PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAngelas Sargas 1.pdf


Preview of PDF document angelas-sargas-1.pdf

Page 1...5 6 789264

Text preview


7
Toliau R.Ozolas žodis žodin kartoja visiems tikrai žinantiems tuos įvykius iki gyvo kaulo
įgrįsusias AT Apsaugos skyriaus vado A.Skučo pasakėles apie milicijos (policijos) nebuvimą prie
AT ir didvyrišką šio skyriaus žaliukų dvikovą su įsisiautėjusia minia. Anot R.Ozolo, tai jis „supratęs,
kad reikės grumtis“ puolė į AT vestibiulį ir asmeniškai, padedamas A.Butkevičiaus, įjungė vandens
srovę… Belieka prisiminti O.Bismarko liūdną pastebėjimą, kad pergalės visada turi daug tėvų, tik
pralaimėjimai būna našlaičiai…

1991 m. sausis. Prieš prasidedant sesijai keli tūkstančiai žmonių, daugiausia sąjunginio
pavaldumo įmonių kolektyvų atstovai, užblokavo pagrindinį įėjimą į Aukščiausiosios Tarybos
rūmus.
Reikėtų pasakyti, kad ministrą M.Misiukonį ir apskritai VRM vadovybę tada daug kas
kaltino neveiklumu, dėl kurio neva minia vos ne paėmė šturmu AT rūmus. Faktai byloja kitką.
Sausio 7 d., gavus pranešimą apie „Jedinstvo“ rengiamą mitingą, VRM įvyko pasitarimas, kuriame,
be ministro ir pavaduotojų, dalyvavo Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus, informavęs
apie policijos pasirengimą užtikrinti tvarką mitingo metu (reikia pridurti, kad mitingai tuomet tapo
beveik kasdienybe ir tai, tiesą pasakius, vertė tikėtis, jog ir šįkart itin drastiškų veiksmų
mitinguotojai nesiims. Štai kaip tos dienos įvykius prisimena pats Marijonas Misiukonis:
„Kaip bebūtų, buvo parengtas detalus policijos veiksmų planas. Pagal jį mitinguotojų
koloną turėjo lydėti 14 policijos ekipažų, prie AT pastato budėti 60 policijos pareigūnų ir 50 AT
apsaugos skyriaus vyrų plius 250 KAD pareigūnų. VRM Ypatingosios paskirties policijos būrys,