regulamin białystok freestyle session w whats up studio .pdf

File information


Original filename: regulamin-białystok-freestyle-session-w-whats-up-studio.pdf
Author: Uzytkownik

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 27/10/2016 at 14:15, from IP address 91.145.x.x. The current document download page has been viewed 340 times.
File size: 209 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


regulamin-białystok-freestyle-session-w-whats-up-studio.pdf (PDF, 209 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin uczestnictwa
„Białystok Freestyle Session vol. 2” w What`s Up? Studio
1. Zgłoszenie się do udziału w Jam`ie jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem
regulaminu What`s Up Studio (dalej określane jako WUS).
2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
3. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. WUS nie ponosi odpowiedzialności za
nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy WUS.
4. Zaleca się zabieranie cennych przedmiotów z szatni na salę. WUS nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiada on sam lub jego opiekun
prawny.
6. Zabrania się wnoszenia na salę posiłków oraz gorących napoi.
7. Osoby przebywające w siedzibie WUS zobowiązane są do zachowania czystości i
poszanowania mienia.
8. W siedzibie WUS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz
zażywania środków odurzających.
9. Zabrania się wprowadzania do siedziby WUS zwierząt, rowerów oraz przedmiotów, które
mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w siedzibie.
Zapoznałam/em się z regulaminem
…………..…………………………………….
Data i podpis uczestnika / opiekuna


Document preview regulamin-białystok-freestyle-session-w-whats-up-studio.pdf - page 1/1


Related documents


regulamin bia ystok freestyle session w whats up studio
regulamin konkursu fb
zdob d z nami malbork regulamin konkursu
konkurs rymowanka
regulamin podziel sie prezentami oleole
regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file regulamin-białystok-freestyle-session-w-whats-up-studio.pdf