakelwerken doen
we meestal in een team van vier: twee
ter plaatste en twee in de controlekamer.
We communiceren constant. Acht ogen zien
meer dan vier!’
Nu zijn ze volop in de weer om een vroege
en een late shift in te voeren. ‘Zo kunnen we
de bedrijven beter ten dienste zijn, bijvoorbeeld door onderdelen van het elektriciteitsnet
te halen vóór het begin van de werkdag.
Er is natuurlijk ook iemand de klok rond
aanwezig in onze controlekamer in geval
van storing of onvoorziene omstandigheden. Na de daguren werken we ook samen
met de EMR-storingsdienst. Meestal krijg
je de schakelwachter aan de lijn als je de
­storingsdienst contacteert.’
H ET ENERGIEBEDRIJF

Het energiebedrijf beheert waterstromen,
stoom en het pijpleidingennetwerk. Na 25 jaar
kent Andreas Masquillier het vak als z’n
broekzak: ‘We zitten als een spin in het midden van een web van leidingen en stromen’,
vertelt hij. ‘Als het rommelt in de verste
uithoek van de site, merken we dat in onze
controlekamer. We hoeven weliswaar geen
chemische reactie aan de praat te houden,
maar alles wat hier gebeurt heeft wel gevolgen
voor de volledige site. Veel mensen kennen
ons alleen van de ‘buitenmannen’ die de
leidingen openen of sluiten. Ze zien niet dat er
nog heel wat meer achter zit. Van de opname
van brakwater tot de lozing over de WZI,
de stoomketels en het beheer van de stoomnetten op verschillende drukken … dat zit
allemaal in ons beheer. Niet verwonderlijk dat
het jaren kan duren eer dat medewerkers echt
alle fijne kneepjes van het energiebedrijf onder
de knie hebben.’ —

‘Wind en zon te wispelturig
voor onze installaties’
Of het nu over de zogenaamde
Turteltaks, de klimaat­conferentie
in Parijs of over windmolens
gaat, energie en ­klimaat zijn niet
weg te branden uit het nieuws.
Marc Van Breda (afdelingsleider
EHS en energiebeleid) geeft duiding bij enkele hete hangijzers.

Hernieuwbare bronnen zijn de toekomst. Waarom staat de site niet vol
met windmolens en ­zonnepanelen?
‘In het toekomstige energielandschap zal het
aandeel van hernieuwbare energie verder toenemen. Voor het behoud van de netstabiliteit
en toenemende behoefte aan flexibiliteit zijn
echter ook efficiënte gascentrales nodig.’
‘Hoe meer groene stroom er geproduceerd wordt, hoe meer BASF van die
groene stroom via de markt zal afnemen.
Zelf hernieuwbare energie produceren op de
site doen we echter maar beperkt via enkele
windmolens. Zonnepanelen en windmolens
kunnen nooit op hun eentje de grote en
constante behoefte van onze installaties afdekken. Daarvoor zijn wind- en zonne-energie
te wispelturig.’
Welke initiatieven lopen er om bij ons
de energie-efficiëntie te ­verbeteren?
‘Naast onze warmtekrachtkoppelingen in de
installaties en Zandvliet Power, werken we aan

de continue verbetering van energie-efficiëntie
zowel op bedrijfsniveau als site-overkoepelend via ons energie-Verbund. Dat moet,
want energie­-efficiëntie is cruciaal voor onze
competitiviteit. Daarnaast zijn we ook toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst
Vlaanderen, een initiatief van de Vlaamse
regering. Hiermee engageren we ons om ons
verbruik heel gedetailleerd in kaart te brengen
én om onze energie-efficiëntie verder te verbeteren. Een vorige reeks energiebeleidsovereenkomsten met de overheid, waar BASF ook
deel van uitmaakte, waren een succes! Ruim
100 Vlaamse chemie-, kunststof- en farma­
bedrijven bespaarden het voorbije decennium
samen evenveel energie als het jaarlijkse
verbruik van 1,5 miljoen huishoudens.’
Hoe draagt BASF Antwerpen bij tot
de (Vlaamse) energiefactuur?
‘Je leest het geregeld in de krant: de grote
industrie en multinationals schuiven de factuur door naar de gewone consument. Niets
is minder waar. Neem nu bijvoorbeeld de
recente Vlaamse energieheffing, de zogenaamde Turteltaks. In de media verscheen
in eerste instantie dat bedrijven zoals BASF
niet moesten betalen, maar dat berustte
op foutieve informatie. Als erkend gesloten distributienetbeheerder valt ook BASF
Antwerpen onder de groenestroomheffing.
We blijven bij de overheden pleiten voor meer
voorspelbaarheid, transparantie en kostenefficiëntie in het energiedebat. We willen het
totale kostenplaatje vergelijken met dat van
onze buurlanden om onze concurrentie­positie
te handhaven.’ —
09


Download Insite 12 LR defInsite_12_LR_def.pdf (PDF, 7.59 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Insite_12_LR_def.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000494905.
Report illicit content