İmtahan nəticə vərəqi (2 ci sinif) .pdf
File information

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 25/10/2016 at 10:50, from IP address 31.170.x.x. The current document download page has been viewed 223 times.
File size: 157.85 KB (2 pages).
Privacy: public file
Document preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq1

Tarix: 25.10.2016
ABACCCBABC

Ad: NADİDAN
Soyad: MƏMMƏDZADƏ

Azərbaycan dili

ACAACBBABA
+-+-+-+++ACBBACBACB

İş nömrəsi: 1000024

Riyaziyyat

Məktəb:

ACCACABACB
++----++++

Sinif: 2

ABBCBBCBCC

Variant: A

Həyat bilgisi

ABACBBCBCC
++-+++++++

BAL

170

YER

1

CACBABACAB
İnformatika

CCCB ACCAB
+-++ --+++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

40

DOĞRU

6

6

9

6

27

SƏHV

4

4

1

3

12

XALİS

5

5

8,75

5,25

24

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq1

Tarix: 25.10.2016
ABACCCBABC

Ad: NƏRMİN
Azərbaycan dili

Soyad: ASLANLI

BAACCABAC
--+++-++ACBBACBACB

İş nömrəsi: 1000011

Riyaziyyat

Məktəb:
Sinif: 2

A

B CC CC

+

+ +- +-

ABBCBBCBCC

Variant: A

Həyat bilgisi

BAL

122,5

YER

2

A

CBBCBBA

+

+++++--

CACBABACAB
İnformatika

CA B

C

++ +

+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

40

DOĞRU

5

4

6

4

19

SƏHV

4

2

2

0

8

XALİS

4

3,5

5,5

4

17

Download original PDF file

Ä°mtahan nÉ™ticÉ™ vÉ™rÉ™qi (2-ci sinif).pdf (PDF, 157.85 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000499340.
Report illicit content