PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAngelas Sargas 1.pdf


Preview of PDF document angelas-sargas-1.pdf

Page 1 234264

Text preview


2

1991
Vardan tos…
Kiekvienos tautos istorijoje turbūt nėra, negali būti „nesvarbių“, „neįdomių“ metų.
Sutinkamai su dialektikos dėsniais valstybė, visuomenė nuolat juda į priekį civilizacijos vystymosi
keliu. Todėl bet kokie aktai, reguliuojantys šalies gyvenimą, bet kokie įvykiai įvairiose valstybės
gyvavimo sferose – politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje ir t.t. – savaime yra istoriniai,
nors jų reikšmė būna nepastebima arba išryškėja daug vėliau, vertinant juos iš ateities aukštumų.
Tačiau natūralu ir tai, jog tam tikros datos nenutrūkstamoje chronologijos juostoje dėl
tuomet užfiksuotų ryškesnių įvykių tampa istorinėmis plačiąja šio žodžio prasme, jos įtraukiamos į
vadovėlius, apdainuojamos, galų gale, genetiniame lygmenyje įauga į tautos sąmonę. Iš tikrųjų,
kuris bent kiek raštingas Lietuvos pilietis nežino skaičių 1236 arba 1410? Ar atsirastų nieko
nežinančių apie 1918 metų vasario 16-ąją arba 1990 metų kovo 11-ąją?
Toje pačioje eilėje – ir 1991-ieji.
Šie metai tikrai buvo lemtingi Lietuvai, kuri jau ne deklaracijomis, o realia, nuožmia kova,
visų geros valios žmonių ryžtu, geriausių sūnų ir dukterų krauju turėjo apginti ir apgynė savo laisvę,
nepriklausomybę, valstybingumą.
Kad ir koks būtų svarbus ryškių asmenybių vaidmuo tam tikrais momentais, valstybės
istorija kuriama visos tautos. Tik nuo visų šalies politinių, valstybinių, visuomeninių bei kitų
institucijų, kiekvieno piliečio tvirtos pozicijos, jai apginti nukreiptų veiksmų priklauso pergalė,
galutinė pradėtų darbų sėkmė. Bendra yra atsakomybė, bendros klaidos ir laimėjimai, nes bendras
yra pats likimas. Todėl, prisimenant tų palyginti nesenų, tačiau vis tolstančių laikų – prieštaringų,
lemtingų, didingų – įvykius, būtina prisiminti ir Lietuvos policijos kaip vieno iš teisėsaugos
„banginių“ vaidmenį kovoje už šalies nepriklausomybę. Šį vaidmenį iš tiesų būtų sunkoka
pervertinti…
Vos atgimusi 1990 metų gruodžio 11-ąją, dar nespėjusi žengti bent kelis žingsnius
reorganizuojant senas bei kuriant naujas struktūras, užtat tvirtai apsisprendusi tarnauti savo
valstybei ir jos žmonėms Lietuvos policija iš karto pateko į patį svarbiausių istorinių įvykių sūkurį.
Maža to,– kaip kol kas vienintelei palyginti gerai ginkluotai, pasižyminčiai sukarinta struktūra bei
griežta drausme šalies institucijai (Krašto apsaugos departamentas prie LR Vyriausybės įsteigtas
1991 m. sausio 8 d.), „naujagimei“ teko atsidurti priešakinėse kovos už nepriklausomybę linijose,
savo kailiu patirti puolimą iš visų pusių. Puolimą, kuris tęsėsi dar ilgai…