Idekatalog .pdf
File information

Title: IDÉKATALOG
Author: Samsung

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 29/10/2016 at 10:05, from IP address 87.61.x.x. The current document download page has been viewed 343 times.
File size: 634.79 KB (21 pages).
Privacy: public file
Document preview


Historien bliver til virkelighed
Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der
skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne
har skrevet deres historie færdig, skal den læses højt for de andre. Når den ene
elev læser et udsagnsord op, skal den anden udføre udsagnsordet (f.eks. hoppe).
De bytter undervejs.
Denne øvelse kan også bruges i andre sprogfag
Materialer:
-

Papir

-

Blyant

Klassetrin:
Indskoling og mellemtrin

Superman
En elev bliver valgt til at være Superman, og får en kappe på. Resten af klassen
står i den modsatte ende af lokalet. Eleverne råber til Superman: ”Superman,
hvad har du under din kappe i dag?” Hertil skal Superman svare: ”Jeg har en .....”
Superman skal sige ord, man kan lave fysisk. Han/hun kan f.eks. sige en krabbe.
Eleverne skal så gå som krabber ned til ham/hende og tilbage igen. Sådan
fortsætter legen, indtil der bliver valgt en ny Superman.
Denne øvelse kan også bruges i andre sprogfag
Materialer:
-

Kappe

-

Ordkort

Klassetrin:
Indskoling

Fire hjørner
Eleverne får stillet et spørgsmål/dilemma, som de skal tage stilling til. De har fire
valgmuligheder fordelt i hvert hjørne af klasseværelset. Når eleverne skal afgive
deres svar, skal de stille sig i det hjørnerne, som repræsenterer deres valg.
Eleverne skal kunne argumentere for deres valg.
Denne øvelse henvender sig til f.eks. samfundsfag, men kan også bruges i andre
fag.
Materialer:
-

Kort med spørgsmål/dilemmaer

Klassetrin:
Udskoling

Få pulsen op
Klassen deles op i to hold. Eleverne skal stille sig i to rækker over for hinanden,
hvor læreren står imellem. Læreren står med stopur, papir og blyant. I første
runde arbejder man med et bestemt emne. Den første elev skal løbe ned til den
anden række og sige et ord inden for det valgte emne, hvorefter man stiller sig
bag i køen. Når han/hun har klappet den anden elev i hånden, løber denne elev
ned til modsatte gruppe og siger et andet ord. Sådan fortsætter legen i tre
minutter af gangen. Læreren tager tid, sætter en streg for hvert rigtigt ord og
stopper tiden efter tre minutter. Herefter tæller man point sammen, og de får at
vide, hvor mange point de har fået denne gang.
Denne øvelse kan bruges i de fleste fag
Materialer:
-

Stopur

-

Papir

-

Blyant

Klassetrin:
Indskoling, mellemtin og udskoling

Emne-løb
Klassen bliver inddelt i hold. Hvert hold får udleveret et opgaveark. Holdene står i
den ene ende af banen, og svarene ligger i den anden ende. Nu gælder det om for
hvert hold at løse én opgave af gangen på opgavearket, hvorefter en fra holdet
løber ned i den anden ende, finder svaret og løber tilbage. Det hold, der først
svarer korrekt på alle opgaverne, har vundet.
Variation: Som variation kan der indsættes fangerer, som skal fange løberne. Hvis
en løber bliver rørt, skal vedkommende starte forfra.
Denne øvelse kan bruges i alle fag, hvor man kan variere emnerne.

Materialer:
-

Opgaveark

Klassetrin:
Mellemtrin, Udskoling

Gæt hvad jeg er
Hver elev får udleveret en post-it med enten en person/figur, et nummer eller ord.
Når alle elever har fået en post-it i panden, skal de gå ud mellem hinanden og
forsøge at gætte, hvem man er, eller hvilket tal eller ord man har. Hvis man har et
tal, må eleverne kun bruge kroppen som kommunikationsredskab, og hvis man
har et ord, kan man bruge synonymer eller kategorier til at beskrive det.
Denne øvelse kan benyttes i alle fag

Materialer:
-

Post-it

Klassetrin:
Mellemtrin og udskoling

Find min makker
Eleverne får hver udleveret et kort, hvorpå der står et regnestykke, som udregnes.
Eleverne bevæger sig rundt mellem hinanden, hvormed de skal finde den makker,
der har et regnestykke, der giver samme resultat. Eleverne må som i øvelsen ”Gæt
hvad jeg er” hverken sige tallet eller vise det med fingrene. Når et elevpar finder
hinanden, går de ud af legen.
Variation: Regnestykkerne kan udvides til andre regnearter, geometriske figurer
eller andre matematiske emner.

Materialer:

- Talkort med regnestykker
Klassetrin:
Indskoling og mellemtrin

Klappeleg
Eleverne er sammen i par og står overfor hinanden. Læreren kan give fire ordre,
ved at sige et tal mellem et og fire.
1: Klap hinanden i højre hånd
2: Klap hinanden i venstre hånd
3: Klap hinanden i begge hænder
4: Klap selv
Legen går i gang, og læreren siger et tal. Når eleverne bliver bekendte med
formen, kan læreren begynde at sige tallene hurtigt efter hinanden.

Klassetrin:
Indskoling

Fem minutters ro
Eleverne sidder på deres plads med lukkede øjne. Læreren beder eleverne om at
tænke på en god/dejlig ting, mens der er helt ro. Eleverne sidder nu helt stille og
hviler i fem minutter, for at få clearet hjernen. Efter fem minutter vendes der
tilbage til undervisningen. Man kan evt. sætte noget afslappende musik på.

Klassetrin:
Indskoling og mellemtrinDownload original PDF file

Idekatalog.pdf (PDF, 634.79 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Idekatalog.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000501365.
Report illicit content